Sanningens minut närmar sig alltmer för klimatfanatikerna.

2 april 2021
Olle Ljungbeck
Greenland's Project Independence - SWP
Ännu ett bevis på att jordens klimat i mycket liten omfattning påverkas av människa, kanske inte alls.
På Grönland har USA i många år drivit en forskningsstation för i första hand militär forskning.  Denna forskning har nu lagts ned. Men i stället för att avveckla forskningsstationen har man nu börjat forska om klimatet och hur det sett ut på bl a Grönland för årmiljoner sedan.
Genom att undersöka mark och jordmån under dagens inlandsis har man upptäckt hur växtligheten bl a såg ut på Grönland för ca en miljon år sedan. Det man funnit bestyrker det vi skeptiker alltid vetat. Nämligen att klimatet har skiftat under årmiljoner och årtusenden människan förutan.
Sålunda har man funnit att Grönland för ca en miljon år sedan var i stort sett helt skogbeväxt. Dessa kunskaper är oemotsägliga genom att man undersökt inte endast översta markytan under dagens inlandsis utan också gått ner i marklagren under denna. Man har då funnit tydliga rester efter träd/skogar.
Greenland Trees - Carbon drawdown for a green planet
Bevisen är sålunda oemotsägliga. Det innebär att de enorma ekonomiska resurser som nu läggs på klimatet kan användas för helt andra ändamål. En av de främsta åtgärderna blir därför att återställa våra hav och för framtiden  förhindra att dessa smutsas ned igen. Men dessa satsningar kommer endast att konsumera en liten del av de enorma resurser som nu läggs på klimatet till ingen nytta.
De bevis som dessa forskare nu lagt i dagen är oemotsägliga och de politiker
som är ansvarsmedvetna bör omgående ta ställning till hur ”dagens klimatbudget” bäst utnyttjas till gagn för sina medborgares bästa.
Greta Thunberg: Who is she and what does she want? - BBC News
Glöm därför inte Greta. Låt henne gå till historien som en påminnelse och ett varnande exempel på hur totalt fel det kan gå om man låter barn och kunskapslösa fanatiker påverka utvecklingen.


Kategorier:klimatet, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:, , ,

2 svar

  1. Al Gore har ju blivit dollar miljardär ..så man förstår ju vart pengarna går..

    Gilla

%d bloggare gillar detta: