Valmyndigheten mörkade attack under valvakan 2018. Fjärde Statsmakten nr 75.

Det handlar om ett intrång i Valmyndighetens dator den nionde september 2018, under valnatten.
Det har kommit fram att det inte var som man sade, att servrarna blev överbelastade. Det var en attack, och den polisanmäldes.
Utredningen av detta är i allt väsentligt hemligstämplad med hänsyn till rikets säkerhet.

Vi har en person med på telefon som har undersökt detta och kan berätta mer.

Vad jag kommit fram till efter mina kontakter med polismyndigheter, Valmyndigheten och Åklagarmyndigheten, är att det förelåg ett hot mot Valmyndigheten under valkvällen.
Det hotet riktades även mot andra myndigheter samma kväll, till exempel MSB.
Detta anmäldes av MSB, och en förundersökning startades.

Förklaringen är att hemsidan val.se gick ner 20.30 den nionde, och den var nere till 01.30.
I morgonsoffan på TV4 dagen efter sade Anna Nykvist, kanslichef på Valmyndigheten, att detta berodde på en naturlig överbelastning.
Först långt senare gick man ut med att det varit en DDoS-attack.

Polisutredningen pågick fram till den 11 mars 2019, och har mörkats av Valmyndigheten. Dels väntade man med beskedet om vad som hade hänt, och man förnekade även all kännedom om polisanmälan.

I förundersökningen är en stor del av innehållet överstruket.
Vad man kan få fram är att man har sökt den brittiska polisen för att få hjälp.
Man har inte kunnat klargöra vilken individ som står bakom hoten.

Det är oerhört allvarligt att man inte är transparent angående varför sidan släcktes ner.
En person i Västra Götaland har försökt att få access till Västra Götalands version av val.se, via ett usb-minne i en vallokal.

Information skickades ut via manuella utskick från Valmyndigheten till ett antal ackrediterade medieaktörer. Det var allmänheten som inte fick information via val.se.

Det inkom ett rekordhögt antal anmälningar till Valprövningsnämnden angående misstanken att man trodde att siffrorna var manipulerade.
Det finns ingen anledning att tro att det var så.

Man kan utgå från att detta har diskuteras men inget syns i protokollen. Däremot har Valmyndighetens egentliga roll avhandlats och protokollförts.

Det har varit svårt att få någon information från just Valmyndigheten.
I samband med att åklagaren lade ner utredningen skickades beslutet till Valmyndigheten, men någon kopia på det beslutet har inte diarieförts.
I polisutredningen på 71 sidor kan man i korthet konstatera följande;

 1. Ärendet är fortsatt känsligt med hänsyn taget till Rikets säkerhet…….
 2. Mycket är mörkat, inte bara kring tekniken.
 3. INGET nytt om det direkta hotet 20180909, men det visar sig inte bara vara vid detta tillfälle som påtryckningar/hot förekommit. Veckan innan vid ett flertal ggr och tiden efter.
 4. Hotet kommer sannolikt från UK.
 5. Åklagaren beslutade om husrannsakan i ärendet gentemot ett företag lokaliserat via en postbox i Stockholms Centralstation.

Det som också framkommer och som är intressant är att det inte finns en version av Val.se, utan två. En är lokaliserad i Valmyndighetens miljö och en annan i LST-VG och att det där skedde ett intrångsförsök när en person via en USB sticka försökte få tillgång till siten.

Vi lägger ut informationen vi har på https://om.swebbtv.se/blogg för dig som vill veta mer.Kategorier:Svensk politik, Video

Etiketter:, , , ,

2 svar

 1. MI6 måste misstänkas för valfusk i Sverige 9.9.2018
  http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2597.html

  Gilla

 2. Mahatma Gandhi: ”Den farligaste fienden är inte en kolonisatör och en ockupant, utan din landsmän – matad av en ockupant”.

  Gilla

%d bloggare gillar detta: