IS-par fastställda föräldrar till barn som hämtades till Sverige – vi har domen

Publicerad: 2021-02-10
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/is-par-faststallda-foraldrar-till-barn-som-hamtades-till-sverige/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210210

Image result for mikael skråmo

Tre barn som hämtades hem av sin morfar från läger med IS-flyktingar i Syrien har nu fått fastslaget av tingsrätten vilka som är deras föräldrar. Både mamman och pappan som anslöt sig till terrorgruppen IS tros ha omkommit i kriget.

Image result for mikael skråmo+pape  Image result for mikael skråmo
Amanda Pape Gonzalez             Martin Skråmo

Det aktuella paret som har uppmärksammats i media träffades i Göteborg och inledde ett förhållande i slutet av 2009. Kort tid därefter gifte de sig enligt muslimsk sed och flyttade ihop. Paret fick fyra barn under sin tid i Sverige men i september 2014 flyttade familjen till Syrien för att ansluta sig till IS. Under vistelsen utomlands föddes ytterligare barn, de tre kärandena i målet som ville få fastställt att det är IS-paret som är deras föräldrar. Paret tros ha omkommit under kriget.

Inget utrymme

Barnens ombud pekar på att paret under den aktuella tiden hade löpande kontakt med släktingar hemma i Sverige, särskilt med barnens morfar och farmor. Kontakterna bestod av både röstsamtal och textmeddelanden. I sina kontakter berättade paret om samtliga graviditeter och om barnen som föddes. Det finns både bilder och videoklipp på de nyfödda barnen. Det finns därmed inget utrymme för att någon annan än kvinnan har fött barnen. Särskilt med hänsyn till det sätt familjen levde finns det heller ingen möjlighet att någon annan än mannen är far till barnen.

På ständig flykt

Under 2018 var familjen på ständig flykt under svåra förhållanden och den sista kontakten med deras påstådda mamma var i december 2018. Hon befaras ha omkommit strax därefter och hennes make några månader senare. Efter att under en period ha vistats i flyktingläger hämtades kärandena hem till Sverige på morfaderns initiativ. De befann sig då på olika ställen i kurdkontrollerat område. Att de sju barnen är de barn som paret är föräldrar till är, menar de, säkerställt genom dels identifiering på plats och dels genom de genetiska undersökningar som påvisar mycket stor sannolikhet för släktskap.

Det förhållandet att moderskap och faderskap inte är fastställt är problematiskt för kärandena eftersom det är oklart vem som har vårdnaden om dem.

DNA-analys

Göteborgs tingsrätt konstaterar att eftersom det i detta fall finns sju barn vars DNA har analyserats genom korsjämförelser kan man konstatera att hela barnaskaran med mycket hög grad av sannolikhet är syskon. Utfallet visar också att de med största sannolikt är helsyskon och alltså har samma föräldrar. De kompletterande testerna som gjorts avseende morfadern och farmodern påvisar också med mycket hög grad av sannolikhet att de är släkt på det sätt som påstås med samtliga sju barn.

Med hänsyn till samtliga omständigheter anser tingsrätten att det är utrett att kvinnan har fött de tre barn som är kärande i målet.

Ingen risk för förväxling

När det gäller faderskapet konstaterar tingsrätten att de påstådda föräldrarna inte kunnat höras om huruvida de har haft samlag under konceptionstiden för de tre barnen. De meddelanden om graviditeter och födslar som skickats från såväl mamman som pappan till släktingarna i Sverige visar dock, enligt tingsrätten, med betydande styrka att det var deras uppfattning att mannen var far till barnen som fötts.

Vad slutligen gäller frågan om de tre kärandena kan ha förväxlats på något sätt i samband med att de hämtades hem ser inte tingsrätten någon risk för det. Morfadern kände igen alla barnen utom ett när han hämtade den och även det barn som han inte kände igen regerade när morfadern talade svenska.

Tingsrätten anser vid en sammantagen bedömning att det får anses utrett att det aktuella paret är far och mor till kärandena. (Blendow Lexnova)Kategorier:Uncategorized

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: