JULKLAPP TILL NATIONENS SVERIGES ALLA GODA MEDBORGARE

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2020-12-19

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, SVT/SR/TV4 och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare

Delgivning om meddelat ansvar till Socialminister Lena Hallengren och Sveriges regering, Sveriges riksdag, folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4, riksmedia, Sveriges alla regioner(fd landsting) m.fl. som uppenbart inte gjort det jobb som krävs för att värna nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet

Skattemedel används uppenbart bevisligen inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna dvs. majoriteten av nationen Sveriges medborgare!

KOM IHÅG

Korrekt information angående remissvaren, att sprida vidare i alla era nätverk, finner ni här, citat

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till david.brandell@regeringskansliet.seAnge diarienummer S2020/09214 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Slut citat , läs mera via länken här  

https://www.regeringen.se/4ae80f/contentassets/da9302cef68945cf8e9e1a72f33f97e7/remisslista-pm-covid–19-lag.pdf

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL

Sveriges Regering och deras medlöpare är uppenbart inkompetenta och delaktiga/delgivna om meddelat ansvar i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

DET STÖRSTA BEDRÄGERIGET I NATIONEN SVERIGES HISTORIA. CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten med flera medlöpare har avsiktligt och bedrägligt undanhållit nationen Sveriges medborgare om de fullständigt bedrägliga PCR testerna, som inte alls är avsedda för diagnostik av sjukdom/COVID 19

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 71

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL….

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf BittnerKategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

1 svar

 1. Hej,

  Som prenumerant till er sida är jag väldigt nöjd 🙂

  Önskar endast att ni lägger till en mailadress som ni skickar detta till och då ÄVEN skickar till janekfam@gmail.com.

  Tackar så mycket!

  Med vänliga hälsningar

  Jan Ek 070-443 59 32

  Gilla

%d bloggare gillar detta: