Domstol: utegångsförbud måste upphävas omedelbart

Ifall Regering-Lövfvén kom på samma idé…
 
Utegångsförbudet måste lyftas omedelbart. Domstolen i Haag har fastställt detta i ett ärende som inlämnades av protestgruppen Virus Truth.
 
Utegångsförbudet har införts på grundval av en nödlag, som säger att ett kabinett kan införa regler i en nödsituation utan samråd med representanthuset och senaten. Men enligt domstolen var utegångsförbudet inte en nödsituation ”som är fallet, till exempel med ett dikesöverträdelse.”
 
Att överklaga domen från Haags tingsrätt om upphävande av utegångsförbudet har inte uppskjutande verkan. Domarens utegångsförbud måste därför upphävas omedelbart. Det säger en talesman för Haag-domstolen.
 

Staten ber domstolen att skjuta upp beslutet

Regeringen vill att utegångsförbud ska upprätthållas tills målet har överklagats. Den nederländska staten har därför bett domstolen att upphäva domstolens beslut om att upphäva utegångsförbudet i avvaktan på detta. Domstolen i Haag kommer att överväga denna så kallade avstängningshändelse kl. 16.00.

Enligt domstolen kommer överklagandet av domarens själv att prövas vid en annan tidpunkt så snart som möjligt. Justitieministeriet bekräftar att staten överklagar, men kan inte säga något mer om ärendet.

Nödlag

Utegångsförbudet har inrättats på grundval av en nödlag, som säger att ett kabinett kan införa regler i en nödsituation utan att rådfråga representanthuset och senaten. Men enligt domstolen var utegångsförbudet inte en åtgärd som inte kan försenas ”som är fallet, till exempel i händelse av ett dikeöverträdelse.” Regeringen och det rådgivande Outbreak Management Team (OMT) hade funderat på utegångsförbud ett tag. Det faktum att det fanns tid för en nöddebatt i Representanthuset ”gör det klart att det inte fanns någon verklig nödsituation i detta fall.”

Domstolen tvivlar också på att portföljen är användbar. Enligt uttalandet finns det ”stora frågetecken” att ta upp. ”Det är också viktigt att pandemin redan har varat i nästan ett år och man inser att trycket på vården för närvarande är mindre än vad som var fallet tidigare.”

Enligt den preliminära domstolen i Haag utgör utegångsförbudet ”en vidsträckt kränkning av rätten till fri rörlighet och integritet.” Dessutom begränsar regeln bland annat rätten till församlings- och demonstrationsfrihet.

Det är ännu inte känt vilka konsekvenser beslutet kommer att få för de böter som åläggs för brott mot utegångsförbudet. Kabinettet överväger fortfarande ett svar, säger en taleskvinna för minister Grapperhaus (rättvisa och säkerhet). För närvarande sitter de mest inblandade ministrarna tillsammans vid ministeriet för allmänna frågor.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: