BRÅ har äntligen bestämt sig…

2020-11-25
Olle Ljungbeck

Våldsbrott - Brottsförebyggande rådet

ÄNTLIGEN!

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), har äntligen bestämt sig för att utreda etnicitet bakom rån etc. Bl a skall man undersöka om gärningsmän och offer har svensk eller utländsk bakgrund. Detta är inte en dag för tidigt. Risken är emellertid stor  att man trots detta inte visar verkligheten utan döljer den på olika sätt. Vi får se!
Samma utredning borde också göras beträffande etniciteten hos de som våldtar, terroriserar, begår hedersvåld och kränker kvinnor/flickor, bränner bilar och byggnader.  Inte minst de kvinnoorganisationer som verkar mot detta våld och aldrig nämner etnicitet utan urskiljningslöst drar män över en kam oavsett om de är invandrare eller svenskar borde kräva en liknande utredning. Självklart begår svenska män övergrepp mot kvinnor/flickor och då skall detta givetvis beivras genom de strängaste lagarna. Men en utredning om etnicitet skulle visa att flertalet som står för övergreppen är i dag av annan etnicitet än svenskar.   I dagarna har det funnits ett flertal insändare mot mäns våld mot kvinnor ( självklart är dessa insändare bra) men en generalisering som inte kommer åt etniciteten löser inte problemen.

Ytterligare en utredning bör göras

Denna!
Varför har Sverige i motsats till de övriga nordiska länderna drabbats så katastrofalt av Covid 19?
Få länder är ju så lika i etnicitet, kultur etc som dessa länder. Trots detta har Sverige vad gäller insjuknande och döda i Covid-19 drabbats så fruktansvärt mycket värre än de övriga. Men ingen talar i detta sammanhang om migrationen/invandringen  som skett de senaste 5-6 åren! I motsats till de andra nordiska länderna har Sverige tagit emot mångdubbelt fler migranter. Samtliga har kommit från kulturer där klansystemet fortfarande är starkt. Detta innebär att individerna från detta system även när de kommit till Sverige fortsättningsvis behåller detta. De har helt enkelt inte följt råden att inte vistas i för stora grupper.
Landets statsminister Stefan Löfven talade på ett tidigt stadium om vilken fantastisk arbetskraft dessa nya skulle innebära för bl a landets äldrevård. Med detta som grund anställdes massor av icke språkkunniga, icke utbildade invandrare från dessa klansamhällen i äldrevården. Eftersom jag själv haft anhöriga där vet jag att många som anställdes till dessa boenden saknade såväl språkkunnighet som förmåga att förstå språket etc. Självklart har dessa inte kunnat ta emot den information som getts om covid-19 och därför inte heller varit aktsamma om hur de umgåtts med andra när de inte varit på arbetsplatsen.
Jag kan tom nämna att på bl a ett av de äldreboenden jag besökte fanns en invandrare från Afrika som trots sina 6-7 år i Sverige varken talade eller begrep svenska på ett godkänt sätt. Med detta vill jag ha sagt. Mycket talar för att spridningen av covid-19 har i stort sett skett genom invandrad personal. Inte minst kan den slutsatsen dras om man jämför Sverige med de övriga länderna där invandringen varit låg, varför också endast ett litet antal kunnat anställas som ”Åldringsvårdare” på dessa länders äldreboende.
Att vi Svenskar som nu sörjer våra alltför många döda har rätt till en sådan utredning borde vara en självklarhet för varje rättänkande/riksdagsman/politiker. En sådan utredning borde då innebära det definitiva slutet för den statsminister som genom tiderna vållat det svenska folket det största lidandet någonsin!
Döda i de nordiska länderna omkr 1 okt.
Danmark 797
Finland    384
Island        26
Norge      314
Sverige  6500


Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

1 svar

  1. Då vill jag bidra med i undersökningen och statistiken att det finns två med icke utlänsk bakgrund som har som mål att man ska stickas där man kommer ifrån, eller bidra till nyheterma med att man tar sig av livet.
    En av de två skryter tom. att han redan upplevt under ett åt, hur 8 av hans arbetskamrater ”miste* livet om, så han är ansträngd att överträffa Agatha Kristins 10 Små Negers romans kvalitet med försvaren ostraffat.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: