Därför stänger Kina ner svenska företag

Publicerat  av mychina
KWANG (Signatur)
https://mychinaway.blog.se/darfor-stanger-kina-ner-svenska-foretag/

”De som inte studerar och lär sig av historien är dömda för att upprepa den.” Det upprepandet pågår just nu i Sverige. Det finns många variationer på det berömda citatet av George Santayana, alla bör lära sig och förstå historien. Så är det inte i dagens Sverige, just nu upprepas förra seklets rasförföljelser, och just i Sverige, bara att en annan folkgrupp är utsatt, vi i Kina. Vi kan bemöta det.

Innevånarna i Xinjiang är idag både tacksamma och överlyckliga över utvecklingen, speciellt att USA terrorismen har stoppats.

Gräsrötterna i Kina har tappat tålamodet.
Väst konstanta maffialiknande samordnade rasistiska attacker, ledda av USA, har korsat en röd linje. Detta rör sig nu om en spontan folkrörelse i Kina som slår tillbaka mot lögnerna. Det trots att vissa ljugarmedia utomlands försöker få det att se ut som något annat. Med vilken rätt uppträder och agerar Sverige, USA och väst som en ”master race” som försöker uppfostra och tämja oss i Kina till dess underordnade och belåtenhet. Vi har sett detta förut i närliggande historia.

Vi i Kina har byggd vårt land, och briljant framgångsrikt så, till vad vi vill ha, och vi påtvingar inte det på någon annan. Varför skall vi acceptera en västlig ”master race” dikterar sina villkor för oss. Det kommer inte att ske.

Folk har tröttnat på att behandlas av länder som Sverige som en underordna ras som skall tuktas och uppfostras av kolonialherren Sverige till underkastelse som om herrefolket och kolonial maffian och svenskarna tillrättavisade hunden. Tiden vid opiumkrigen kommer inte att upprepas.

Vad som pågår
Vad vi vet är att H&M och flera andra företag har blockerats på åtskilliga handelssajter och deras verksamhet har i realiteten stoppats i Kina av innevånare på gräsrotsnivå som inte accepterar att dom under ett helt år eller mer har öppet uttalat och handgripligt stött USAs propaganda och falska rykten om vad som pågår i Xinjiang, Hong Kong, eller Tibet. Det är alltså inte en fråga om enbart ett ”uttalade” för ett år sedan, som media falskt försöker sälja till läsarna.

H&M har under ett helt år öppet stött de falska ryktena om tvångsarbete i Xinjiang, vilket inte förekommer. H&M har tagit en aktiv och klar offentlig ställning för att skada Kina och stoppat sin import från Xinjiang, nu stoppar Kina H&M import till Kina, och fler svenska företag kommer att följa, ända till Sverige överger sin attityd att arbeta som en kolonialherre som anser sig ha rätten att uppfostra och tillrättavisa Kina som bebott av en underordna ras.

Vad det gäller är att det är yrkesutbildning och praktik. Precis som i Sverige är det nästan omöjligt att få jobb utan språkkunskaper, yrkesutbildning och praktik. Det är det som pågår i Kina. Detta med H&M är bara en fösta försiktig varning vad som kan komma om Sverige via media fortsätter att uppträda mot oss i Kina som en kolonialherre som kräver att Kina underkastar sig dagens herrefolk och kolonial herrars vilja. Det kommer inte Kina att göra. Det fungera inte på samma sätt längre som vid opiumkrigen 1839.

Sveriges Radio med flera som Bonniers försöker ge ett förfalskat intryck och målar upp den falska bilden att detta skulle vara centralstyrt, men det är det inte. Roten, eller åtminstone en, kan mycket vara även vara jag själv, för jag tar ofta upp grova förolämpningar och förfalska nyheter från Sverige på nätverken i Kina, alltså vad svenskarna kallar sociala media. Det som publicerats i Sverige om Kina har blivit alltför grovt missledande, och nu har en gräns nåtts. Gemene man börjar reagera och bättrar sig inte Sverige, media speciellt, kan det mycket väl bli så att Sverige stängs ner i Kina från gräsrotsnivå.

Sveriges Radio har tydligt trappat upp förtalet och smutskastningen av oss i Kina, ordern verkar ha kommit från Radiohuset i Stockholm och en identifierbar person som ofta spridit förtal och hat mot Kina med rader av falska påståenden i olika program, som att TCM är en bluff och otillåten trots att den är vetenskapligt bevisat verksam, polisverktyg för att stoppa knivbeväpnade attacker har beskrivits som medeltida tortyrverktyg, man har publicerat rader om falska artiklar om det förmenta ”Perfekta Kina”, att Xinjiang är stängt medan Xinjiang är helt öppet för besök, medan Kinas miljöarbete framskrider med enorma kliv rapporteras att det sker med myrsteg, att man skördar bomull med tvångsarbetare, medan 95% av skörden i väsentliga delar nu sker maskinellt, att staten i Kina tar hårdare grepp om media, medan Kina sponsrar etablerandet av tiotusentals privata lokala oberoende media som som nu med nya lagar skyddas mot utländsk påverkan, och lögner om språkfrågan. Ungdomen vill lära sig språk, medan de traditionella klanerna vill stoppa det för att behålla kontrollen över människorna. Det har varit en mycket personlig kampanj mot oss i Kina, och senast med att sprida det falska rykten om att solpaneler skulle tillverkas av tvångsarbetare. Att tillverka solpaneler är en maskinell mycket avancerad process som styrs av mycket kvalificerad teknisk personal. Det finns ingen möjlighet att kommendera någon till de kvalificerade jobben.

Sveriges Radio och media som Bonniers DN kallar regelbundet Kina en enpartistat och diktatur, medan verkligheten är att Kina inte ens har ett politisk partisystem som en demokrati med flera partier, och Kina är folkstyrt genom ett stort antal folkrörelser. Det är falskt.

Detta är allt annat än något politisk oberoende, det är skvaller och grovt förtal.

Detta händer.
Vad som händer i Kina är mer intressant än vad som möter ögat. Det är så här Kina fungerar, även mot sin egen regering. Lokalt inom alla Kinas tiotusentals etniska grupper finns folkrörelser. Varje etnisk grupps folkrörelse är anpassad till det lokala folkets behov. Jag brukar kalla det en Allemansrörelse. Allemansrörelsen nationellt består av tiotusentals lokala folkrörelser där varenda etniska grupp sätter sin egen lokala agenda. En storlek passar inte alla som i en toppstyrd västlig demokrati av svensk modell.

Dessa lokala folkrörelser tolkar folkviljan lokalt, kommunicerar folkviljan uppåt till regional och central nivå, där folkviljan sammanställs och kommuniceras till Kinas riksdag, Nationalkongressen, och regering, till exempel som i femårsplanen, som sedan fattar beslut. Denna folkrörelse driver alltså folkviljan från botten uppåt, inte tvärt om som i ett politiskt parti i en demokrati.

Det är detta man i väst kallar ”kommunistpartiet”. Namnet har ärvts från Sovjet när Mao Zedong försökte införa sovjetkommunismen i Kina. Namnet har olyckligt hängt kvar i väst och är inte alls representativt idag.

Det är även så regeringen i Kina styrs underifrån, folkstyre. HuJintao, Xi’s företrädare, varnade upprepade gånger att en ny folkrevolution är fullt möjlig i Kina, om regeringen inte sköter sin uppgift att följa folkviljan.

Sveriges Radio och andra media i Sverige som DN framställer den som ett svenskt politiskt parti, vilka är baserade på ideologier och hårt toppstyrda. Den rörelsen grundades i Kina 1921 som en ”revolutionär folkrörelse” och inget i grunden har ändrats.

Sverige och väst uppträder som en kolonialmakts-maffia. Kina säger ”Kom inte hit och ät våran mat och sedan slå sönder matskålen”, ”Köper ni inte av oss på grund av falska rykten och USA-propaganda då köper vi inte av er”. Passar inte Kina som vi i Kina vill ha vårt land och som vi så framgångsrik har byggt vårt land, då passar varken Kina för Sverige, eller Sverige för Kina. Åk hem, och stanna där. Då är ni inte välkomna här i Kina.

Nästa gräsrotskampanj kan gälla Ericsson eller vilket företag som helst. Handel är tvåvägs, och att sprida falska rykten är ingen ursäkt. Varför inte erbjuda Ericsson att flytta till Kina, deras största marknad. Det gäller även Volvo och de flesta företag.

Förutom de cirka 10 000 svenska företag som bedriver handel med Kina finns drygt 600 svenska företag med verksamhet på plats. 2017 uppgick Sveriges totala varuexport till Kina till 58 miljarder SEK, en ökning med 27 procent jämfört med året innan. Nu börjar vi stänga ner dom som klart signalerar att dom inte vill vara i Kina. H&M är i princip nedstängt, vem blir nästa? Hur vill Sverige ha det med relationerna med Kina i framtiden. Alla företag skulle vinna på att flytta till Kina som det utvecklas just nu i Sverige.
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/kina/service-f%C3%B6r-svenska-f%C3%B6retag/handel-sverige—kina/

Detta har hänt
Vad som hänt i Xinjiang är detta. USA rekryterade missnöjda, outbildade och fattiga personer, sände dom till det USA ockuperade området i Syrien för radikalisering och utbildning till IS terrorister.

Sedan skickades dom tillbaka till Xinjiang med uppgiften att etablera en ny Islamisk Stat i Xinjiang efter syrisk modell. Omkring 300 personer fick sätta livet till, sedan fångade Kina in terroristerna. USA terroristerna internerades sedan på en nybyggd rehabiliteringsanstalt 2 mil SW om Korla järnvägsstation i Xinjiang. USA har inte precis sett välvilligt på att deras vältränade terroristsoldater tas ur tjänst och rehabiliteras tillbaka till vanliga lojala medborgare. USA arbetar nu intensivt på att få ut dom på gatorna igen för att åstadkomma ett regimbyte. Inga officiella siffror, men det sägs röra sig om omkring 3,500 personer.

Det har dessutom varit två program för avradikalisering av 3,445 sympatisörer, båda nu avslutade. Personerna är tillbaka i samhället.

Detta kallar USA propagandan folkmord och övergrepp.
Det är USA som driver detta. Vad man vill åstadkomma är att skapa arbetslöshet i Xinjiang och att sänka levnadsstandarden för att åstadkomma missnöje och på så sätt återetablera sin rekryteringsbas för terrorister, och samtidigt skapa oroligheter för att åstadkomma ett regimbyte. Allt detta med läger, tvångsarbete, förtryck är bara långa haranger av påhitt.

Nyckelord i USA propaganda har varit, ”läger”, ”koncentrationsläger”, ”tvångsarbete”, ”förtryck”, ”förföljelser”, ”fängslande”, ”läckta dokument”, ”falska vittnen” “tvångsaborter”, “våldtäkter”, “massövervakning”, “diktatur”, ”påtvingad kultur”, ”utrotning av lokalspråk och utrotning av nationell kultur”, och allt har upprepats efter Josef Goebbels doktrin att upprepa en lögn till det blir en sanning.

Tvångsarbete på bomullsfälten, enligt propagandan

BBC programmet om ”Kinas dolda läger”
BBC programmet om ”Kinas dolda läger” har vi bevisligen avslöjar som en förfalskning, lögn och fejknyhet. Det finns noggrant redovisat med alla data här. Vi lokaliserade platsen besökte och fotograferade.
http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/

Platsen är ett vindkraftverk, byggnaderna är inte något ”läger” utan personalbostäder, kontor, kontrollrum, lager, verkstäder och turistanläggningar. All går att kontrollera och även besöka.

Avsikten, USA vill skapa oro
Kina har arbetat 70 år på att lyfta befolkningen ur fattigdom, utrota analfabetismen, höja medelåldern från 30 år till 82.5 år (Peking), göra Kinas befolkning till den bäst utbildade i välden, göra Kina till väldens ledande föredöme kulturellt och samhälleligt, världens ledande nation teknologiskt, att att man sedan skulle iscensätta ett folkmord på 2 % av befolkning, som dessutom har fördubblats i antal, det trotsar väl de mest fantasifulla konspirationsteorier, och detta enligt bara en enda källa, USAs Adrian Zenz.

Oberoende rapporten om Folkmord
Denna ”oberoende” rapport, den förfalskade dokumentet om folkmord som de flesta svenska media naivt kopierade, från tankesmedjan ”Newlines Institute for Strategy and Policy” i USA om folkmord har fått en intressant efterspel. Bakom rapporterna ligger helt öppet den mycket kända kvasi-akademikern Adrian Zenz, som blev Kina-expert efter en veckas besök i Kina.

Dessutom, efter en del grävande, just den tankesmedjan hotades av nedläggning, dels av myndigheter på grund av bristande akademisk kvalitet, dels av ekonomisk orsaker. Informationen finns på deras hemsida och hemsidan för universitet dom är anslutna till. Tydligen har Adrian Zenz lyckats skaffa fram finans (CIA?), uppenbart i utbyte av vissa tjänster, och detta rör sig alltså inte om någon oberoende rapport, utan en köpt och betald rapport, alltså ren propaganda och bedrägeri. Svenska media har igen gått på en fabricerad propaganda – nit och publicerat fejknyheter. Tankesmedjan har dessutom tydliga förbindelser med islamistiska krafter.

Adrian Zenz plattform för rapporten var alltså en tankesmedja som dels hotades av nedstängning av myndigheterna för bristande akademisk kvalitet, dels hade svåra ekonomiska problem. Adrian Zenz har uppenbarligen fixat finansiering i utbyte mot att man publicerade och stödde hans förfalskade rapport. Kom pengarna från CIA? Detta förefaller vara ett parallellfall till Gui Minhai som även han spred förfalskade rapporter och artiklar mot betalning. Gui Minhai fick över tio miljoner betalt som han investerade i fastigheter enligt honom själv och myndigheterna. Hur mycket Adrian Zenz får betalt vet vi inte, bara att det brukar vara rundligt tilltaget för sådan tjänster. Han är knappast ledd av Gud, utan av girighet och pengar. Gui Minhai hoppade av och flydde tillbaka till Kina för att skydda sig och överleva. Schibsteds, Bonniers, SVT och Sveriges Radio gör samma jobb att sprida propagandan gratis.

Adrian Zenz skrev även underlaget till BBCs förfalskade program om Kinas gömda läger och Smittad Bomull. (China hidden Camps och Tainted Cotton). Det finns publicerat på webbsajten Vi har avslöjat förfalskningen på vår webbsajt.

Det förekommer inget tvångsarbete i Xinjiang, det finns inga läger, vilket vi i ett fall har bevisat, det finns inget förtryck.

Mer tvångsarbete i Xinjiang

Propagandan
USA propagandan som idag levereras via MSM och Public Service i Sverige grovt desinformerar och missleder svenskarna. Det förekommer inga folkmord och övergrepp mot uigurer i Xinjiang. Det är lika lätt att kontrollera som att gå till Gamla Stan och kolla att inga folkmord pågår där. Xinjiang är ju helt öppet. Över 200 miljoner besökare förra året varav över 2.5 miljoner utlänningar. Vi kan även använda WeChat och det kan lätt finnas tusentals på ett WeChat nätverk och man kan bara sända frågor, och få svar, bilder och video – live. Folk i Xinjiang är mycket nöjda med att Peking har fått stopp på den USA sponsrade terrorismen och är sällan sena att påpeka det. Det gäller även de omfattande utbildningsprogrammen.

Inte alla är nöjda
Inte alla är nöjda. En del protesterar när de gamla patriarkaliska samhällsstrukturerna med sin ofta våldsbejakande hederskultur bryts ned då den allt mer välutbildade ungdomen lär sig språk och yrken, vinner egen friheter och går sin egen väg. Man påstår att det är att förstöra gammal kultur och språk, men de yngre bryr sig inte, och Peking skyddar deras utveckling, frihet och oberoende. Speciellt gäller det kvinnorna. De traditionella klanerna rasar, men endast dom citeras i Sverige media.

Der Stürmer
Om propagandan om Kina har vi skrivit här, och vi gör direkta jämförelser med den berömda journalisten och publicisten Julian Streicher som verkade i Nazityskland fram till 1946, då han dömdes under Nürnberg rättegången och avrättades. Idag pågår samma sak i Sverige, bara att vi i Kina är de som förtalas och attackeras, inte det judiska folket. Vi har kontakt med myndigheterna i Kina via kanaler, och vi vill inte bara se sanktioner och utvisningar utan även åtal mot journalister, experter och forskare som som sprider falska nyheter, vilket är olagligt i Kina.

Rasismen flödar på Sverige media idag liksom då i Tyskland. All dessa ”oberoende” rapporter om läger förföljelser och våldtäkter mot uigurer går tillbaka till en person, Adrian Zenz. Mannen som blev expert efter en veckas besök i Kina. Han låg bakom den senaste ”oberoende” rapporterna om folkmord i Xinjiang, vilket inte existerar mer än ett folkmord i Gamla stan i Stockholm. För Adrian Zenz förefaller det som pengarna nu styr. Det är Adrian Zenz kan man hittar bakom alla dess rapporter.

Idag verkar på samma sätt som en gång i Nazityskland journalister som kallar sig för ”kinaexperter” på svenska media och utför samma arbete som Julian Streicher, dom konverterar i realiteten alltså media inom svenska MSM och Public Service till nära kopior av Der Stürmer. Rasistiska hat media. De ”experterna” och Kina rapportörerna är lätta att identifiera.

Även SVT har släppt fram förmenta Kina-experter som fullgjort Streichers roll som fritt har fått orera oemotsagda på SVT program. Sportnyheterna var knappast sakliga eller opartiska, sanna eller relevant. Snarare kunde dom vara direkt till metoden klippa ur gammal nazistpropaganda.

Sveriges kampanjer mot Kina speglar alltmer nazisterna kampanjer mot judarna.

Sanktioner
Björn Jerdén sanktionerade nyligen och det var välförtjänt. Björn Jerdén uppträder precis så som en kolonialherre och sprider desinformation och lögner om Kina, han är en av de bäst kvalificerade för sanktioner, och det kan bli fler sanktioner, kanske även åtal. Han är absolut inte ”oberoende”. Det finns dessutom en urvalslista på omkring 20 andra personer i Sverige, självutnämnda ”Kina-experter” men utan varje spår av kompetens om Kina, de flesta maskerade som forskare eller journalister.

Till exempel, Björn Jerdéns rapport https://sinofon.cz/wp-content/uploads/2020/12/ui-paper-no.-8-2020.pdf mäter hatet i Sverige mot Kina och kineser, medan han mycket skickligt döljer orsaken. De propaganda kampanjer nu i Sverige av identiskt slag som en gång skapade hatet mot judarna i Tyskland. Nu pågår samma sak i Sverige men riktat mot oss i Kina. Denna ”forskning” är ett identisk upprepande av vad som pågick i Tyskland förra seklet, där ”forskare” hade en framträdande plats i rasförföljelserna mot judarna. Nu pågår samma sak i Sverige.

Vi arbetar för att dessa sanktioner skall utvidgas och både journalister och så kallade forskare ska kunna ställas inför rätta i Kina och dömas. Kina har lagar sedan Han dynastin som gör spridande av falska rykten kriminellt, och det är det dessa lagar journalister gör sig skyldig till med sin ständigt återkomma falska rapportering. Varför skall lagen inte gälla lika för alla, även i Kina.

H&M är inte längre välkommen i Kina efter en lång tid av fientliga åtgärder och uttalanden mot Kina baserat på falska rykten.

Newlines Institutets rapporten en förfalskning
Rapporten om folkmord var falsk, skriven av Adrian Zenz enligt Newlines Institutets hemsida. Adrian Zenz fullgör alltså samma uppgift som en gång Gui Minhai, att sprida falska rykten för USAs räkning för att skada Kina, alltså falskt skvaller. Gui Minhai hoppade av och flydde för sitt liv tillbaka till Kina för skydd. Han fick betalt enligt egen uppgift med över tio miljoner vilket han investerade i fastigheter. Hur mycket Adrian Zens fått betalt är okänt. Svenska media, som Schibsteds, Bonniers, SVT och Sveriges Radio. gör samma jobb att sprida propagandan gratis

Det är helt klart att Adrian Zenz är ryggraden i en anti-Kina ”forskningsorganisation” som inrättats under manipulation av USA underrättelsetjänst, som huvudsakligen tillverkar rykten mot Kina och förtalar Kina. Flera personer med insikter har nu analyserat rapporten och den har ingenting alls att göra med forskning. Adrian Zenz har helt enkelt samlat ihop stora mängder av befintlig data, en del gammalt, inaktuellt och förlegat, och valt ut de som passade hans avsikter, fabricerat en del, och genom statistisk manipulation skapat en förfalskad rapport i bedrägliga syften.

Studerar man Adrian Zenz ”forskning” mer noggrant visar det sig att hans ”forskning”, och påstående om folkmord är ett uppdiktat hopkok av bedräglig statistisk manipulation, selektivt val källmaterial och propagandistiska felrepresentationer. Hans allmänt citerade rapporter har aldrig publicerats i någon peer-reviewed tidskrift som bevakas av erkända akademiska institutioner.

Newlines-rapporten presenterar inget nytt material om Uigur muslimer i Kina. Rapporten begränsade sig till ett mycket smalt utbud av inkorrekt pseudo-data tillsammans med rapporter från USAs propaganda från regeringsbackade lobby organisationer från den USA skapade exilerade Uyghur-separatiströrelsen, WUC, vilken finansieras av CIA via NED. Det var på denna felaktiga grund rapporten tillämpar juridisk analys relaterad till FNs Folkmordskonvention.

Allt detta är knappast överraskande, eftersom rapporten finansierades av Newlines Institutes moderorganisation, Fairfax University of America (FXUA). FXUA är en vanryktad institution som Virginia State-regulatorer försökte för att stänga ner redan 2019 efter att man upptäckt att dess lärare saknade kvalifikationer att undervisa sina tilldelade kurser, den akademiska kvaliteten var undermålig och plagiering var omfattande det normala, men ignoreras.

Bara dagar före Newlines Institute publicerade sin “expert” -rapport som anklagade Kina för folkmord, rekommenderade en rådgivande styrelse till U.S. Department of Education att universitets ackreditering och licens som universitet skulle återkallas.

Granskande experter ifrågasätter också om det är vettigt att dra snabba och förenklade slutsatser om en hel etnisk grupp endast baserat på intervjuerna av endast åtta personer som bor utomlands.

Experterna har också undrat varför västmedier på inte sätt har granskat och ifrågasatt innehållet i rapporterna. Västmedia tycks vara helt likgiltiga över varför Zenz skulle försöka erkänna de falska uttalandena och grundlösa påståenden av Uigur-separatister som ”forskningsresultat”.

Vi kan enkelt finna svaret på den frågan. För det första är han senior i ”Kina studier” på institutionen ”Berömda Offren För Kommunismen”. Stiftelsen, en organisation som grundades 1993 genom en kongressbeslut undertecknad av Bill Clinton. Stiftelsen skyller den kinesiska regeringen för utbrottet av Covid-19, trots att det idag är fastställt och bevisat att covid-19 inte började i Kina.

Det är inte svårt att förstå att grunden är en anti-Kina kampanj eftersom ”Senior Fellow”, Zenz har alltid smutskastat Kina genom att sprida lögner om Xinjiang maskerat som ”forskning” som en del av sitt jobb. För det andra sprider Zenz lögnerna om Xinjiang, för att han tycker att det är hans religiösa plikt. Zenz är en “pånyttfödd” ”Far-right Fundamentalistic Christian”, som ofta säger att han har ”Ett personligt förhållande med Jesus Kristus”. Zenz har också sagt att han känner sig “ledd av Gud” i sin ”forskning” om kinesiska etniska minoritetsgrupper. Vi tror att Zens snarare är ledd av girighet och pengar.

Inbjudan
Kina har bjudit in till att besöka Xinjiang, men man har svarat att man fodrar som villkor att få träffa Kinas värsta massmördare. Tohti Ilham, som har hundratals liv på sitt samvete och dömdes till livstid efter att ha arrangerat och uppviglat till kravallerna 2009 i Urumqi. Nära 200 personer fick sätta livet till. Kina kommer inte att acceptera att väst gör ett besök till något propagandanummer.

Vad göra i framtiden.
H&M avstängning skall ses som permanent. För att H&M skall kunna åter etablera sig i Kina krävs att man offentligt ber om ursäkt, offentligt accepterar att man gjort fel, och offentligt lovar att aldrig göra fel igen, återupptar leveranser från Xinjiang, och uppmanar andra att göra detsamma. Sverige måste stoppa Streicher propagandan och bygga Guanxi med Kina. Annars kan svenskarna sitta hemma och hurra för er själva framför en spegel och vifta med en svensk flagga. Det sätter ingen mat på bordet.Kategorier:Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: