TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE att spridas vidare!

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Korrekt information att sprida vidare i alla era nätverk, citat

 Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till david.brandell@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer S2020/09214 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Slut citat  

https://www.regeringen.se/4ae80f/contentassets/da9302cef68945cf8e9e1a72f33f97e7/remisslista-pm-covid–19-lag.pdf

Bifogar för säkerhet även pdf fil med densamma rättssäkra informationen

Good luck till er alla 
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://soundcloud.com/ulf-bittner

e-post voulf56@gmail.com 
e-post eueeshealthcare@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://soundcloud.com/ulf-bittner

e-post voulf56@gmail.com 
e-post eueeshealthcare@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56Friday, December 18. 2020
Leif Erlingsson

Pandemilag, otestat Cov*d-l9 vaccin och Grundlagsändring – vad är det som händer i Sverige?

 
 
Dr. Sanna Ehdin

Pandemilag, otestat Cov*d-l9 vaccin & Grundlagsändring  – vad är det som händer i Sverige?
Dr Sanna Ehdin               
Published 17 Dec 2020

Vårt land är ordentligt omskakat av en kris runt Cov*d-l9 sjukdom – men hanterar regeringen verkligen detta på rätt sätt?  Den ”pandemilag” som regeringen nu försöker rusa igenom strider mot svensk grundlag, då den så allvarligt kommer att frihetsberöva Sveriges befolkning.  Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvariga för sina beslut.

• INGA doser av det experimentella Cov*d-l9 s vaccinet ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester har gjorts.  Det finns inga säkerhetsdata på detta nya mRNA-vaccin, baserat på genteknologi och nanoteknologi.  Läkemedelsindustrin är helt ansvarsbefriade så om du alls.

• Människor har rätt att välja informerat samtycke, men detta är inte möjligt här eftersom vi svenskar inte är informerade.

• De sjuka i Cov*d-l9 s ska få adekvat hjälp både akut och för rehabilitering, och Staten/Regeringen behöver anställa mer sjukvårdspersonal och även satsa på de Friskmedel som nu visats ge både snabbare läkning och förebygga Cov*d-l9 s, såsom D-vitamin.

• Snarast möjligt: att Sverige öppnar upp igen, får igång flödet i samhället – för att vi kan hantera situation.  Denna nerstängning drabbar alla hårt, men allra mest små- och mellanföretagare och det är oacceptabelt.  Fri företagsamhet är nerven i samhället.  Vi behöver få igång arbeten så att vi får in skattepengar till att rusta upp den sjukvård som nedmonterats de senaste tio åren.  Vi behöver ha socialt liv igen för alla som är friska, och isolera och hjälpa de som är sjuka.  Det finns idag ingen orsak att stanna allt!

Vi kan hantera detta och rädslor, ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet är oerhört mycker mer skadande för samhället än Cov*d-l9.  Nu behöver vi en stark och kunnig ledning som visar vägen tillbaka till ett fungerande samhälle med flöde och funktion.  På initiativ av Dr Sanna Ehdin är vi en grupp läkare, forskare och hälsomänniskor som har skapat en namninsamling – och var delaktig i denna förbättring genom att skriva på här:  

https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin
– Mer info:  https://ekoappen.se/blogg/vi-protesterar-mot-pandemilagen-och-covid-l9-vaccin/

• Skriv till socialminister Lena Hallengren  och opponera mot  Pandemilagen senast fredagen 18 december:  Info om Länk Utkast på tillfällig Pandemilag för Cov*d-l9 s skickas på remiss:  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/utkast-pa-tillfallig-pandemilag-for-covid-19-skickas-pa-remiss/

• Läs även Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, med frågor angående en rad brister i strategin runt planerade Cov*d-l9-vaccinationer.  Den blev viral på sociala media i början av december och det positiva gensvaret var massivt.  https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: