Bakslag för Regeringen; Rapporten. Ett erkännande; Coronakommissionen: Misslyckats att skydda Sveriges äldre

Corona commission criticises government over elderly care, Covid-19  vaccines before Christmas? Exploitation of migrant workers 15 december kl  16.30 - Radio Sweden | Sveriges Radio
Mats Melin och Lena Hallengren
2020-12-15
UPPDATERAD IDAG 17:27PUBLICERAD IDAG 12:43
Anonym

Det svenska samhället har misslyckats med att skydda landets äldre, slår coronakommissionen, som granskat Sveriges hantering av pandemin, fast i ett betänkande som pekar ut en rad brister inom äldreomsorgen.

– Regeringen borde vidtagit åtgärder så att äldreomsorgen stått bättre rustad för pandemin, säger kommissionsordförande Mats Melin.

Coronakommissionen som regeringen tillsatte i somras har nu kommit med sitt delbetänkande i en rapport. Kommissionsordförande Mats Melin kommenterar betänkandet under en pressträff på tisdagseftermiddagen och konstaterar att insatser sattes in för sent inom äldreomsorgen och i många fall var åtgärderna otillräckliga.

– Vi har just nu redan kunnat säga att den del av den svenska strategin som gick ut på att skydda de äldre har misslyckats. på annat sätt kan man inte betrakta att så många har avlidit av covid-19, säger Mats Melin.

Strukturella problem sedan innan pandemin pekas ut som den främsta orsaken till att så många äldre avlidit inom äldreomsorgen. Dessa gjorde att landets verksamheter stod illa förberedda att hantera en pandemi.

Tidigare problem pekas ut

Ansvaret delas av myndigheter, kommuner och privata utförare men med regeringen och tidigare regeringar som ytterst ansvariga, menar kommissionens ordförande.

– Regeringen styr riket och därför vilar det yttersta ansvaret på denna regering och tidigare regeringar, som har känt till de här bristerna. Regeringen borde ha vidtagit sådana åtgärder att äldreomsorgen då hade stått bättre rustad inför pandemin, säger Mats Melin.

Enligt rapportförfattarna så saknades en nationell överblick av kommunernas beredskap när smittspridningen tog fart i landet, en bild som man från de statliga myndigheternas sida inte varit snabb nog att skaffa sig. Den allmänna smittspridningen pekas också ut som huvudorsak till att så många äldre dött.

I slutet av november hade 3 002 personer som bodde på äldreboende och 1 696 personer med hemtjänst avlidit i covid-19, enligt Socialstyrelsens statistik för perioden 1 mars till 23 november, något SVT Nyheter rapporterade om då.

”Kritik mot regeringen”

Regeringen lyssnade inte på äldreforskarnas varningar - Nyheter (Ekot) |  Sveriges RadioMats Thorslund

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi vid Karolinska Institutet, är en av medlemmarna i coronakommissionen.

Har människor dött i onödan?

– Det vet vi inte. Vi har en överdödlighet under pandemin men exakt varför vi har fått den och vilka brister som har lett till det ska vi fortsätta undersöka i kommissionen.

Kommissionen pekar ut en rad åtgärder som behöver vidtas. Det handlar bland annat om förändringar i bemanning, som till exempel färre antal timanställda och högre medicinsk kompetens, större tillgång till sjuksköterskor på boenden och mer medicinsk utrustning på plats.

– Ambitionsnivån måste höjas, kompetensen inom omsorgsarbetet måste höjas, säger Mats Melin.

Hallengren: Tydligt att vi misslyckats

Socialminister Lena Hallengren säger i samband med kommissionens pressträff att man nu ska tillsätta två utredningar som har som syfte att utreda hur äldreomsorgen kan stärkas. Dels att ge vården till äldre på särskilda boenden ett tydligare lagstadgat uppdrag och dels att säkra tillgången till läkarvård dygnet runt.

Målsättningen är att presentera utredningsuppdragen innan jul.

Se hela sändningen om coronakommissionen och smittspridningen inom äldrevården på SVT Play här!Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: