Domstol säger nej till Lundins vädjan om att stoppa utredningen

Lägg ner oljebolaget Lundin Energy

Publicerad: 2020-12-04
Sara Johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/domstol-sager-nej-till-lundins-vadjan-om-att-stoppa-utredningen/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201205

Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energys yrkande om att domstolen ska stoppa åklagarens förundersökning möter patrull. Stockholms tingsrätt säger nej. Lundin Energy är dock inte bekymrat över beslutet.
– Det är bra att tingsrätten nu uppmanar oss att ta frågan om den oacceptabelt långa handläggningstiden vidare till högre instans, säger Robert Eriksson, presschef på Lundin Energy.

Stockholms tingsrätt har beslutat att inte stoppa åklagare Henrik Attorps förundersökning mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy.

Nu tio år efter förundersökningen startades har Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy vänt sig till domstolen med kritik mot åklagaren och Åklagarmyndigheten då förundersökningen har pågått under så lång tid att deras rätt till en rättslig prövning inom skälig tid har kränkts. Men domstolen har alltså valt att inte bifalla deras yrkanden.

Svensk rätt

Per E Samuelsson, som företräder Alexandre Schneiter, förklarar vad domstolen kommit fram till:

– Tingsrätten säger att i svensk rätt finns det ingen rättslig möjlighet att avbryta en kränkning medan kränkningen fortfarande pågår. Kränkningen måste avslutas innan man tar ställning till om den som är kränkt ska kompenseras med påföljdslindring eller skadestånd. Det är ett ganska extremt ställningstagande som tingsrätten har tagit, säger han.

Per E Samuelsson är kritisk till tingsrättens beslut. Han hänvisar till att det finns rättsfall i Europadomstolen som säger att varje land måste ha en möjlighet att avbryta ett förfarande eller avbryta en kränkning medan den fortfarande pågår. Det räcker inte med att kompensera i efterhand. Han menar att tingsrätten inte tagit upp och behandlat dessa fall.

– Det är väldigt extremt beslut tingsrätten har tagit. Rent teoretiskt kan en förundersökning pågå hur länge som helt utan att man kan stoppa den. Man har inte riktigt fattat att det måste finnas en tidsgräns också.

Tar inte ställning till om kränkning skett

Tingsrätten uppger dock i domen att tingsrätten varken tar ställning till om det har ägt rum någon sådan kränkning som Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy har gjort gällande.

– Samtidigt menar tingsrätten att de förstår problemet men säger att det inte är upp till oss att lösa det. De är öppna med att säga att de inte tar ställning till om det är en kränkning men så som svensk rätt ser ut i dag så finns det inte möjlighet nu. Det är HD som ska svara på detta. De har i stort sett bara skickat beslutet uppåt, säger Per E Samuelsson som tror att HD måste ta upp detta för det är en oerhört viktig principiell fråga.

– Vi tänker driva den här frågan vidare så snabbt det bara går i uppåt i rättskedjan. För mig är det alldeles uppenbart att åklagaren har hållit på alldeles för länge och för mig blir det allt mer tydligt för varje år att i min karriär att det finns fel i det svenska rättssystemet. Det går inte att få stopp på åklagare som gör fel.

Men om ni ska vara självkritiska. Är det endast upp till åklagaren att det tagit denna tid?
– Ja, absolut, även om vi ska vara självkritiska. De här händelserna inträffade 1997-2003 och om nu svenska åklagare tyckte att Lundin hade gjort något fel så borde de redan då ha agerat men de börjar alltså sju år senare, 2010. Det första året bad åklagaren bolaget om all hjälp, dokument och underlag. Bolaget har samarbetet fullt ut. De har fått 60 000 handlingar av bolaget. Bolaget har verkligen lagt manken till att visat att ”vi har inget att skämmas för”.

Målet rör anklagelser om folkrättsbrott i Sudan som ska ha skett för 23 år sedan. Ian Lundin var först vd och sedan ordförande för Lundin Energy mellan 1999 och 2003. Alex Schneiter var ansvarig för prospekteringsverksamheten under den aktuella tidsperioden.

Självkritik

I juni 2010 meddelade åklagare Magnus Elving att han hade beslutat att inleda en förundersökning om brott mot den humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs Ian Lundin och Alexandre Schneiter skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Bolaget Lundin Energy delgavs motsvarande misstanke i november 2018. I dag leds förundersökningen av kammaråklagare Henrik Attorps och beslut i åtalsfrågan är ännu inte fattad.

– Hur självkritisk jag än är kan jag inte säga att jag och min klient har orsakat en enda dags försening. Det har vi verkligen inte gjort. Det här är bara på åklagarens sida. Åklagare hänvisar till att det är så stort och det handlar om ett land på andra sidan jorden och en tidsperiod för länge sedan. Men om man nu tar på sig att undersöka något som inträffat på andra sidan jorden så måste man avsätta resurser därefter.

Per E Samuelsson är även kritisk till att det inte finns någon myndighet som granskar åklagarnas arbete.

– De är fullständigt orimligt att det inte ska gå att komma åt en åklagare. Att det inte ska finnas en utomstående myndighet som kan bestämma när det blir något fel på åklagarsidan.

Men ni har haft kontakt med Riksåklagaren?
– Det har vi försökt med flera gånger men tyvärr håller de bara med varandra. Det fungerar oerhört illa med de här interna självkontrollerna som kallas för överprövningar. Det är omöjligt att få dem att inte hålla med varandra. Ett effektivt rättsmedel måste vara opartiskt och det är därför vi går till domstolen och ber dem ta tag i detta.

– Åklagarens utredning kan ta hela hans liv från honom. Kan du tänka dig hur det känns att vara vd för ett börsnoterat bolag och att i elva år vara misstänkt för ett av de värsta brott som finns. Misstänkt för att 100 000-tals människor har tvångsfördrivits, medskyldig till mord och våldtäkt. Det är absurda konsekvenser för honom personligen. Han går och grubblar på detta varje dag, säger Per E Samuelsson.

I målet finns det cirka 45 stycken målsäganden, samtliga med skyddade identiteter. Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin har även bett domstolen att lyfta sekretessen på dessa målsäganden. Domstolen konstaterar att ”omständigheterna är sådana att uppgifterna skyddas av de nämnda sekretessbestämmelserna. Sekretess för uppgifterna ska därför bestå i målet”.

– Det är alldeles för hemlighetsfullt av åklagaren. Det är alldeles överkänslig handläggning.

Men domstol, åklagare och målsägandebiträdet hänvisar till att målsägandena riskerar hot?
– Det är taget ur luften. Det är fullkomligt självklart att ett börsnoterat svenskt bolag i en sådan här situation, där man skickar in 60 000 handlingar till myndigheterna och samarbetar, inte samtidigt åker ned till Afrika och hotar folk. Det faller på sin egen orimlighet. Det måste polis och åklagare inse.

– Min klient har självklart inget med något sådant att göra. Det är självklart och hur bevisar man att något är självklart?, avslutar Per E Samuelsson.

Trots nederlaget att domstolen inte bifaller yrkandena om att åklagarens ska tvingas lägga ned förundersökningen är Lundin Energys presschef Robert Eriksson positiv till att domstolen tog upp frågorna till prövning.

– Det är bra att tingsrätten nu uppmanar oss att ta frågan om den oacceptabelt långa handläggningstiden vidare till högre instans, då det är uppenbart att längden på den här förundersökning står i strid med bestämmelserna i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det här är en förundersökning som aldrig borde ha startats och som i vart  fall inte borde ha tillåtits pågå under mer än ett decennium – vilket är en ofattbart lång tid.

– De anklagelser som riktats mot Lundin under mer än 20 år bygger inte på fakta och är ogrundade. Fakta är oemotsägliga – det fanns aldrig några sanktioner mot Sudan från varken FN eller EU under de aktuella åren. Dessa organ, som hade tillgång till stora mängder information om situationen i Sudan, gjorde alltså en helt annan bedömning än vad de icke-statliga organisationer vars rapporter var anledningen till att förundersökningen startade gjorde. Samtidigt har dessa organ visat att man var villiga att rikta sanktioner mot det nya självständiga landet Sydsydan långt senare, när man kunde konstatera att dess ledare gjort sig skyldiga till övergrepp, säger Robert Eriksson, presschef på Lundin Energy.Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: