Tvångsvaccinering av “statligt ägda” människokroppar är en form av medicinsk fascism


Video går att se i sin naturliga storlek på följande kanal:

https://www.bitchute.com/channel/ivanbjorn/

AZK: https://www.anti-zensur.info/

Anti Censur Koalition – Conference AEGIS – Aktives Eigenes Gesundes Immun-System  

Hälsosamt och aktivt Immunsystem

  Vaccin = en biologisk katastrof

100 år av forskning om skolmedicin bevisar att vaccinering är orsak till mer lidande och dödsfall än vilken annan mänsklig aktivitet som helts i hela medicinhistorien.

Edward Jenner Inquiry

https://todayinsci.com/J/Jenner_Edward/JennerEdward-Inquiry-Abridged.htm

  AGEIS Österreich https://www.aegis.at/wordpress/

  Paul-Ehrlich-Institut: https://www.pei.de/EN/home/home-node.html

Läkemedelsverket använder mycket breda beskrivningar om vaccingodkännande. Dessa beskrivningar är till för att lugna ner allmänheten men mellan raderna finns motsägelser som bevisar Anita Peteks konstaterande att det är läkemedelsbolagen som levererar information för godkännande efter eget behag.

Se följande citat: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/nyttan-av-vacciner/sa-godkanns-vaccin#hmainbody1

  ”En godkännandeprocedur startar med att en tillverkare skickar in en ansökan om att få sälja sitt vaccin. Ansökan ska beskriva de kliniska studier som genomförts, men också de laborativa tester och djurförsök som gjorts innan studier på människor. Dessutom ska tillverkningsprocess och kvalitetskontroll beskrivas i detalj.”

  ”Godkännandet av ett nytt vaccin baseras alltså på de data som tillverkaren skickar in. Tillverkaren är skyldig att skicka in samtliga kliniska data som finns för produkten. Det finns tydliga krav på hur studier ska genomföras, både etiska krav och vetenskapliga kvalitetskrav.”

  ”När ett vaccin har godkänts publiceras den vetenskapliga dokumentationen som ligger till grund för godkännandet på EMA:s webbplats i form av en European Public Assessment Report (EPAR). I EPAR finns även produktresumén och bipacksedeln, det vill säga den patientinformation som följer med förpackningen.”

  Så här skriver Peter Gøtzsche om läkemedelsmyndigheter:

https://vaccin.me/2020/04/14/ny-bok-peter-c-gotzsche-vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

”Det finns överväldigande många belägg för att vi inte heller kan lita på läkemedelsmyndigheterna. De är i sitt arbete alltför beroende av vad läkemedelsföretagen säger till dem, trots att de mycket väl vet att bedrägeri, snedvridning och underrapportering av allvarliga medicinska skador är allmänt förekommande i de läkemedelsföretag som sponsrar dem.”

Kontroversen om HPV-vaccinerna är ett typexempel på krock mellan folkhälsa och individuell hälsa som vi också kunde ­iaktta när det gäller influensavaccinerna.

Folkhälsoperspektivet är att livmoderhalscancer är en förfärlig sjukdom, att vi kan undvika många dödsfall genom vaccination, att skadorna är triviala jämfört med fördelarna och att alla i en viss åldersgrupp bör vaccineras, men som medborgare bör vi alltid ställa oss frågan: Vad får jag ut av ­detta?

Det är mycket ovanligt att kvinnor dör i livmoderhalscancer. Bara omkring 100 dödsfall årligen förekommer i Danmark, ­medan om­kring 14000 personer av båda könen dör av rökning. Därför ­skulle vi åstadkomma mycket mer om vi lade resurser på att hindra unga från att börja röka, istället för att övertyga deras föräldrar om att ­deras döttrar och söner ska vaccineras mot HPV.”

Danska HPV Vaccin info och MX Metroxpress skriver att den expertgrupp SAG som friskrivit HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som oskadliga visar sig vara köpt av industrin. Länk: https://vaccin.me/2015/11/13/expertgrupp-bakom-emas-beslut-om-hpv-vaccinernas-ofarlighet-var-kopt-av-industrin/

DEBATT. Evidensbaserad medicin är ett heligt ledord inom dagens sjukvård när metoder diskuteras, men det gäller inte vaccin. Enligt Läkemedelsboken 2014 är inte vaccin evidensbaserad medicin, men ändå ska vi tro på vaccin.

27:14

98 % AV DESSA BESTÅNDSDELAR ÄR RENA NERVGIFTER!

27:20

Det är horribelt även för vuxna och om vi föreställer oss; jag utgår hela tiden från det och vill understryka det att vi pratar om barn som bara är några veckor gamla och som är vaccinerade med detta skit!

27:35

VACCINER TILLVERKAS I KEMISK INDUSTRI OCH DISTRIBUERAS TILL FARMACEUTISKA FÖRETAG!

27:40

Farmaceutiska företag tillverkar aluminiumsulfat och antibiotika, jag återkommer till det.

27: 46

Allt annat tillverkas av den kemiska industrin och farmaceutiska företag övertar dessa produkter utan att undersöka dessa produkter mer.

27:51

För resten, inte ens den kemiska industrin undersöker närmare vad den tillverkar vilket har chockat mig.

27:56

Man tar detta helt enkelt, lägger in i vaccinämnen och låt Gud vara med oss!

https://www.adlibris.com/se/e-bok/rund-ums-impfen-9783906987590Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , ,

1 svar

  1. Fascism – globalist oligarki /bankmaffians Nazism: totalt förslavning och organstöld -organiserad människoslakt!!!!!
    https://nyadagbladet.se/inrikes/lagforslag-anhoriga-far-inte-saga-nej-till-organdonationer/

    Gilla

%d bloggare gillar detta: