Allt tyder på att Trump sitter kvar – Biden har inte en chans!

Slaget om Vita huset: Trump är inte uträknad – kan komma att sitta kvar

Vad är det egentligen som händer i USA? Rykten om att man i Vita huset diskuterar krigslagar, och Pentagon som inte är intresserade av att fortsätta övergångssamtalen med Biden-administrationen – något är helt klart på gång i Washington.
Den av medierna valda presidenten Joe Biden, vars familj utreds av federala åklagare för penningtvätt och korruption, är kanske att betrakta som uträknad, för det är just nu väldigt lite som talar för att Biden kommer bli president. Allting talar istället för att Trump, genom långsiktig planering, rensar upp i den djupa staten i USA, och den enormt djupa korruption som föranlett att den har kunnat existera i landet.

Pentagon har avbrutit övergångssamtalen med den tillträdande demokratiska administrationen som tillhör Biden. Att försvarsdepartementet vägrar samarbeta med en tillträdande administration är givetvis högst allvarligt liksom anmärkningsvärt. Detta beror troligen på den enormt omfattande korruption som föranlett det valresultat som har blivit presenterat för oss av medierna. Korruptionen har Trumps advokater liksom administration nu utrett och presenterat en mängd bevis för, att den faktiskt existerar och det mesta tyder alltså på att det har varit omfattande valfusk.

För det är just vad Trump-administrationen har planerat för, att kunna presentera teknisk bevisning för det faktum att det har förekommit omfattande valfusk. Det är odiskutabelt. Det kan omöjligt finnas någon som kan ifrågasätta detta faktum, då det även har visat sig att valfusket är betydligt större och mer omfattande än vad man tidigare har trott, då man även har kunnat visa på utländsk valpåverkan?

John Ratcliffe, Director of National Intelligence, säger att det finns tydliga bevis för att det har varit utländsk valpåverkan. Att någon i hans position säger en sådan sak är givetvis inte en slump eller en ogenomtänkt okonventionell kommentar. Det finns helt enkelt inte utrymme för misstag eller felsägningar i det här läget. Man får anta att Ratcliffe har ett kvalificerat språkbruk, att han vet att uttrycka sig på ett sådant sätt att han inte framstår som intellektuellt lat. Den ökande förståelsen för det omfattande valfusket, vilket allt fler amerikanare tycks ha fått upp ögonen för, är givetvis ett absolut krav, för att få folket med sig för att kunna driva igenom de åtgärder som krävs och som verkar komma för att få bukt på det omfattande valfusket.

Infiltrationen i det amerikanska rättssystemet sitter djupt. Sett ur ett perspektiv att man har tagit upp att George Soros finansierar valkampanjer för åklagare och domare på olika rättsliga nivåer, kan man dra slutsatsen att det kan bli problematiskt att driva ärendet rättsligt, men det är givetvis det man måste prova att göra först. Man måste även kunna bevisa vem som är kärande och vem som är svarande i själva processen.

Michael Flynn har föreslagit för Trump, att införa undantagslagar, för att göra om valet under militär övervakning eller överseende, vilket är att betrakta som ett rätt dramatiskt uttalande. Sådana uttalanden görs inte var och varannan dag. Och det som egentligen är intressant i och med valresultatet och den utredning av densamma som pågår, är inte huruvida Trump blir vald till president eller inte, utan hur mycket av ”den djupa staten” man lyckas tvätta bort, i och med det händelseförlopp som vi befinner oss mitt i just nu. Valprocessen tycks därför inte handla längre om Trump vs Biden, utan om att få bukt på den enormt djupa korruption som finns i USA, och det vi har sett hitintills, är att korruptionen växer sig allt mer djupare, ju mer man utreder den. Och då kanske man måste ta till militärdomstolar. Det tycks inte finnas några andra alternativ.

Att svenska medier inte skriver om detta och inte belyser det faktum att Trump utreder omfattande korruption i USA och att han och hans advokater har presenterat en mängd bevis för korruptionen och det mycket omfattande valfusket, beror givetvis på, som Nigel Farage mycket riktigt har påpekat, att svensk media är den mest inskränkta i västvärlden.

Jag tycker det är dags för svenska folket att vidga sitt perspektiv, och se att det som händer i USA just nu, är en gigantisk utredningsprocess, en process som ser ut att resultera i något som ingen modern människa har sett maken till tidigare.

Det vi beskådar är inte bara en historisk händelse, utan det är maktskifte, ett skifte som kommer förändra hur vi ser på oss själva och på varann. Ett skifte som kommer förändra vårt samhälle och vår omvärld i grunden. I och med denna händelse, kommer det komma ett enormt stort uppvaknande, där väldigt många människor världen över kommer förstå hur fullständigt lurade de har blivit av ett politiskt system, som inte har medborgarna för sina ögon, utan vars system, uppbärs för att gynna dem som står närmast systemet, och de som därför gör allt, för att systemet ska upprätthållas, med alla medel tillåtna. Det korrupta system som allt talar för att Trump kommer förgöra, en gång för alla, i en inte allt för avlägsen framtid.

Att Trump därmed kommer avgå och se sig besegrad, när man vet att det har varit omfattande valfusk, finner jag högst otroligt.Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, ,

2 svar

 1. Mycket alvarlig nyhet:
  Vår Planet huvud ”doktor” Bill Gates meddelar att vi alla är COVID19 sjuka då symptomen är att vi kan pratar, sjunger och kan skratta – därför vaccin är nödvändig – som ändrar var genetisk system och förvandlar oss till debil tillstånd om vi överlever den andra dosen….
  Bill Gates admits he has COVID19 (symptoms included talking).
  BILL GATES SAID FIRST SYMPTOMS OF COVID ARE SINGING LAUGHING & TALKING!

  Gilla

 2. Trump asks Congress to amend Covid relief bill and increase ‘ridiculously low’ $600 to $2,000

  Trump vetoes $732 billion defense bill; SEC approves NYSE to cut out middleman

  Gilla

%d bloggare gillar detta: