Demosokrati – Spartacus 2,0 – 2020-talets slavuppror

Image result for Demosokrati Spartacus 2,0 - 2020-talets slavuppror

Av Mikael Nordfors
(2020)
Pia Hellertz, febr. 2021

Trots hoten om våldsam död reste sig Spartacus och samlade andra
gladiatorer för att kämpa mot det romerska förtrycket och tyrannin. Inte ens
tuffa attacker på och karaktärsmördande av Mikael Nordfors verkar knäcka eller
stoppa honom. Istället vill Mikael nu samla kämparna bland oss alla för att
frigöra oss från det rådande slaveriet.

Han har också varit med om att år 2020 grunda ”World Freedom
Alliance”, en organisation som ”ska samordna alla organisationer världen över
som kämpar för frihet och mänskliga rättigheter i kampen mot det teknokratiska
och medicinska tyranniet” (s. 11).

Det moderna slaveriet

Mikaels inledande analys av nutidens slaveri är synnerligen tänkvärd. Först
definierar han olika typer av slavar, löneslavar, åsiktsslavar, medicinska slavar,
politiska slavar, överklasslavar, företagsslavar, lärarslavar och konsumentslavar (s. 13 ff). Läsningen tvingar läsaren att fundera över ”vilken slags slav är
jag?” Snart 80-årig pensionär som väljer vad jag vill göra med min dag och med
resten av mitt liv.
Jag skulle faktiskt vilja lägga till ”relationsslavar”. Genom mina många år som socialarbetare, men även erfarenheter i privatlivet, är min upplevelse att
många äktenskap borde ha upplösts för länge sen. Men man har blivit slav under
föreställningen att man ”måste hålla ihop” bland annat för ”barnens skull”, men
även på grund av rådande värderingar om äktenskapet. Så man väljer att leva ett
liv som gör många olyckliga för att leva upp till normen. 

Mikael går ett steg längre när han säger att ”Dagens läkare är enligt vår åsikt en
bland de mest förslavade yrkeskategorierna”. Det är ju faktiskt en nackdel med
att ha mycket höga löner och en överdrivet upptrissad professionsrenommé i
förhållande till andra professioner. Den officiella versionen är att de har
människors liv i sina händer. Men det har även ingenjörer som bygger hus och
broar, eller psykoterapeuter som ska hjälpa människor ut ur självmordstankar,
eller poliser som förebygger och utreder brott och många flera professioner och
som inte har löner som motsvarar vikten av deras arbete. Läkarfacket har gjort
ett enormt arbete för att uppnå detta.
Mikael skriver att läkarna har ”förvandlats från att vara stolta, oberoende
forskare till att bli själlösa byråkrater” (s. 45). Han konstaterar också att om
inte läkaryrket var så baserat på ”rädsla och kortsiktiga vinstintressen, skulle
cancerproblemet och många andra stora medicinska gåtor ha lösts för länge
sedan”.

Läs mer Kategorier:Böcker, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: