Ericssons vd försökte påverka regeringen för att rädda Huawei

1 januari 2021
https://www.epochtimes.se/Ericssons-vd-forsokte-paverka-regeringen-for-att-radda-Huawei

I oktober meddelade Post- och telestyrelsen, PTS, att de kinesiska telekomjättarna Huawei och ZTE portas i 5G-uppbyggnaden i Sverige. Efter det har Ericssons vd, Börje Ekholm, bedrivit en kampanj mot den svenska regeringen för att förmå PTS att ändra beslutet, avslöjar Dagens Nyheter.

Tidningen har kommit över SMS-korrespondens mellan Ekholm och handelsminister Anna Hallberg (S). I ett av dem föreslår Ericssons vd att ministern borde prata med PTS varpå Hallberg svarar: ”Jag försöker verkligen göra vad jag kan, Börje.”

Samtidigt har han gett antydningar om att Ericsson kan komma att lämna Sverige om inte beslutet gällande Huaweis förbud ändras. Bland annat skriver han att ”just nu är Sverige ett riktigt dåligt land för Ericsson”.

Försökte ordna jurister åt Huawei

Enligt DN framgår det också i SMS-korrespondensen att Ekholm och flera medarbetare på Ericsson har försökt att ordna jurister åt Huawei som vid tillfället förberedde sig på att ta fallet till domstol.

Hallberg framhåller i en intervju med tidningen att hon inte har försökt påverka Post- och telestyrelsen.

– Nej självklart inte, jag har inte haft någon som helst kontakt med PTS. Jag skulle aldrig kliva in som minister och påverka enskilda myndigheters beslut, säger hon till DN.

Tidigare har Jojje Olsson på sin nyhetsblogg InBeijing uppmärksammat en artikel i den kinesiska tidningen 21Jingji. I den säger Börje Ekholm att beslutet från PTS att utestänga Huawei bryter mot öppna marknadsprinciper och bromsar 5G-uppbyggnaden i Sverige.

Utgör en säkerhetsrisk

Kinas ambassadör i Stockholm har också sagt att svenska telekombolag som Ericsson i Kina kan komma att straffas av den kinesiska regimen om Huawei förbjuds i uppbyggnaden av mobilnätet i Sverige.

Den 20 oktober beslutade Post- och telestyrelsen att det kinesiska bolaget utestängs från uppbyggnaden av det svenska 5G-nätet. Orsaken är att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten anser att Huawei utgör en säkerhetsrisk.

Flera länder har förbjudit det kinesiska telekombolaget som leverantör till uppbyggnaden av sina mobilnät, däribland USA, Australien, Storbritannien, Kanada, Tyskland och Norge.

Rapporter har tidigare visat att det finns kopplingar mellan Huawei och den kinesiska regimen och dess underrättelsetjänst. Samtidigt har det visat sig att det kinesiska bolaget har tillverkat teknik som det kinesiska kommunistpartiet använder för att massövervaka den förtryckta gruppen uigurer i Xinjiang i nordvästra Kina.

Jacob Wallenberg, Huawei och “elite capture”

 

Efter att Post- och teletyrelsen i slutet av oktober bannlyste Huawei från det svenska 5G-nätet så har flera aktörer uttryckt sina åsikter i frågan. En av dem är Jacob Wallenberg, företagsledare och finansman i Sveriges mäktigaste familj.

Detta i form av en intervju som publicerades i Dagens nyheter i helgen. Där beskriver Wallenberg det som “angeläget” att Huawei tillåts verka i Sverige – att stoppa företaget “är absolut inte bra”.

Det är i sammanhanget givetvis relevant att Jacob Wallenberg är vice styrelseordförande i Ericsson samt ordförande i Investor, som är Ericssons största ägare.

intervjun med DN säger Wallenberg att Ericsson och Huawei har ett “historiskt intresse” av att samarbeta, för att utveckla olika standarder så att samma teknik kan användas globalt. Därför, fortsätter Wallenberg, “måste vi ha en relation med Kina”.

Nu är det förvisso ingen som har sagt att Sverige ska klippa sin relation med Kina. Det handlar snarare om att undvika att upplåta kontrollen av viktig infrastruktur till ett bolag med nära koppling till militären och staten i världens största diktatur, som dessutom är på expansionshumör.

Detta är dock något som Wallenberg inte är särskilt intresserad av, bokstavligen talat. På en direkt fråga vad han tycker om att SÄPO anser att Huawei bedriver cyberspionage, svarar Wallenberg: “Det får stå för dem. Jag vill inte gå in och kommentera nationella säkerhetsfrågor.”

I och med detta blir Wallenbergs utspel irrelevant och oseriöst. Nationell säkerhet är ju den främsta för att inte säga enda anledningen till att förbjuda Huawei i Sveriges 5G-nät. Genom att undvika att alls kommentera denna egentliga anledning till förbudet, så faller argumentationen platt.

För inte ska det väl vara så att SÄPO eller ens Post- och telestyrelsen ska fatta beslut i nationella säkerhetsfrågor efter vad som är ekonomiskt gynnsamt för Wallenbergstiftelserna eller Ericsson, vars verksamhet i Kina hotas av hämndaktioner om Huawei inte tillåts bygga 5G i Sverige.

Utdrag från Jacob Wallenbergs intervju med Dagens Nyheter.

Vid sidan av eventuella repressalier mot Ericsson, så kan någonting annat anas i bakgrunden när man läser intervjun med Jacob Wallenberg i DN. Nämligen konceptet “elite capture“, som ofta diskuteras internationellt i medier och bland analytiker när det kommer till Kina.

Begreppet innebär kinesiska myndigheters bearbetning av viktiga personer inom näringslivet, aktiva eller före detta politiker, eller för den delen kändisar med stor kulturellt inflytande.

Genom olika former av gåvor, fördelar, smicker, titlar eller annat som innebär personlig vinst eller får enskilda individer att känna sig viktiga och utvalda av den mäktiga och svårgenomträngliga regimen i Peking, förväntas vederbörande – medvetet eller omedvetet – agera på ett vis som tjänar regimens intressen utomlands.

På grund av sina affärsintressen besöker Jacob Wallenberg regelbundet Kina och har träffat många högt uppsatta tjänstemän inom kommunistpartiet personligen. Han är medlem i internationella rådet i Shanghai (IBLAC) som tillhör stadens borgmästare, och styrelseledamot i Tsinghua University School of Economics and Managements Advisory Board, vid ett av landet toppuniversitet.

Fenomenet elite capture förklarats på ett ingående vis av Sinopsis i texterna “United Nations with Chinese Characteristics: Elite Capture and Discourse Management on a global scale” (2018) och “Lost in translation: ‘Economic diplomacy’ with Chinese characteristics” (2019).

I den sistnämnda artikeln finns flera exempel på hur tjeckiska politiker med nära personliga kontakter i Kina argumenterat för just Huaweis inkluderande i Tjeckiens 5G-nät. Alltså precis samma sak som Wallenberg gör i sin intervju med Dagens nyheter, och som Ericssons vd nyligen gjorde i kinesiska och sedan internationella medier.

Att det enligt myndigheter och säkerhetspolis utgör fara för den nationella säkerheten, eller att mindre än en femtedel av Sveriges befolkning vill se kinesiska aktörer i vårt 5G, spelar mindre roll i sammanhanget för den som blivit hänryckt av de personliga möjligheter som samarbetet med Kinas regim innebär.

Denna hänryckning kan även ses i andra delar av Wallenbergs intervju med DN. Förutom att alls vilja kommentera den avgörande säkerhetsaspekten, viftar han undan den oroande politiska utvecklingen i Kina med att hundratals miljoner kineser lyfts ur fattigdom samt påståendet att svenska företag i landet nu behandlas mer rättvist än tidigare.

Alltså en kombination av den kinesiska regimens retorik och den egna möjligheten till att personligen tjäna på utvecklingen, tillsammans med en häpnadsväckande bagatellisering av det större sammanhanget.

I ett ytterligare ett exempel på detta sade Jacob Wallenberg att Sverige har “inget att vinna på konfrontation med Kina”, i Expressen för ett drygt år sedan. Tidningen noterade vidare att sex av Wallenberggruppens största industriföretag 2018 hade intäkter på över 130 miljarder i Kina, vilket var en ökning med 80 procent sedan 2010.

Nu är det visserligen osannolikt att Jacob Wallenbergs senaste uttalanden kommer förändra situationen för Huaweis status vad gäller 5G i Sverige. För en dryg vecka sedan beslutade sig Kammarrätten för att gå på Post- och telestyrelsens linje och bannlysa Huawei från 5G-nätet, trots att Förvaltningsrätten tidigare hävt förbudet efter en överklagan från Huawei.

På ren svenska betyder det att budgivningen på det svenska 5G-nätet kommer påbörjas efter långhelgen, utan Huawei men något försenat på grund av företagets överklagan.

Icke desto mindre sår uttalanden från en så framgångsrik och mäktig person som Jacob Wallenberg tvivel bland delar av allmänheten. Inte kan väl kinesiska företag mena så illa, om en så pass skicklig affärsmän som Wallenberg argumenterar för att de ska utgöra en viktig del av svensk ekonomi och infrastruktur?

Men istället borde Wallenbergs utspel tjäna som en påminnelse om den kinesiska regimens förmåga att få mäktiga aktörer att springa dess ärenden i utlandet. För den som vill förstå mekanismerna bakom detta, är “elite capture” ett nyckelbegrepp.

 

Tre Kinesiska Telekomjättar Avnoterade Från New York Börsen

2021-01-01
carlnorberg.se

Ali Baba ja, har inte Börje Ekholm med det företaget att göra…
 
Kinas tre största statliga telekomjättar avnoteras nu från New York-börsen. Beslutet lutar sig mot den exekutiva order som signerades i november av USA:s president Donald Trump i syfte att motverka företag med kopplingar till den kinesiska militären.
 
Beslutet lutar sig mot den exekutiva order som signerades i november av USA:s president Donald Trump.
 
Beskedet från New York Stock Exchange gäller de tre bolagen China Mobile, China Telecom och China Unicom. Handeln i de tre bolagen kommer att stoppas senast den 11 januari samtidigt som avnoteringsprocessen inletts, rapporterar Bloomberg.
 
Beslutet kommer som ett led i det upptrappade tonläget som växt fram mellan USA och Kina. I november signerade den snart avgående amerikanske presidenten Donald Trump en exekutiv order riktad mot kinesiska företag. Syftet med ordern som nu lett till beslutet av New York Stock Exchange är att införa restriktioner mot bolag som identifierats med nära band till den kinesiska militären. Detta innebär i praktiken att amerikanska investerare förbjuds att köpa och sälja aktier i de företag som listats av Pentagon.
 
De tre telekombolagen som har huvudparten av sina verksamheter och intäkter i Kina riskerar inga större förluster genom avnoteringen i sig. Jämfört med Hongkongbörsen där de tre också är listade är handeln i bolagen på New York Stock Exchange relativt låg. Utifrån det perspektivet är beslutet mer symboliskt och ett fortsatt led i den uppblossande geopolitiska konflikt som växer mellan de två länderna.
 
Att konfliktytan mellan länderna gäller kinesiska telekombolag är inget nytt. Redan i maj 2020 spärrade FCC, den amerikanska motsvarigheten till svenska Post- och telestyrelsen, China Mobile från att verka i USA. Samtidigt har myndigheten även beslutat om att begränsa användandet av utrustning producerad av Huawei samt inlett en utredning gällande ett förbud för China Telecoms framtida verksamhet på amerikansk mark. Som ett svar på den utredningen har China Telecoms amerikanska bolag i ett svar till myndigheten hävdat att bolaget är en fristående verksamhet som helt står utanför kinesiska myndigheters kontroll.
 
De senaste begränsningarna av kinesiska bolag på amerikanska index ska sättas i perspektiv mot de senaste årens arbete från New York Stock Exchange och Nasdaq för att locka eftertraktade börsintroduktioner främst inom techsektorn att välja de amerikanska handelsplatserna.
 
Under de senaste två åren har allt fler företag valt att parallellnotera sig även i Hongkong som ett led i att säkra verksamheten mot skärpta krav mellan de båda länderna. Två exempel på detta är e-handelsgiganterna Alibaba Group och JD.com.


Kategorier:Media, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: