De testade Löfvens nya coronavaccin – fick förvridna ansikten

Publicerad 12 december 2020
https://www.friatider.se/de-testade-nya-coronavaccinet-fick-forvridna-ansikten

Fyra försökspersoner som testat Pfizers nya coronavaccin, som den svenska regeringen har köpt in, har drabbats av ansiktsförlamning, så kallad Bells pares. Det framgår av den rapport från testet som skickats till USA:s mat- och läkemedelsmyndighet FDA.

Läkemedelsverket väntas inom kort godkänna vaccinen från Pfizer och Moderna, skriver SVT. Regeringen uppgav i mitten av november att man har ”säkrat” vaccin till hela befolkningen, däribland Pfizers och Modernas vaccin.

Men en möjlig biverkning av vaccinet kan vara Bells pares *) som är en form av ansiktsförlamning där musklerna i ena halvan av ansiktet förlamas så att den drabbade inte kan använda musklerna där. Ansiktshalvan blir hängande, vilket påverkar ansiktsuttrycket. Bieffekten räknas av Pfizer som ”mindre allvarlig”.

Enligt Mayokliniken i Minnesota i USA är den exakta orsaken till Bells pares okänd, men sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar. Man tror att sjukdomen är ett resultat av en svullnad och inflammation i de nerver som kontrollerar musklerna i den drabbade ansiktshalvan. Åkomman kan även bero på en virusinfektion.

Enligt Pfizers rapport utbröt Bells pares hos försökspersonerna från tre och upp till 48 dagar efter de genomgick vaccinationen. Den försöksperson som drabbades efter tre dagar blev bra igen tre dagar senare. Hur det gick för övriga tre drabbade är oklart då de fortsatt var ansiktsförlamade när rapporten skrevs.

Bells pares kan ta flera veckor innan det börjar läka, och upp till ett halvår innan man är helt frisk, skriver Mayokliniken. Ingen av dem som ingick i Pfizers referensgrupp, och fick placebo, drabbades av Bells pares.

Om de fall av Bells pares som uppstod bland försökspersonerna orsakades av vaccinet är inte klarlagt. Enligt den vetenskapliga tidskriften Nature uppger FDA att det inte har varit möjligt att definitivt koppla åkomman till vaccinet eftersom frekvensen av Bells pares bland försökspersonerna inte avviker från den som är vanlig i befolkningen i stort. En av de försökspersoner som drabbades av Bells pares hade också haft sjukdomen tidigare.

*) Orsaker

Orsaken till akut perifer facialispares (perifer ansiktsförlamning) är i cirka 70 % okänd – Bells pares. Incidensen för Bells pares är cirka 40 per 100 000 individer och år. En föreslagen, men inte bevisad, orsak till nervskadan vid Bells pares är reaktivering av herpes simplex-virus i anslutning till nerven. En autoimmun bakgrund till sjukdomen har också diskuterats.

Risken att drabbas av Bells pares är större vid diabetes och graviditet, samt möjligen vid hypertoni.

SYMTOM och KLINISKA FYND

Symtom

Det dominerande symtomet vid Bells pares är en snabbt påkommen muskelsvaghet i den drabbade ansiktshalvan. Ofta beskrivs stelhets- eller domningskänsla i ansiktet, värk kring örat, smakbortfall, ökat eller minskat tårflöde samt ljudkänslighet på paressidan. Dessa symtom kan ibland föregå paresen.Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: