Skurkjournalismen frodas alltmer

Postat den  av mychina

https://mychinaway.blog.se/skurkjournalismen-frodas-alltmer/

Fler läckta och manipulerade dokument från USAs propagandamaskin återpublicerade på Bonniers DN. Börjar alltmer likna nazisternas propaganda metoder och är verkligen vidrig skurkjournalism. Yrkes stoltheten hos journalistkåren och etiken har sjunkit ner i rännstenen och värre. Detta är inte ens en nyhet för originaldokumenten och informationen, på kinesiska, har varit tillgängliga offentligt länge i Kina.

Kina har aldrig gjort någon hemlighet av detta och informationen som USA propagandan nu försöker prångla ut som ”läckta” har länge varit tillgängliga i Kina. Artikeln är synnerligen löjeväckande för detta har varit känt i Kina i närmare nio månader.

Statistik som denna uppdaterades flera gånger per dag till våra mobiler i Kina.

Att siffrorna inte stämde vet vi redan sedan länge, vi vet även varför, det var därför dom korrigerades. Systemet skapades i hast av byråkrater, inte läkare eller statistiker. Dels inkluderade man dödsfall där personen dog med covid, inte av covid, som i en trafikolycka, och då blev siffrorna för höga. Dels var läkarna inte vana att diagnostisera covid, hann inte med, och feldiagnostiserade, vilket gjorde dödstalet för lågt. Det var inte medvetet och korrigerades. Kina redovisade dessutom läget varenda dag och mycket detaljerat via mobilerna. Samma noggrannhet och öppenhet har vi inte sett i väst.

DN skriver: ”Ett exempel är från den 17 februari då 196 personer avled. Istället valde myndigheterna att publicera antalet döda som 93.” Det betyder att 93 personer avled av covid, och 103 personer avled med covid, men av andra orsaker, som en smittad som avled i en trafikolycka till exempel. Det kan även ha varit fall som feldiagnostiserades eller fall där dödsorsaken ännu inte hade fastställts.

Det första fallet i Filippinerna följde jag personligen upp i detalj. Det slogs upp stort i svenska media, inklusive DN, att det första offret för covid i Filippinerna hade dött. Vad hände var att mannen var covid smittad, med dog av en Clostridium botulinum infektion, Botulism. Dödsfallet hade inget att göra med covid. Fejknyheter.

Det var alltså inte fråga om någon manipulation, utan samma sorts misstag som liknar Sveriges ”flockimmunitet”, vilken vi vet idag att den inte fungerat. Andra vågen har slagit till i Sverige, vilken flock immuniteten skulle förhindra. Det har inte skett. Kina har ingen ”andra våg”. DN skriver att Kina arbetade med fördröjd information, men det gjorde ju även Sverige upprepade gånger, så vad är sensationen och nyheten. Fejknyhet.

Sedan kan vi kanske jämföra hur Kina lyckades med att bekämpa covid i en befolkning på 1.4 miljarder, och hur USA och Sverige lyckats, eller snarare misslyckades kapitalt.

Sverige har 6 736 döda, vilket är markant fler totalt än i Kina, även efter Kinas korrigerade statistik. Kina är 140 gånger större så korrigerat för folkmängden skulle närmare en miljon vara döda nu i Sverige.

USA har 274,332 döda i covid, och det i en befolkning som är omkring 25% av Kinas vilket matchar ungefär Sveriges siffror, i jämförelse 1 miljon döda.

Sista siffran från Kina är 5,370 men siffrorna kan inte jämföras då de statistiska metoderna är olika i Kina, USA och Sverige. Kinas metod ger klart högre siffror and de metoder som tillämpas i USA och Sverige.

Eftersom Kina är så tättbefolkat borde spridningen vara större än både i USA och Sverige, men det är den inte. Då kan man fråga sig varför. En logisk och trolig förklaring är att covid viruset uppstod i USA, troligen i ett amerikanskt vapenbiologiskt laboratorium, och har redan mycket länge varit vida men oupptäckt spritt i både USA, EU och Sverige sedan flera år, vilket bekräftas av att antikroppar har vida påträffats i donerat blod i USA flera år tillbaka.

Det styrker i tur teorin att covid viruset skapades eller uppstod i USA men upptäcktes i Kina och att Kina smittats från USA och Europa. Det styrks igen genom att på 16 platser i Kina har man sedan bara juni 2020 upptäckt åtskilliga fall av importerad smitta från främst USA. Kina har nu trappat upp sina inspektioner, vilket Bonniers DI har kallat ”handelshinder”.

Det är helt klart att personer i Wuhan med mycket stor sannolikhet smittades i oktober av en besökande militärdelegation från USA, till och med personen som troligen ovetande bar på smittan har identifierats. Det stämmer mycket bra med att, som DN skriver, influensafall ökade med tjugo gånger jämfört med ett normalt influensaår direkt efter besöket av USA delegationen.

Det finns något betydligt mer intressant här, och det är framtiden. Både Sverige och USA kommer att tvingas till att införa allt strängare restriktioner, begränsningar och begränsa rörelsefriheten för befolkningen, och det kommer i tur att medföra fler uppror, våld, demonstrationer och allvarliga skador på ekonomin. För att återuppbygga kommer stora investeringar att behövas, och var kommer länder som Sverige och USA att tvingas söka de investeringarna från. Det finna bara ett alternativ, och det är Kina. Kina går nu utmärkt, har uppenbarligen ett mycket verksamt vaccin, medan det svensk-brittiska Pfizer vaccinet har visat sig ha en verkan på bara 62 % efter att fel i statistiken upptäckts.

USA dollarn och kronan faller trots valutamanipulationer att hålla dom uppe, dollardominansen är snart bara historia, och Kina kommer att vilja investera i Sverige och köpa upp företag och Sverige kommer inte att ha ett val. Kina klarar sig helt utan Sverige, nekar eller obstruerar Sverige, behöver Kina bara sätta sig ner och vänta till trycket blir tillräckligt stort, och Kina kommer sedan att lyckas och ge framgång till de företag som vill samarbeta av svenska företag. Företag som är villiga att tillämpa Kinas Guanxi, som med Volvo. De delar av svensk ekonomi som inte vill vara med kan lämnas att dö sotdöden.

EU, Sverige och USA kan tacka nej, och då kan dom sitta där med sin tomma matskål, ökande fattigdom, interna motsättningar, våld och gatukravaller, och hurra på sig själva och krama varandra. Kina investerar istället i Kina, och andra vänligt sinnade länder. Dual Circulation. Samtidigt kollapsar dollardominansen just nu, och allt fler länder sluter sig till Kina utvecklingen, en ny multilateral och multipolär värld, till skillnad från USAs tilltänkta globalism med USA som global centralmakt och envåldshärskare. RCEP är bara krusningen på ytan. Svenska media propagandan mörkar utvecklingen. NWO är på väg, men inte den NWO USA och Den Djupa Staten hade tänkt sig.

Sverige får bestämma sig, vill landet dö sotdöden men flaggan i topp tillsammans med USA, eller vill man förena sig med den stigande skara av nationer som alltmer samlas runt Kina-konceptet, och var kommer media, som Bonniers och DN att ställa sig.Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: