Ultraglobalisternas nya projekt: “Global cyberpandemi” ska lösas med “digitalt vaccin”

Publicerad 5 december 2020
Isac Boman
https://nyadagbladet.se/it-overvakning/ultraglobalisternas-nya-projekt-global-cyberpandemi-ska-losas-med-digitalt-vaccin/

World Economic Forum, med ultraglobalisten Klaus Schwab i förgrunden, har varit profilerat i coronakrisen bland annat genom den ökända simuleringsövningen Event 201 av en coronapandemi – som ägde rum flera månader före coronakrisen tog sin faktiska början. Nu ”förutspår” man åter en kommande och ännu värre kris i form av en global cyberattack och förbereder makthavare världen över för att agera samordnat när detta sker – under projektnamnet ”Cyber Polygon” .

I en artikel på World Economic Forum i juni förutspåddes en global ”cyberpandemi” som på kort tid kan slå ut och infektera miljontals olika enheter som måste kopplas bort från internet och att en omfattande nedlåsning av internet ska ske tills man funnit ett ”digitalt vaccin”.

Hela världen skulle uppleva cyberlockdown tills ett digitalt vaccin utvecklades. All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som är kontaktbara genom personliga besök, fast telefoni i kopparnät, snigelpost eller kortvågsradio.”, skriver man.

Det ökända maktnätverket stannar dock inte vid att skriva artiklar om den förestående cyberkatastrofen, utan förbereder nu aktivt politiker, multinationella företag och internationella organisationer till att agera samordnat när detta sker.

 

På WEF:s hemsida beskrivs det nya projektet ”Cyber Polygon” som ett globalt samarbetsprojekt för att svara på världsomfattande cyberattacker. I inledningsanförandet på eventets första offentliga konferens flaggar den beryktade WEF-grundaren och ultraglobalisten Klaus Schwab bokstavligen för en ”oundviklig global cyberattack” och upprepar sitt mantra om ”den stora omställningen” (Great Reset) som han menar behövs som svar på detta.

– Vår nuvarande fragmenterade globala arkitektur passar inte längre för det 21:a århundradets syften. Det är hög tid för en stor återställning, menar Schwab.

Han understryker en stor fara med nationalistiska strömningar i världens länder och en värld som är mindre ”hållbar”, ”jämlik” och mer ”bräcklig” om denna inte stoppas. Istället manar Schwab till att ”tänka om” hur världen ska vara, och att ”bygga ett nytt socialt kontrakt” i den stora omställning av samhället han vill se.

I denna ambition menar han att “cyberkriminalitet” och “cybersäkerhet” nu ska sättas främst på den globala agendan.

– Vi känner alla till, men uppmärksammar ännu för lite, det skrämmande scenariot av en omfattande cyberattack som skulle stoppa kraftförsörjningen, transport, sjukhus – samhället i sin helhet. Covid-19-krisen skulle i detta ljus ses som en liten störning i jämförelse med en stor cyberattack, menar Schwab.

WEF-vd:n Jeremy Jurgens speglar Schwabs tankar om en kommande stor cyberkris och efterlyser samarbete mellan internationella aktörer så att man har lösningar klara redan före händelsen är ett faktum.

– Jag tror det kommer att komma en ny kris. Den kommer att vara mer betydande och vi måste börja förbereda oss för detta direkt. Denna kris kommer att vara snabbare än vad vi sett med covid, den exponentiella ökningsgraden kommer att vara brantare, dess inverkan kommer att vara större och som en följd kommer de ekonomiska och sociala följderna vara ännu mer betydande, menar han.

Bland övriga deltagare i Cyber Polygons konferens i juli fanns en rad multinationella banker och tech-företag samt även den internationella polisorganisationen Interpol och politiker som Rysslands nye premiärminister Mikhail Mishustin. Deltog gjorde även den ökända krigshöken och folkrättsförbrytaren Tony Blair, Storbritanniens tidigare premiärminister – framförallt känd för sitt stora medansvar till det blodiga Irakkriget, som 2003 startades på basen av grova lögner om massförstörelsevapen som sedermera aldrig återfanns i landet.


Tony Blair

Blair problematiserar den oreglerade naturen av dagens internet och efterlyste under sitt framförande bland annat biometriska digitala ID-handlingar som en lösning med biologiska och hälsomässiga data för varje medborgare och menar att det är ”oundvikligt” att staten kommer ta sådana metoder i bruk.

– Det finns en hel rad sätt som interaktionen mellan en medborgares liv och staten kan förbättras genom att använda digitala ID-handlingar, menar Blair.

WEF menar att den förväntade typ av cyberattack som man talar om kommer att sprida sig extremt snabbt i samhället – och att cybervirus idag har förmågan att sprida sig till 1 miljard datoriserade enheter på endast fem dagar.

Om cyber-covid speglade patologin av coronaviruset, skulle 30 procent av infekterade system vara asymptomatisk och spridningen av viruset – där hälften skulle fortsätta fungera med stor degradering – skulle den digitala likheten vara att bli sängliggande en vecka. Samtidigt skulle 15 procent förlora all data och behöva ominstallera hela systemet”, skriver man.

Liksom i coronakrisen pekar man ut Kina som en möjlig centralpunkt i det tänkta dramat. Detta bland annat eftersom Kina, enligt data från 2018, producerar 90 procent av alla mobiltelefoner, 90 procent av alla datorer och 70 procent av alla TV-apparater.Kategorier:Hälsa

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: