Nix to the Six Uppropet – En krisplanering för Sverige

 
 
Är du bekymrad över läget i Sverige och undrande vad den demokratisk sinnade medborgaren kan gör åt det? Svaret är projektet Nix to the Six!
 
hans jensevikGör inte politikerna som väljarna vill skall de ut ur riksdagen! Hans Jensevik (bilden) som är nationalekonom med expertis inom kommunekonomi. Han talar här om att påverka politiker genom att ställa krav på dem. Hans Jensevik lanserar ett projekt: ”Nix to the Six”, där de ”Six” representerar de sex riksdagspartierna S, MP, C, L, M och Kd. Projektet går ut på att aktivt försöka pressa ner dessa partier under riksdagsspärren fram till nästa val 2022 eftersom de systematiskt svikit sina väljare i viktiga frågor.
 
Han ställer upp tre krav som man ska driva i projektet:
1) Inga permanenta uppehållstillstånd de närmaste 12 åren.
2) Det sexuella våldet mot kvinnor skall ner till samma nivå som för 25 år sedan.
3) Resultatet från PISAs matematiktest skall upp till samma nivå som för 25 år sedan.
 
 
Vi är inte någon av de 50 partier som ställde upp i valet 2018. I så fall hade vi jobbat i något av dem och inte här. Poängen är att Nix to the Six inte är ett politiskt parti, men vi inser att invandringen är ett påtagligt problem och styr väldigt mycket. Därtill kommer kriminalpolitiken som ger tryggheten, skolpolitiken som lägger grunden för den framtida välfärden osv.
 
Detta måste inte bara vi utan alla våga prata om, detta måste det ändras på! Ett första steg är att få dessa sex partier att förstå att de inte kan räkna med våra röster i nästa val om de fortsätter på det här viset.
 
Därför publicerar vi artiklar som belyser varför situationen är som den är idag i Sverige. Därför har vi som ett synbar möjlighet för Dig att agera skapat Vallokalen för att på ett tydligt vis låta politikerna för att på ett tydligt vis låta politikerna förstå att många av deras väljare har tröttnat. www.nixtothesix.se
 
Om Nix to the Six
 
VAD? Nix to the Six är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med uppgiften att stärka demokratin så att folkviljan får större tyngd i Riksdagen. Långsiktigt samlas pengar till en forskningsstiftelse som ska ta fram en konstitutionell författning för Sverige. 
 
HUR?Nix to the Six har en Webbplats med Blogg och Vallokal, en Youtube-kanal och denna FB-grupp. I Vallokalen gör du om valet 2018 och utkräver ansvar genom att välja bort det parti av ”The SIX”, som du ev röstade på 2018. Resultatet publiceras på Webbplatsens startsida. ”The Six” är S, MP, C, L, KD och M. De har haft ansvar de senaste mandatperioderna och läget har försämrats hur man än mäter.
 
VEM? Du söker medlemskap i föreningen eller i FB-gruppen. Du kan vara med i båda. Du verkar genom att informera väljare till ”The Six” att den demokratiska vägen är att svika ”The Six” genom att signalera att du avser välja bort dem 2022. Du bistår också genom att samla argumenten för en sorti från ”The Six” i denna FB-grupp.
 
UTVECKLING: Nästa funktion på Webbplatsen vid sidan av Vallokalen blir snart ditt val av en Folkets regering.
 
GRUPPEN ÄR OFFENTLIG. Alla har tillgång till allt som publiceras här. Du behöver inte vara medlem för att:
  • läsa inlägg och
  • dela inlägg.
REGLER FÖR INLÄGG. Det eftersträvas att ett fåtal aktuella teman diskuteras samlat i tiden. Även i tråden tillbaka bör äldre teman hittas samlade. Därför godkänns endast ett fåtal inlägg för publicering varje dygn. Kommentarsfälten är öppna i tre dygn efter publicering.
Du behöver vara medlem för att föreslå inlägg:
  • Det är ett krav vid ett länkat bidrag att en Inledande text ska innehålla en kort beskrivning av vad du vill få diskuterat. Enbart länkade bidrag godkänns inte.
REGLER FÖR KOMMENTARER: Här är vi alla demokrater och en respektfull debatt eftersträvas:
  • Du använder ett vårdat språk och relevanta argument (Logos-kravet)
  • Du får bli upprörd men det finns en ribba vid nivån personangrepp. Vi kallar varandra vid namn och ej mer. (Patos-kravet)
  • Principiella argument med moralisk botten väger tungt (Etos-kravet)
  • Tveksamma åsikter av typen hets mot folkgrupp tas bort.(Lag-kravet)
  • Kommentarer som inte rör syftet med inlägget eller föreningens mål kan tas bort.
  • Emojis och gifbilder bör undvikas då de inte tillför något till debatten.
Gruppen har administratörer och regelbrott beivras. Först genom avstängning en period vid mindre förseelser och vid allvarligare kommer du att borttas från gruppen permanent.
 
VAD MER?
 
 Vi i Nix to the Six vill visa för nu sittande rikspolitiker att det är just de som har haft regeringsmakten – under både borgerliga och socialistiska regeringar på 2000-talet – som har skapat det läge vi har idag. Vi vill därför göra ett försök här och nu och visa att de inte får våra röster i nästa val om de fortsätter som nu.
Partierna lovar en massa saker och sen genomförs inte vad de lovat. Hur länge ska vi acceptera det? Vi måste tydligt visa för partierna att det inte går att fortsätta att bara prata och prata, särskilt när de inte vågar göra det i klartext. Exempelvis är massinvandringen ett problem – det måste erkännas. Även volymen våldtäkter som urbefolkningens kvinnor utsätts för dagligen. Skolans svaga resultat kan inte längre accepteras.
 
Vi är inte någon av de 50 partier som ställde upp i valet 2018. I så fall hade vi jobbat i något av dem och inte här. Poängen är att Nix to the Six inte är ett politiskt parti, men vi inser att invandringen är ett påtagligt problem och styr väldigt mycket. Därtill kommer kriminalpolitiken som ger tryggheten, skolpolitiken som lägger grunden för den framtida välfärden osv.
 
Detta måste inte bara vi utan alla våga prata om, detta måste det ändras på! Ett första steg är att få dessa sex partier att förstå att de inte kan räkna med våra röster i nästa val om de fortsätter på det här viset.
 
Därför publicerar vi artiklar som belyser varför situationen är som den är idag i Sverige. 
 
Därför har vi som ett synbar möjlighet för Dig att agera skapat Vallokalen för att på ett tydligt vis låta politikerna för att på ett tydligt vis låta politikerna förstå att många av deras väljare har tröttnat. www.nixtothesix.se


Kategorier:Svensk politik, Video

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: