Video visar kriminaltekniska bevis som avslöjar stöld av 2020 års val i realtid

Forensic Evidence Shows Proof Of Theft Of 2020 Election In Real Time

Mike Lindell och Mary Fanning, National Intelligence Resercher och författare, förklarar

Det här är ögonblicket som vi alla har väntat på. Jag ska här nu visa er hur allt gick till. Det här är nu till 100 % bevisat att vi utsattes för den största cyberattacken i historien. Mary Fanning ska nu visa hur det hela gick till. 

Det vi kan se här, när vi började samla in information den 1 nov. och efter valet, är den samlade dokumentationen som bevisar valbedrägeriet före, under och efter valet. Det här samlades in i realtid. 

Här ser vi på 2020-11-03 kl 07:43.30 att det var ID SOURCE 220.181.132.198 som tillhör CHINANET BEUNING PROVINCE NETWORK CHINA och de kontaktade ID SOURCE 85.05.4cc63d24 TARGET 66.120.42.42 (dator) i STATE TARGET: Michigan, TARGET ENTRY, OWNER:  Emmet County

Över 100 000 intrång gjordes i USA.

Alltså: Den första spalten anger datumet när hackningen begicks samt klockslaget,
ID SOURCE = den unika datorn som utförde hackningen
OWNER SOURCE = internetleverantören
TARGET = är datorn som hackades
STATE TARGET = var befann sig den datorn
TARGET ENTRY, OWNER = vem som äger datorn
ID TARGET = ytterligare en dator som hackaren har varit inne i 
METHOD, INTRUSION = metod, intrång [visar om det lyckades (Y) eller inte (N)]
SUCCESS = om intrånget lyckades (Y) eller inte (N)
LOG TRACE = loggspår, vid ja (Y) nej (N)
VOTES CHANGED = Trump down 3477… (detta betyder att 3477 röster stals från Trump) och så fortsätter det rad efter rad, ingen gick till Biden

66 % av alla intrång kom från Kina och det sätter det i fokus speciellt som vi också fick Corona-viruset från Wuhan Kina.

Det här är också fotavtryck av dem som blandade sig i valet. Detta är ett forensiskt bevis.

Man ser alltså exakt varifrån de kom, vilken dator, exakt tidpunkt, exakt vilken dator de gjorde intrång i, vilket län och vem som ägde datorn. Här framgår också hur de gjorde intrånget, om det var genom att knäcka brandväggen eller både och, och hur många intrång som behövdes. Sedan framgår det hur många röster som stals ”Down Trump” från Trump. 

och så fortsätter det med intrång från datorer i … olika delar av Kina, Iran, Singapore, Turkiet, Ryssland, Storbritannien, Tyskland. Det här är ett historiskt bevis. 


Och det här är en bild av hur denna cyberattack gick till, från vilken dator och vart. Det här är en fullständig dokumentation från 1-3.11 av valet. Det här var ett aktivt krig för att förvissa sig om vem som skulle bli president och sitta i Vita huset. Det är ett övervakningssystem. Vart och ett av dessa streck utgör den IP adress som sedan framgår i tabellen och alla röda linjer utgör Kina. Detta du ser här är alltså intrång i vårt val i realtid.Kategorier:Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: