Jag påstår inte…

Invandring till Sverige | Information om Sverige

2020-12-29
Olle Ljungbeck

Jag påstår inte och gör inte heller gällande, men kan dock inte frigöra mig från tanken, att en del av de människor som kommit till Sverige efter 2014 med hänvisning till många av dessas destruktiva läggning inte nått den civiliserade människans nivå? Sålunda en individ som står upp för gemenskap, humanitet, bildning, kultur, jämställdhet mellan könen etc. Med andra ord en samhällsbildning med individer som står för sammanhållning och gemensam strävan för ett gott samhälle för alla.

Hur såg invandringen till Sverige ut 2011? | Motargument

Inte en individ – som ett mycket stort antal av dagens immigranter står för – nämligen ett alltigenom destruktivt beteende och hot mot såväl det nya landets befolkning som dess kultur, egendom, trygghet till liv och hälsa etc.
Vi har nu alltsedan 2014 sett en alltmer accelererande grov brottslighet från migranter. Denna har inneburit och innebär i dag i ännu högre grad fortfarande mord, våldtäkter, rån, tortyr, terror, skjutningar, sprängningar och bränder som det saknas motstycke till i den svenska historien. Men även en annan brottslighet har nu blivit mer och mer vanlig. Det är skändning och förstörelse av Sveriges historiska konstverk och skapelser. Inte ens våra kyrkogårdar och kyrkor lämnas nu längre i fred utan gravstenar och monument rivs och förstörs. Vi kan inte längre gå till den plats där våra kära är begravda utan att  riskera att mötas av massförstörelse av deras gravvårdar.
Nu har dessa grova brottslingar funnit ett nytt sätt att visa sin fullkomliga brist på hänsynstagande mot det som vi utvecklat och vårdat genom årtionden ja i  många fall under hundratals år. De har börja förstöra träden i våra parker. Många av dessa går inte att återställa och är flera fall många hundra år gamla och därför  så unika. De kan också ha en växt eller utseende som inte går att återge. Det senaste dådet i Malmös parker visar på barbari och kulturlöshet som anger den mänskliga och” kulturella” nivå förövarna befinner sig på. Det kan inte vara normalt utvecklade människor eller folk som säger sig fly till ett land för att få skydd för sina fiender, när man lönar det folks medmänsklighet -dit man ”flytt” –  med grymheter som mord, tortyr, våldtäkter, terror, vandalism och förstörelse av det nya landet etc.
Denna totala avsaknad av ett civiliserat beteende måste ha sin orsak någonstans i dessa individers bakgrund, personlighet, religion men också i deras mentala, social och intellektuella utveckling. Vi vet t ex att den religion som flertalet av dessa individer tillhör inte endast förtrycker kvinnor och flickor på ett mycket grymt sätt utan också står för barbari på en mängd områden etc. Överhuvudtaget saknar deras samhällsbildningar mänskligt utvecklade samhällssystem.
Att då som Sveriges statsminister Stefan Löfven låta dessa barbarer våldföra sig på det egna folket utan att reagera tyder också på att denne måste drabbats av eller alltid haft en personlighet där hans maktbegär är större än humanism,  mänsklighet och värnandet om det egna folket. Dessa fruktansvärda personliga egenskaper delar han även med Annie Lööf. Att påståendet är riktigt visar inte minst deras uteblivna  gerande mot migranternas våld och barbari.
Därför måste ni medmänniskor vars personlighet präglas av den upplysta och utvecklade individens egenart göra uppror och kasta ut alla de som nämnts här. Men också omgående omintetgöra en en ny mandattid för de båda jag nyss nämnda. Till er kvinnor som fortfarande röstar på Stefan Löfven vill jag fråga: Hur länge till skall ni ger er röst till Stefan Löfven och därmed låta honom ge de ovan nämnda full frihet att mörda och våldta Sveriges kvinnor och flickor utan att han lyfter en hand för stoppa våldet och dödandet? Låt 2021 bli det år då Sveriges folk stod enade mot barbariet och kastade ut alla dem som döda vårt folk och river ner det vi byggt upp på alla områden.
Till slut Nils Anderssons syn på migrationen.
”Den omfattande invandringens samhällspåverkande betydelse har under många år varit en av dessa offentliga hemligheter. Invandringen borde naturligtvis inte alls ha varit så omfattande som den har varit. Men när den nu har varit som den har varit (och delvis fortfarande är) så borde ju de som har hand om det allmänna i vart fall inte ha förnekat de problem och risker som är förknippade med en omfattande invandring. Man behöver faktiskt inte vara en expert av något slag för att förstå att Sverige förändras på en rad olika sätt när befolkningen på ett decennium växer med en miljon människor varav flertalet kommer in från Mellanöstern och Afrika”.


Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

1 svar

  1. Enkel match. 80 % av Svenska vapenindustrins och olja utviningsverkasamhets vinster, före utdelningen till folkmord och flykting invensterare ska tas hand av motsvarade länders Röda Kors till vård och omsorg för dessa offren, och räätsskyds processen mot varje lands krigs företag för att råna folkets allmänna egendom på dess resurser.
    Den 20% resten av vinsten ska tilldel runristare till Runstens memorial för legoknektar som njuter resten av livet i fjärran Öste länder.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: