Miljonvinster från kritiserat läkarbolag går till stugby

Jaha, först dödar dom våra äldre sedan köper de fastigheter på Gotland för pengar de får in – den svenska sjukvården


Hundratals döda patienter, polisanmälningar och kritik från tillsynsmyndigheten IVO. 

Läkare som inte besöker patienterna.

De senaste åren har miljonvinster från vårdbolaget skickats skattefritt inom koncernen till renovering av en stugby, ett växthus och en konstnärsvilla på Gotland.

”Förhoppningen är att fastigheten på sikt ska kunna inrymma någon form av verksamhet”, skriver vd Stefan Amér i ett mejl.

Frida Sundkvist

https://www.expressen.se/nyheter/miljonvinster-fran-kritiserat-lakarbolag-gar-till-stugby/

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB är ett av de två stora bolag som sköter läkarvården på äldreboenden i region Stockholm. 

Expressen har avslöjat en hemlig ljudinspelning från april där en av bolagets läkare säger: 

– Jag är beordrad, jag har jobbat hemifrån i fyra veckor. Jag är tillsagd att inte åka till boenden i princip.

Expressen har även avslöjat en mejlkonversation där vd Stefan Amér skriver till regionen om behovet av skyddsutrustning till boenden som ”avgörande för att behålla patienterna på SÄBO” (särskilda boenden för äldre), samt att man rekommenderar digitala ronder på boendena.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden ansvarade till exempel för läkarvården på Berga Omsorgsboende där 43 äldre dog inom loppet av tre månader i covid-19. Anställda har berättat för IVO att det dröjde flera veckor innan Familjeläkarna skickade ut en läkare under pandemin.

I december i år prickades Familjeläkarna i Saltsjöbaden av IVO för sin hantering under vårens pandemi. Stefan Amér säger till Expressen att bolaget aldrig ställt in sina besök och att det varit närvarande på boenden under hela pandemin. 

Trots pandemin: Räknar med vinst

Förra året landade vinsten på 32 miljoner kronor. Bolaget har gått med miljonvinst även andra år: 15 miljoner kronor 2018 och 18 miljoner 2017.

Även under 2020 räknar Familjeläkarna att gå med vinst, trots pandemin, framgår det av årsredovisningen. 

2019 växte Familjeläkarnas verksamhet inom särskilda boenden, alltså äldreboenden och demensboenden, eftersom de övertog verksamheter från Trygg hälsa och Team äldredoktorn. 

För att effektivisera har bolaget enligt årsredovisningen slagit ihop flera verksamheter, så kallad konsolidering.

Vinster betalar för stugby och konstnärsvilla

Delar av Familjeläkarnas vinst har varje år skickats vidare till ett bolag i samma koncern som hyr ut fem stugor samt äger och ansvarar för restaurering av en konstnärsvilla, Villa Muramaris, som förstördes av en brand 2013.

Husen ligger vid kusten cirka fem kilometer norr om Visby. 

Fastigheterna och marken ägs av bolaget Redeviva AB, som i sin tur ägs av den tidigare S-höjdaren Stefan Amér. 

Sedan 2013 har sju miljoner av Familjeläkarnas vinster skickats skattefritt inom koncernen till det helägda dotterbolaget Redeviva AB.

Även år då Familjeläkarna har gått med förlust har pengar skickats i form av koncernbidrag till bygget på Gotland. 

Priset för den nedbrunna konstnärsvillan och marken omkring var 4,1 miljoner kronor. Säljare, 2013, var Stefan Amérs mammas bolag, Ögonspecialisten i Visby.

Under 2019 har bolaget Redeviva AB lagt pengar på bland annat anslutning till kommunalt vatten samt renovering av de fem stugorna som hyrs ut, och även arbeten på växthus som förstörts av storm. 

För renoveringen av Villa Muramaris har Stefan Amérs bolag Redeviva även fått bidrag från länsstyrelsen på Gotland. 

I sin ansökan 2013 till länsstyrelsen skriver Amér att bolaget Redeviva skyndsamt vill ha medel för att restaurera byggnaden då den skulle passa som exklusiv mötesplats för internationella möten, eller ett årligt återkommande seminarium under Almedalsveckan. 

 

Pengarna har använts till att reparera bla tak och fönster. Förhoppningen är att fastigheten på sikt ska kunna inrymma någon form av verksamhet. Däremot saknar byggnaden fortfarande bla el, värme och vatten. På fastigheten finns även fem enklare stugor som kan hyras av sommargäster, vilket har genererat en viss intäkt”, skriver Stefan Amér till Expressen. 

Han skriver vidare att hans förhoppning har varit att bedriva verksamheter ”inom tex vård i en fin miljö”, att detta inte gått men att fastigheten varit en god investering.

Anlitar senior konsult på PR-byrå

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB har nu anlitat en senior pr-konsult för att nå ut med sina positiva insatser i media. 

Enligt ett mejl till Stockholms stad som Expressen begärt ut framgår att Familjeläkarna under hösten har anlitat PR-byrån Hallvarsson och Halvarsson.Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: