Urgent News about the Covid-19 vaccine

2020-12-22
Ulf Bittner

https://www.brighteon.com/1b6885fa-a1e6-4264-88d2-4016681fd88c

Måste ses, särskilt av Läkemedelsverket, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon och sprid vidare om den kriminella läkemedelsindustrin, citat

Dr Peter Rost är tidigare vice president för Pfizer och en whistleblower för läkemedelsindustrin.

Författare till ”The Whistleblower, Confessions of a Healthcare Hitman”, Rost är en insiderexpert på stor läkemedelsmarknadsföring.

LÄKEMEDELSVERKET ÄR EN DEL AV CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE, citat

Beslut om dispens för Comirnaty

Publicerad: 22 december 2020

Kategori: Nyhet

Läkemedelsverket har beslutat om dispens för Pfizer AB:s vaccin Comirnaty, koncentrat till injektionslösning, dispersion. Det innebär att företaget får tillhandahålla vaccinet med amerikansk märkning utan bipacksedel samt utan en unik säkerhetsidentifiering (2D-kod).

En dispens är ett tillfälligt godkännande att tillhandahålla ett i Sverige redan godkänt läkemedel, vars märkning på förpackning eller bipacksedel inte överensstämmer med vad som anges i godkännandet för försäljning.

Pfizer AB har ansökt om att få tillhandahålla ett vaccin mot covid-19 med amerikansk märkning utan bipacksedel samt utan en unik säkerhetsidentifiering (2D-kod).

Syftet med en dispens är att möjliggöra tillgång på läkemedel som annars inte skulle kunna användas i Sverige, och därmed tillgängliggöra vaccin för allmänheten i ett snabbare skede.

Vid en beviljad dispens skickas information från läkemedelsföretaget via distributören till berörda intressenter (sjukvårdspersonal och vaccinatörer) gällande ärendet, samt var senast gällande svensk bipacksedel finns att läsa. Det bifogas även en kopia på dispensbeslutet vid leverans av läkemedlet i fråga till vaccinationsställen.

Källan till ovan citerat

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/beslut-om-dispens-for-comirnaty?fbclid=IwAR1TrsJi1xfeYzaT7F8qS48zaGfWFsv5B8_wo2PYb70PRiYo0xXrBvcXsHU

Solveig Silverin har kommunicerat med Läkemedelsverket, citat

Från: Solveig Silverin [mailto:solveigsilverin@hotmail.com]
Skickat: den 24 december 2020 18:53
Till: Registrator; Registrator
Ämne: Sv: 4.1.2-2020-104649 Ingen bipacksedel på svenska till covid19 vaccin?

Detta brev har skickats till ytterligare 48 personer.

Jag har nu undersökt om ni lagt in en bipacksedel på svenska, på de godkänna vaccin mot Covid19, som ni utlovat i ett mejl till mig, men jag hittade ingen bipacksedel alls, bara detta se nedan. Om inte jag kan finna en bipacksedel på de godkända vaccinen som ni påstått skall finnas på er webbsida, hur skall då mindre vana personer kunna hitta uppgiften?

Man kräver enligt lag att alla produkter så ock kemiska/biokemiska produkter, vilket vaccin är, skall ha en innehållsförteckning. Därför är det mycket märkligt att man kan spruta in en kemisk sammansättning som är helt oprövad i kroppen på folk, och som man saknar all kunskaper om dess långtidseffekter/bieffekter av och samtidigt kan dölja innehållet, för dem som får detta gift insprutat i kroppen, med hjälp av dispens. Mycket märkligt och oroväckande, att man uppenbarligen avser att riskera skada hela den svenska befolkningens hälsa, som sedan kommer att sakna bevis för vilka biokemiska ämnen de förgiftats med. Och hur skall de vaccinskadade då kunna åberopa ett skadeståndskrav, när de inte fått veta vilka skadliga ämnen de fått insprutat i kroppen?

Jag har uppmanat er tjänstemän som beslutar om dessa vaccin att själva skall låta er vaccineras offentligt i TV, vilket skall bevakas av offentliga personer som är särskilt rädda om sitt förtroende hos folket. Vaccinera ER offentligt med de vaccin ni döljer innehållet i. Vaccinera även era barn och äldre ! GÖR DET!

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/beslut-om-dispens-for-comirnaty

 Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , ,

%d bloggare gillar detta: