Angeredbo häktad för terrorplaner mot ambassader


En internationell terroristgrupp med svenskt engagemang sägs ha planerat att attackera uppdrag som tillhör Förenade Arabemiraten. Bilden är en arkiv- / genrebild.

En 44-årig man bosatt i Angered misstänks för att vara ledare för en internationell terrorcell som skulle angripa Förenade Arabemiratens ambassader i Etiopien och Sudan.

En dryg vecka före jul häktades två män på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terroristbrott i Sverige med tänkt fullbordan utomlands. Den ena mannen greps på Arlanda den 16 december och anhölls och häktades de följande dagarna. Man nummer två befann sig i Hyllie i Malmö när Säkerhetspolisen slog till. Även han frihetsberövades dagarna efter. Männen har nu suttit häktade knappt åtta veckor.

Förundersökningen hanteras av Riksenheten för säkerhetsmål. Förundersökningsledare är Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Nationella åklagaravdelningen.

Åklagaren har varit mycket förtegen om vad terrorismanklagelserna skulle gälla. Ingen information har kommit ut om vad som skulle vara målet för det planerade attentatet. Inte heller vem eller vilka som skulle utgöra tänkta offer. Lika lite har det kommit ut några uppgifter om vad syftet med attentatet skulle vara. Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström har tidigare till andra medier endast sagt att brotten är begångna i Sverige och utlandet, men är tänkta att fullbordas i utlandet. På frågan om vilket land eller vilken världsdel som terrordådet var tänkt att begås har han endast sagt att det är långt från Sverige.

Doku kan nu avslöja vad terrorismanklagelserna gäller. Vi kan också berätta vad som skulle vara målet för det planerade attentatet. Slutligen kan vi också avslöja vilka som skulle utgöra terroristernas tänkta offer och vilka länder som terrordåden var tänkta att begås i.

Etiopisk säkerhetstjänst grep nyligen ett femtontal personer som skulle utgöra attentatsmän i en internationellt organiserad attack mot Förenade Arabemiratens beskickningar i Etiopen och Sudan. En del av gruppen skulle slå till mot ambassaden i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, den andra skulle attackera ambassaden i Sudans huvudstad Khartom.

De etiopiska attentatsmännen arbetade enligt anklagelserna på uppdrag av utländska terrorister. Syftet var att orsaka synnerligen allvarlig skada på människor och egendom. Vid tillslaget fann den etiopiska säkerhetstjänsten mängder av vapen, sprängmedel och dokumentation hos de två grupperna. Sudans säkerhetstjänst samarbetade med den etiopiska vid tillslaget.

Förutom de 15 gripna attentatsmännen i Etiopien har enligt uppgift i bland annat New Business Ethiopia ytterligare 21 personer gripits i ett eller flera internationella tillslag.

Den utpekade ledaren för terrorgruppen är en man bosatt i Angered i Göteborg 

En av de två män som häktades i december i Sverige, en man bosatt i Göteborg med eritreanskt medborgarskap, utpekas enligt New Business Ethiopia av den etiopiska säkerhetstjänsten NISS (National Intelligence and Security Service) som ledaren för terroristgruppen som skulle attackera Förenade Arabemiraten. Det kan nu avslöjas att han greps efter omfattande utbyte av information mellan säkerhetstjänster i Europa, Afrika och Asien.

Mannen som är 44 år gammal lever tillsynes ett undanskymt liv som inneboende i en lägenhet i Angered i Göteborg. Det är inte känt om mannen har någon ordnad sysselsättning och fast inkomst. Han är emellertid registrerad som styrelseledamot i ett nyligen uppstartat aktiebolag som ska ägna sig åt import av kosmetika och skönhetsprodukter. Det är oklart om han har någon ägarandel i det bolaget.

Det är ännu inte känt under hur lång tid som den Angeredsboende utpekade terrorledaren och övriga attentatsmän ska ha planerat attackerna mot Förenade Arabemiraten. Mycket talar emellertid för att planeringen av aktionerna, införskaffandet av vapen och annat material och organiseringen av uppdragen till attentatsmännen har pågått sedan länge. Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström har nämligen i sin häktningsframställan till Attunda tingsrätt den 18 december 2020 uppgett att de terroristbrott som den häktade Angeredsbon är misstänkt för ska ha begåtts under mer än ett år mellan den 22 november 2019 och den 1 december 2020.

Den andra mannen som greps och häktades i Malmö är bosatt i Trelleborg. Även han är 44 år gammal. Det har inte framkommit några uppgifter om vilken roll som han ska ha spelat i planeringen eller genomförandet av terrorattackerna mot Förenade Arabemiraten. Att han har haft en annan roll än Angeredsbon framgår i vart fall av den häktningsframställan som lämnades in mot honom vid Malmö tingsrätt den 16 december. I den uppges han vara misstänkt för terroristbrott under november 2020, alltså under en betydligt mer begränsad tid än för misstankarna mot Angeredsbon.

Mannen har dömts vid ett flertal tillfällen, men endast för olovlig körning. Doku har inte tagit del av någon uppgift som bekräftar mannens nationalitet. Mannen uppgav själv 2018 i ett mål om stöd enligt socialtjänstlagen att han då hade bott i Sverige under tio år och att han blev svensk medborgare 2014. I en av domarna om olovlig körning från juni 2018 framgår emellertid att han är medborgare i Libanon.

Mannen har enligt uppgift inte någon fast anställning utan förefaller leva på understöd. Så sent som i september 2020 avslog förvaltningsrätten i Malmö en ansökan om ekonomiskt stöd med hänvisning till att mannen inte hade presenterat det underlag som socialtjänsten begärt in.

Mannens LinkedInsida avviker från hur de flesta brukar presentera sig där. Han beskriver nämligen att han har färdigheter inom avancerad vapenhantering och närstrid med vapen.

Doku kan nu avslöja att även en tredje person nu är misstänkt i ärendet. För endast ett par veckor sedan, den 15 januari, åtog sig advokaten Edip Samuelsson uppdraget som offentlig försvarare för en person vars identitet tingsrätten har belagt med sekretess.

Vad motivet till terrorplanerna ska ha varit är inte känt, men Förenade Arabemiraten, som hittills valt att inte uttala sig om det tillslag som undanröjde hotet mot ambassaderna i Etiopien och Sudan, är ett av de länder som har spelat en viktig roll i den långdragna tvisten mellan Etiopien och Eritrea. Landet har också bidragit med ekonomiskt stöd till Etiopien.

Enligt uppgifter i The Times of Israel kan krafter med bas i Iran ligga bakom de planerade attentaten. Samma uppgifter benämner de gripna attentatsmännen i Etiopien som ”den iranska cellen”.

Kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström uppger för Doku att det ännu inte är bestämt när åtal ska väckas mot de häktade männen och att utredningen kommer att ta flera månader eftersom det är fråga om ett omfattande internationellt ärende.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: