Detta mail fick jag i dag från Gagnefs kommun med anledning av min orosanmälan gällande Federleys barn

Anna Yttervall <anna.yttervall@gagnef.se>10:30
till mig

Hej Olle

Socialtjänsten har ingen möjlighet att uttala sig i enskilda ärenden. Men här kommer information om hur vi hanterar en orosanmälan. När en anmälan kommer in till Socialförvaltningen så gör vi först en förhandsbedömning. Det är en bedömning om en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar. Vi har också skyldighet enligt lag att alltid göra en omedelbar skyddsbedömning när vi tagit emot en orosanmälan. Denna skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar.

Om Socialförvaltningen anser att en utredning är nödvändig inleds en sådan. Utredningens syfte är att i samarbete med vårdnadshavare och barn klargöra barnets situation och behov.

Socialtjänsten ska se till att barn som inte har det bra får det stöd och skydd de behöver. Det arbetet ska helst ske i ett nära samarbete med familjen.

Om socialtjänsten och vårdnadshavarna inte kan komma överens är vi skyldiga att utreda barnets behov av hjälp och skydd, även om vårdnadshavarna inte vill det.

Med vänlig hälsning

Anna Yttervall

Verksamhetschef Stöd och Omsorg
SocialförvaltningenKategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: