Richard Jomshof och sanningen om Islam

SD-toppen Richard Jomshofs ord om islam – Annie Lööf reagerar

2021-03-16
Josef Csiba

”När ni möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!” (Koran 47;1 Översätt från arabiska av K.V.Zettersteen)

Det är bara ett av de omkring trettio citat (verser) i Koranen som direkt uppmanar till våld och mord. Jag har tagit upp några av dem i mina tidigare inlägg ”Lite om Islam” och ”Lite mer om Islam”

Med tanke på de  yttermera ca. femtio citat (verser) i Koranen som handlar om våld, mord, kvinnoförakt och hustrumisshandel, förstår jag inte alls den stora uppståndelsen som Richard Jomshofs uttalande om Islam har orsakat. Med våra tusenåriga kulturella och traditionella sätt att iaktta olika religioner, är Islam en vidrig och motbjudande religion.  Dem som har läst Koranen med minsta anständighet inom sig, kan inte göra annat än att hålla med om det. Problemet är att sådana politiker som Annie Lööf, Kristensson med flera vilka med all säkerhet har evinnerligen hållit sig på milslång avstånd från Koranen, vill debattera och försvara Islam som en fredsälskande och fridfull religion. Merparten av våra politiker och samhällsdebattörer tävlar idag med varandra,  för att lovorda Islam som en fridsam religion, eller att skriva hjärtslitande snyftreportage i Aftonbladet, eller Expressen om muslimernas utsatta situation, men bevisligen har få av dem ägnat sig särskilt mycket tid åt att verkligen ta del av innehållet i Koranen.

I Sverige råder religionsfrihet, var och en får fritt utöva sin religion, men vi har också, visserligen en begränsad, men trots allt viss yttrandefrihet, och därför har var och en av oss också rätt att kritisera, bilda sin egen uppfattning om muslimernas religion, ifall nu i sanningens namn går att definiera Islam som en religion.

Frågan borde ställas istället, är Islam verkligen en religion? Enligt flertalet högt uppsatta muslimska ledares definition är Islam en folklig rörelse, en allmän strävan  med det självklara målet att med alla tillgängliga medel erövra och skaffa sig makt över så stora områden som möjligt, och slutligen etablera ett islamiskt styre över hela världen. Enklare uttryckt ett politiskt rörelse som gömmer sig bakom religion Islam. Som ett typexempel vill jag nämna den Muslimska Republiken Iran, där ayatollorna på kort tid har lyckats förvandla ett väl fungerande samhälle till en enpartistat. De vänsterinriktade politikerna vilka hjälpte ayatollorna att komma till makten blev de första som  hängdes  i byggkranar och lyktstolpar på Teherans gator och torg. Kanske borde det vara en tankeställare för islamivrarna Annie Lööf och Kristensson.

I samband med det vill jag också ta upp ett citat ur ett tal av Irans ideologiska ledare ayatolla Ruhollah Khomeini efter maktövertagandet, för att åskådliggöra muslimernas syn och toleransnivå mot så kallade icke troende.

Citat: ”Om man tillåter de icke troende att fortsätta landets förstörelseverk, kommer deras moraliska straff, vilket småningom möter dem, att bli ännu värre. Om vi istället dödar de icke troende för att stoppa deras aktivitet, gör vi i själva verket dem en tjänst, ty deras slutliga straff kommer att bli lindrigare. Om man tillåter de icke troende att leva, är detta som att godkänna deras verksamhet. Att döda dem betyder samma, som att utföra ett kirurgiskt ingrepp på uppmaning av Allah, Skaparen.”

Att Islam som religion utbreder sig över allt större områden i världen råder ingen tvekan om.  Libanon t.ex. som före inbördeskriget varit ett kristet land, har på kort tid omvandlats till ett islamiskt kalifat. I dagens Iran och Pakistan styr ayatollorna med järnhand över befolkningen. Sverige är inget undantag. På mindre än hundra år av Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals idag. Det borde våra politiker vara mera uppmärksamma på.

Till sist, men inte minst vill jag råda alla som vill ge sig in i debatten om Islam,  med speciell adress till Annie Lööf och Kristensson att ta reda på fakta eller gör er det lilla besväret att bläddra i Koranen, (jag skickar gärna er ett exempel om ni lovar att ni vill läsa den) innan ni nästa gång ger er in i debatten om Islam, framförallt om Islams fredliga karaktär, eller om på nytt vill framföra  förhastade och osakliga kritik mot Richard  Jomshof för hans uttalande i SVT.

Slutligen måste jag ändå notera, att fastän inte ens en tiondel av Sveriges befolkning, vare sig vara kristen jude eller muslim har läst Koranen,  (eller kanske just därför),  finns det fortfarande ett fåtal enfaldiga, lättrogna individer (Lööf, Kristersson) vilka på ett eller annat sätt är villiga att stödja, eller rentutav politiska skäl är villiga att uttrycka sig positivt om Islam som en fridsam och fredsälskande religion, vilket Islam naturligtvis inte är.Kategorier:Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

9 svar

 1. Hej! Jag tvingas reagera på det här inlägget. Detta är ett av de förvrängda sätten att ta saker ur sitt sammanhang när något behöver presenteras helt felaktigt. Du borde ha citerat hela versen till slutet eftersom denna vers handlar om konflikter under pågående krig och efter kriget. Här är denna vers från i sin helhet:

  47:4 ”Möter ni de icke troende (i krig) får ni slå deras halsar. Tar ni dem tillfånga, får ni släppa dem eller hålla dem gisslan tills kriget tar slut. Om Gud så önskat, skulle Han ha kunnat ge er seger utan krig. Men Han testar er på så sätt med varandra. Vad gäller de som dödas för Guds sak, kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo.”

  https://submission.org/QI#47

  Men låt oss titta på vad som står i Bibeln istället:

  Luke 19:27
  ”But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me.”
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+19%3A27&version=ESV

  2 Chronicles 15:12-13
  ”And they entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and with all their soul, but that whoever would not seek the Lord, the God of Israel, should be put to death, whether young or old, man or woman.”
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Chronicles+15%3A12-13&version=ESV

  Deuteronomy 17:1-20
  “You shall not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep in which is a blemish, any defect whatever, for that is an abomination to the Lord your God. “If there is found among you, within any of your towns that the Lord your God is giving you, a man or woman who does what is evil in the sight of the Lord your God, in transgressing his covenant, and has gone and served other gods and worshiped them, or the sun or the moon or any of the host of heaven, which I have forbidden, and it is told you and you hear of it, then you shall inquire diligently, and if it is true and certain that such an abomination has been done in Israel, then you shall bring out to your gates that man or woman who has done this evil thing, and you shall stone that man or woman to death with stones. …

  Leviticus 20:13
  If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination; they shall surely be put to death; their blood is upon them.
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+20%3A13&version=ESV

  Leviticus 20:27
  “A man or a woman who is a medium or a necromancer shall surely be put to death. They shall be stoned with stones; their blood shall be upon them.”
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+20%3A27&version=ESV

  Leviticus 20:10
  “If a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+20%3A10&version=ESV

  Dagens ”islam” har inget att göra med koranisk islam eftersom dagens islam är produkt av händelser som hänt efter 300 år efter profetens död. Sen dess har översättningar av koranen i hög grad blivit dogmatiserade så att det passar de styrande. Därför titta alltid i original arabisk text om du är ute efter sanningen. Gör dina egna forskningar!

  Gilla

  • Bäste Elif Lam-Mim.
   Ifall någon har förvrängt texten ur Koranen, då är det du själv.
   Men för att vi ska få klarhet i sak, citerar jag på nytt hela versen i sin helhet, översatt från arabiska, som jag har skrivit tidigare av den framlidne professorn vid Uppsala Universitet K.V Zettersteen.
   ”Koran 47:4
   När I möter dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!
   Koran 47:5
   Och skänken sedan efter eller fordren löspenning, tills vapnen nedlagts! Så är det. Om Gud velat, så skulle han hava gjort sig kvitt dem, men det är för att han skall pröva eder genom varandra. De som dödas för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet.

   Om du sedan vill inleda en diskussion angående texterna i Nya Testamentet får du gärna göra det, men temat hör inte hemma här och har inget samband med texterna ovan.

   Gilla

   • Bäste Josef,

    Vet ej hur mycket du förstår arabiska men i alla fall här kommer detaljerat förklaring: Verbet فَضَرْبَ ”fe-ḍar’be l-riqābi ” betyder inte ”då halshugg huvuden” utan det står för ”då slå deras nackar” tills ni har kuvat dem ”idhā athkhantumūhum” Arabiska språket använder annat verb som betecknar att döda och det är verbet قتل ”qutile” som inte alls nämns i 47:4.

    Dessutom det som Zettersteen missat är att versen nämner klar och tydligt orden ”ḥattā taḍaʿa l-ḥarbu” dvs. TILLS KRIGET lägger ner sina bördor”
    En annan aspekt av denna verser som handlar om förhållanden under ett pågående krig är att den beskriver att de som är krigsfångar antigen släpps fri eller används för utbyte.

    Du kan själv kolla arabiska texten via länken nedan.
    https://corpus.quran.com/wordbyword.jsp?chapter=47&verse=4

    Gilla

   • Bäste Elif.
    Även om jag skulle medge att översättningen av versen 47:4 är bristfällig, finns det fortfarande minst ett trettiotal andra verser i Koranen som handlar om mord, våld, kvinnoförakt och hustrumisshandel. Anser du verkligen att alla dessa avsnitt i Koranen är felöversatta?
    För övrigt jag har tyvärr inget annat val än att förlita mig på dem översättningarna av Koranen som är tllgängliga i svenska bokhandeln, och försöker alltid citera verserna så korrekt som möjligt. Om du tror att de är felöversatta, så råder jag dig att du ska vända dig till dem ansvariga utgivarna av dessa böcker, eller varför inte, göra en egen korrekt översättning och då lovar jag att jag blir den första som vill läsa den.

    Gilla

   • Hej Josef,

    Det finns redan ett par översättningar som ger rättvisare bild av vad koranen egentligen syftar till. Här är ett par exempel nedan.

    https://free-minds.org/quran/

    https://signat.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/QT-NME-WEBSITE-NEW.pdf?fbclid=IwAR0FC0Nks_SNYNMWvqaemo1pdDh4SEmUE_-LdIkdUGgyEWVPT5rncAynCNc

    https://signat.co.uk/

    https://www.quranite.com/

    Jag kan även rekommendera denna linkedin sida för läsning
    https://www.linkedin.com/today/author/0_2xLgWYnuyBm3AyW9OUFxnN

    Gilla

 2. Därför gick Göran Lambertz ut med namnet-
  https://www.expressen.se/nyheter/gw-darfor-gick-goran–lambertz-ut-med-namnet/
  han är så korrupt och lever i sin separata världen att han tror att alla är så hjärntvättade av hans ”titel” och position att detta ge han skydd för brått … han missbrukade hela sitt yrkesliv och förfalskade rättshandlingar och tror att alla blind tror på det han säger…. den värsta degraderade svin!!!!

  Gilla

 3. Svenska regeringen stödjer sina ägna begravnings-entreprenörer som bygger den nya Khazariska riket och eliminerar alla Goyim… samt redan anordnar överflyttning av judar från Israel till Ukraina samtidigt rånar/mördar landets befolkning för att brädda territorium för sionister från hela världen. Just Ukraina och Georgien i främsta CIA(med sionist ledning) biologiska vapen laboratorier som utvecklar dessa covid-smitta och små-kryp som zika-virus insekter, sam fästningar med smitta som sprides i EU och USA under befolkningsreducerings agendan
  https://carlnorberg.se/2021/03/17/ukraina-tackar-for-svenskt-stod/

  Gillad av 1 person

 4. https://carlnorberg.se/2021/03/17/ryskt-valpaverkansforsok-enligt-usa/
  – och detta kan vara sant!- en del av frimedia beskriver Putin som sådant hjälte och ledare när Putin är docka i sionist oligarki händer som sålde allt och eliminerade halva befolkningen samt degraderade de andra… – han är gangster från Leningrad (där befolkningen från ST. Peterburg är mördad och till 95% ny-inflytande värsta mördare och banditer och deras avkomma, som blivit rik på stöld, mord och rån) stinkande gårdar och de värsta omänskliga omoraliska odjur…som går ur skinnet för att komma närmare globalist satanister… då de är riktiga Satanister av khazarisk ursprung som infiltrerade och USA ledning där de färjade sig om och ditt hör Hilary Clinton mormor, samt många andra i ledningen…

  Gilla

 5. Ett bra och sant uttalande och hedrande!

  Gilla

%d bloggare gillar detta: