2 309 840 – människor dog av hunger hittills i världen

Cirka 9 miljoner människor dör varje år av hunger och hungerrelaterade sjukdomar. Detta är mer än av AIDS, malaria och tuberkulos tillsammans.
Varför talar ingen om detta??

https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
Denna sida är upplagd i Danmark av kärlek

Ett barn dör av hunger var tionde sekund

Dålig kost och hunger är ansvarig för 3,1 miljoner barns död per år. Det är nästan hälften av alla dödsfall hos barn under 5 år. Barnen dör eftersom deras kroppar saknar grundläggande näringsämnen.

Globalt drabbas 822 miljoner människor av undernäring.

Hungerstatistik visar framsteg. Men den bleknar.

Antalet människor som drabbats av hunger har minskat med 189 miljoner människor sedan 1990. Men de senaste åren har den positiva utvecklingen stoppats. Sedan 2015 har vi sett en ökning av hungriga människor globalt varje år.

1990: 1011 miljoner

1995: 989 miljoner

2000: 900 miljoner

2005: 945 miljoner

2010: 821 miljoner

2015: 784 miljoner

2016: 804 miljoner

2017: 821 miljoner

2018: 822 miljoner

Det kommer att bli en stor utmaning att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling om ingen hunger fram till 2030.

1 av 9 personer lägger sig hungriga

Minskningen av antalet människor som drabbats av hunger har skett under en period där världens befolkning har ökat med 2,2 miljarder – från 5,3 miljarder år 1990 till 7,5 miljarder år 2018. Andelen undernärda människor i världen har därför minskat markant under de senaste tre decennierna. Från 19 % 1990 till 10,8 % 2018.

Men återigen har den positiva utvecklingen avtagit de senaste åren och till och med vänt.

Andel undernärda människor i världen:

1990: 19,0 %

2000: 14,5 %

2010: 11,8 %

2015: 10,6 %

2016: 10,7 %

2017: 10,8 %

2018: 10,8 %

Antalet människor som drabbas av hunger är högst på den afrikanska kontinenten där 20 % av befolkningen inte får tillräckligt med att äta. I delar av östra och södra Afrika är antalet över 30 %

I Afrika söder om Sahara upplever 1 av 3 barn tillfällig tillväxt eftersom de inte får tillräckligt med mat eller vitaminer. Förutom ett antal hälsoproblem påverkar fördröjd tillväxt också barnens kognitiva förmågor.

Akut hunger

Av de 822 miljoner undernärda människorna i världen möter 113 miljoner akut hunger, vilket innebär att de har ett akut behov av mat och näringsämnen.

Långt in på 2000-talet är hunger fortfarande världens största hälsoproblem. Och den håller på att bli värre.

Klimatförändringar kommer att öka livsmedelsosäkerheten

24 % av världens befolkning lever i områden med livsmedelsosäkerhet. 9 % i områden med allvarlig matosäkerhet. Dessa siffror kan mycket väl öka eftersom klimatförändringarna i allt högre grad kommer att påverka globala livsmedelssystem. Fallande livsmedelsproduktion är en sannolik konsekvens av högre CO2-koncentrationer i atmosfären, högre temperaturer och ökad vattenbrist. (Den här sista meningen är en ren lögn. ALLA vet att förhöjd koldioxid gör högre tillväxt, red.anm)

Världens medeltemperatur just nu

14,9 grader

Antal människor som behöver vatten just nu

2 586 788 743 -> och så rullar det på hela tiden

”För världens hungriga och undernärda människor är klimatförändringar en alltmer relevant hotmultiplikator”.

– Globalt hungerindex.

Klimatförändringarna måste kontrolleras för att undvika ökad hunger och undernäring i framtiden.

Klimatförändringar orsakar redan hunger

Under 2017 upplevde över 20 miljoner människor i de afrikanska länderna Etiopien, Malawi, Zimbabwe och Kenya akut matosäkerhet som en följd av klimatförändringen.

Medan 822 miljoner människor lider av undernäring går ungefär en tredjedel av alla livsmedel förlorade eller till spillo.

333 682 700 -> och så rullar det på hela tidenKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:

1 svar

  1. ALLA vet inte att förhöjd koldioxid ger högre tillväxt. Dom som lyssnar på Greta vet inte om det, och det verkar som om dom inte vill veta heller.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: