Tidigare fondförvaltare på Allra döms för penningtvättsbrott

 2020-11-27
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/tidigare-fondforvaltare-pa-allra-doms-for-penningtvattsbrott/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201127

Två män döms till fängelse för penningtvättsbrott och bokföringsbrott. En av dem har tidigare arbetat som fondförvaltare på Allra i Luxemburg.

Två män, 42 år respektive 53 år gamla, döms i Stockholms tingsrätt för grovt penningtvättsbrott samt grovt bokföringsbrott. 

Påföljden för 42-åringen, som döms för grovt penningtvättsbrott under fem dagar i november 2015, blev skyddstillsyn.

Swedbank målsägande

Han ska betala skadestånd, solidariskt med 53-åringen, till målsäganden Swedbank med en halv miljon kronor jämte ränta från november 2015.

53-åringen dömdes dock hårdare till fängelse i tre år för bokföringsbrott vid två tillfällen mellan januari 2015 och mitten av november 2015 samt grovt penningtvättsbrott mellan slutet av oktober och början av november 2015.

53-åringen ska utöver ovanstående skadeståndsbelopp, betala drygt 5,6 miljoner kronor till Swedbank jämte ränta från och med november 2015.

53-åringen meddelas även näringsförbud under fem år.

När det gäller bokföringsbrottet uppger åklagaren att 53-åringen varit ensam styrelseledamot i ett finansbolag i Stockholm som bedrev finansiell verksamhet med två växlingskontor under perioden juni 2014 till och med november 2015. Bolaget försattes i konkurs i oktober 2016. 

Bokföring saknas

Finansbolaget hade till en början ordnad bokföring med hjälp av en revisor på EY. Men från januari 2015 saknas löpande bokföring för bolaget.

Åklagaren hänvisar till att det totalt under denna period har skett 184 affärshändelser om sammanlagt cirka 6,3 miljoner kronor samt 98 affärshändelser om cirka 10 miljoner kronor som inte har bokförts korrekt.

”I avsaknad av bokföringsmaterial framgår att räkenskapsinformation inte bevarats på ett betryggande sätt och att rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen”. 

Först under huvudförhandlingen förklarade 53-åringen att bokföringen under den senare perioden sköttes av en revisor från Södertälje, men några närmare uppgifter om denne har han inte kunnat presentera.

För att lägga över ansvaret för bokföringen har 53-åringen upprättat bland annat påhittade aktieöverlåtelseavtal samt bolagsstämmoprotokoll som visar att bolaget köpts upp av en man som även registrerades som ny ledamot i bolaget tillsammans med en annan man.

Tidigare anställd på Allra samt Länsförsäkringar

53-åringen har uppgett att han ville sälja finansbolaget dels för att kunna påbörja ett nytt arbete i Luxemburg, dels mot bakgrund av en pågående tvist med bolaget 24Money. 

Arbetet i Luxemburg var som portföljförvaltare på Allra Asset Management. Han påbörjade sin anställning i Allra i november 2015. Innan dess arbetade han bland annat med tradig, valutastrategier och ränteförvaltning på Länsförsäkringar Asset Management.

Agerade målvakter

Utredningen visar dock att att männen som registrerades i finansbolagets styrelse var hemlösa sedan flera år och hade inte kunskap eller utbildning inom ekonomi. I förhör har de berättat att de träffat en man i Västermalmsgallerian som frågade om de kunde stå som styrelseledamot respektive suppleant för ett finansbolag under en till två månader under tiden som bolaget skulle göra en omorganisation. De lånade ut sina legitimationer till mannen och fick 5 000 kronor respektive 2 000 kronor i kontanter. En av männen uppger dessutom att han på grund av en tidigare ID-stöld har utnyttjats som målvakt av olika företag och fått skulder om flera miljoner hos Kronofogdemyndigheten. 

Domstolen konstaterar i domen att dessa två män har utnyttjats av 53-åringen som målvakter i finansbolaget.

Saknas bokföring för 16 miljoner kronor

Stockholms tingsrätt hänvisar domen till att det helt saknas bokföring för sammantaget 282 affärshändelser om över 16 miljoner kronor och bedömer att det varit fråga om så betydande belopp i relation till verksamheten att beloppen i sig ska medföra att bokföringsbrottet ska bedömas som grovt. 

När det gäller penningtvättsbrottet står Swedbank som målsägande.

I mars 2016 uppdagades att Swedbank utsatts för ett bedrägeri under hösten 2015. Bedragarna hade utgett sig för att vara avtalskunder med banken, och genom att använda sig av e-postadresser som varit snarlika kundernas hade de förmått Swedbank att genomföra utbetalningar för falska fakturor. 

Bland annat betalades 12 miljoner kronor ut till ett företag som under hösten 2015 hade köpts för att kunna användas som ett verktyg i bedrägeribrottet mot Swedbank. 

Överföringar

Utredningen visar att detta bolag har överfört drygt 2,9 miljoner kronor respektive 2,7 miljoner kronor till 53-åringens finansbolag. 53-åringen har sedan tagit ut drygt
540 000 euro i kontanter, varav en halv miljon har överförts till 42-åringen, som stod som extern firmatecknare till bolaget. Han ska även vid valutaväxlingen ha besökt ett av finansbolagets växlingskontor. Resterande dryga 440 000 kronor har överförts till ett annat konto genom en banköverföring om en halv miljon kronor.

Domstolen konstaterar att 53-åringen har upplåtit bankkonton och vidtagit överföringar och uttag. Dessa åtgärder syftar typiskt sett till att dölja pengarnas ursprung och främja möjligheterna att tillgodogöra sig medlen, uppger domstolen och menar att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott är uppfyllda. 

”Vidare framstår det för tingsrätten som osannolikt att Xxx Xxx (53-åringen reds anm.), mot bakgrund av sina finansiella kunskaper och de kontroller som gjorts, inte skulle insett att det fanns en risk att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet”. 

Ingen rimlig förklaring

Vidare skriver domstolen att 53-åringen inte heller har kunnat presentera någon rimlig förklaring till varför ifrågavarande kontantuttag och överföringar gjorts. 

53-åringen har uppgett att han på uppdrag av företagets vd tillsammans med sin brorsdotter skulle ha utfört en växling om 542 900 euro till företagets externa firmatecknare, alltså 42-åringen, vilket tingsrätten anser framstår tillsammans med övriga omständigheter i målet som en efterhandskonstruktion. 

Med hänsyn till beloppen ska 53-åringens penningtvättsbrott bedömas som grovt.

Hävdar ID-kapning

42-åringen har å sin sida uppgett att han blivit utsatt för ett id-bedrägeri då någon stulit hans pass och att han är oskyldig till gärningarna. Han menar att han inte varit den som tagit emot växlingen om en halv miljon kronor utan att det varit en annan, okänd person som använt hans stulna pass. Han känner heller inte till det aktuella bolaget som han uppges vara extern firmatecknare för.

Enligt domstolen motbevisas dock detta av såväl den skriftliga som muntliga bevisningen i målet. Två anställda på växlingskontoret har redogjort för hur de vid den här typen av växlingar noggrant kontrollerat kundernas legitimation och säkerställt att det inte varit falska handlingar. Även om ingen av dem idag minns hur personen som gjorde växlingen i fråga såg ut, så har de båda gett uttryck för att om de då, vid tidpunkten för växlingen, gjort bedömningen att mannen på passet var den man som befann sig på plats i butiken, är detta korrekt.

Domstolen anser även att det är osannolikt att 42-åringen inte måste ha insett att det fanns en risk att pengarna härrörde för brott eller brottslig verksamhet. Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: