Energifonden Sverige straffas med 6 miljoner kronor i böter

Publicerad: 2020-12-21
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/energifonden-sverige-straffas-med-6-miljoner-kronor-i-boter/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201221

Energifonden tvingas betala 6 miljoner kronor i sanktionsavgift efter försäljningen av Smart Energy.

Energifonden Sverige, som i sin helhet ägs av Fredrik Johansson som i sin tur tidigare var vd för Smart Energy, tvingas betala 6 miljoner kronor i sanktionsavgift efter försäljningen av Smart Energy.

Finansinspektionen skriver i beslutet att Energifonden Sverige har genomfört en transaktion med 40 miljoner aktier i Smart Energy den 20 juni 2019 och att en anmälan avseende transaktionen inte har kommit in till Finansinspektionen. 

Transaktionen värderas till 7,6 miljoner kronor. 

”Med anledning av uppgifter om att Energifonden vid transaktionstidpunkten var närstående till en person i ledande ställning i Smart Energy beslutade Finansinspektionen att inleda en utredning om misstänkt utebliven anmälan till myndighetens insynsregister”. 

Energifonden underrättades om granskningen

Energifonden underrättades, nästan ett helt år efter transaktionen, den 16 juni 2020, om att Finansinspektionen hade tagit upp frågan om bolaget, genom att underlåta att anmäla den aktuella transaktionen, hade åsidosatt sin skyldighet enligt marknadsmissbruksförordningen.

Energifonden har i ett yttrande uppgett att Energifonden träffade ett försäljnings- och optionsavtal  med ett annat bolag den 2 juni 2019 som avsåg köparens förvärv av 110 miljoner aktier i Smart Energy från Energifonden samt option för köparen om att förvärva ytterligare 40 miljoner aktier till samma pris. 

Någon ersättning för optionen var inte avtalad mellan parterna. Såväl de överlåtna aktierna som de aktier som omfattades av optionsavtalet överfördes från Energifondens depå till köparens depå. 

Utnyttjade aldrig optionen

Någon vecka därefter kom Energifonden och köparen överens om att köparen inte skulle nyttja optionen och att de 40 miljoner aktierna som optionen avsåg omedelbart skulle återföras till Energifondens depå. Energifonden fick aldrig någon avisering av återförandet. 

”Energifonden känner inte till anledningen till att aktierna återfördes till Energifondens depå först den 20 juni 2019. Energifonden har utgått från att optionsavtalet hävdes och återföringen av aktierna skedde vid en tidpunkt då Energifondens företrädare inte längre var en person i ledande ställning i Smart Energy”. 

Vidare uppger Energifonden att när optionsavtalet hävdes fanns inget närståendeförhållande mellan företrädaren för Energifonden och Smart Energy. Energifondens företrädare, som tidigare även varit vd för och styrelseledamot i Smart Energy, lämnade sina uppdrag i Smart Energy under våren 2019. Men den 13 juni 2019 meddelade Smart Energy marknaden att Energifondens företrädare skulle återinträda som VD i Smart Energy till 50 procent. 

”Energifonden utgick från att återföringen av aktierna i Smart Energy skett vid tidpunkten för pressmeddelandet. Energifondens företrädare kom dock aldrig att återinträda som VD i Smart Energy. Det aviserade återinträdet registrerades inte heller hos Bolagsverket. Bakgrunden till pressmeddelandet den 13 juni 2019 var en konflikt mellan Energifondens företrädare och Smart Energy”, uppger Energifonden i ett yttrande. 

Konstaterar bokföringsdatumet

Finansinspektionen konstaterar i beslutet att det framgår av det ingivna underlaget att de 40 miljoner aktierna i Smart Energy bokfördes på Energifondens depå den 20 juni 2019. Finansinspektionen anser att det saknas stöd i utredningen för att transaktionen har ägt rum vid någon annan tidpunkt än denna. 

När det gäller bedömningen om Fredrik Johansson ska anses ha varit företrädare dör Smart Energy vid transaktionstidpunkten hänvisar FI till flera olika pressmeddelanden.

Den 13 juni 2019 publicerade nämligen Smart Energy ett pressmeddelande, i vilket det angavs att Energifondens företrädare med omedelbar verkan hade återanställts som vd i Smart Energy till 50 procent. 

Samma dag förvärvade Smart Energy majoriteten av ett norskt bolag och ett fartyg, vilket offentliggjordes genom ett annat pressmeddelande. Energifondens företrädare Fredrik Johansson uttalade sig om förvärven, i egenskap av företrädare för Smart Energy, i en artikel som publicerades i media den 17 juni 2019. 

Pressmeddelanden motsäger påståenden

Enligt artikeln hade Energifondens företrädare återtagit VD-posten i Smart Energy efter två veckors sjukskrivning. I ett pressmeddelande den 16 juli 2019 publicerade Smart Energy en kommuniké från en extra bolagsstämma som hade ägt rum samma dag. Av pressmeddelandet framgår att eventuella frågor med anledning av pressmeddelandet skulle ställas till Smart Energys vd, det vill säga Fredrik Johansson som är Energifondens företrädare.

Vidare publicerade Smart Energy den 18 juli 2019 ett nytt pressmeddelande angående byte av VD i Smart Energy. Av det framgår att en annan person med omedelbar verkan skulle tillträda som tillförordnad VD efter Energifondens företrädare. Den 14 augusti 2019 publicerade Energifonden ett eget pressmeddelande där det angavs vissa skäl till dess företrädares utträde som VD i Smart Energy den 18 juli 2019.

”Vid en samlad bedömning anser Finansinspektionen att utredningen ger stöd för slutsatsen att Energifondens företrädare var en person i ledande ställning i Smart Energy under perioden den 13 juni – 18 juli 2019, trots att han inte fanns upptagen bland Smart Energys funktionärer i Näringslivsregistret vid denna tidpunkt”, skriver FI i beslutet och hänvisar åter till pressmeddelandena som motsäger riktigheten av Energifondens påståenden.

 

Om Energifonden Sverige

Energifonden investerar i både nya och etablerade företag inom energisektorn. Allt ifrån shippingverksamhet till vindkraftverk och bolag som forskar inom alternativa bränslen.

Grundaren och ägaren Fredrik Johansson är en entreprenör inom energi och shippingsektorn, tidigare VD i Smart Energy Sweden Group.

Fredrik Johanssons första bolag Pallas Oljor såldes senare till Swea Energi AB. Pallas gav namnet till bolaget Pallas Group AB vilket sedermera noterades på Nasdaq First North och som idag ingår i Smart Energy koncernen.

Bolagets ordförande är Finn Johnsson, bakgrund bland annat som styrelseordförande i Volvo AB och nu mera styrelseordförande i Thomas Concrete Group. Finn Johnsson var vd för Euroc mellan 1990 och 1995, därefter vd för Mölnlycke Health Care mellan 1998 och 2005. Mellan åren 1998 och 2010 satt han i styrelsen för AB Volvo, från 2004 som ordförande.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: