Lord Malloch Brown avslöjade: Den brittiska handen bakom kuppen visar sin måttstock igen

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Maloch Brown som är medverkande till röstfusket i USA med Dominionsystemet sitter i Open Society Globals styrelse, det gör Fanny Wallenbergs (född Sachs gift med Marcus Wallenberg) bror också…..Daniel Sachs….

Matthew Ehret
November 17, 2020
https://www.strategic-culture.org/news/2020/11/17/lord-malloch-brown-revealed-the-british-hand-behind-coup-shows-its-scales-again/

image.png

Ibland berättar en logo exakt vem de är.
Det som går in som rött kommer ut som blått
Ändrar på det sätt som folket röstar (fångat från Twitter) 🙂 


Under RussiaGates fyraåriga drama har den brittiska underrättelsetjänstens hand avslöjat sig kontinuerligt.

Det innehåller allt ifrån den uppenbara rollen som Sir Richard Dearlove och hans fd MI6 hade och som ligger bakom Christopher Steele som de tillsammans spelade i en drivande roll i utformningen av det tvivelaktiga underlaget till deras engagemang i Oxford Rhodes Scholar  och Strobe Talbott för att komponera, främja och marknadsföra det bedrägliga ärendet som riktade sig till kongressmedlemmar och media, till den brittiska ambassadören Sir Darroch som fångades med den översvämmande zonen till brittiska underrättelsetillgångar för att forma Trumps uppfattning om världen, till det uppbåd av brittiska infångningsoperationer som riktade sig mot Michael Flynn redan 2014 i London … vart man än tittar, handen av brittisk underrättelsetjänst verkar finnas överallt.

Medan stora ansträngningar görs för att bagatellisera de brittiska rötterna från den djupa staten bestående av media som tenderar att skildra detta problem från en partisk synvinkel om ”demokratisk partikorruption”, missar denna fingerfärdighet och den orsaksmässiga bindningen som kräver att vi ska tro att svansen verkligen viftar på hunden.

Den obekväma sanningen som många antingen är för rädda, lata eller korrupta för att erkänna, är att allt sedan den tid då John F Kennedy dog den 22 november 1963 har både de demokratiska och republikanska partierna genomgått ett långsamt övertagande av denna utländska parasit. Det som har kommit att bli känt som ”Deep state” baserade sig aldrig på ett eller annat parti och utgick aldrig från något som är medfött i den konstitutionella traditionen hos den amerikanska regeringen själv, vilket jag beskrev i min tidigare artikel “Understanding the Trifold Nature of the Deep State”.

Medan det republikanska partiet med George Bush var vid makten, hade denna Deep state använt sina kontroller med datoriserad rösträkning för att styra valen under åren 2000 och 2004 till sin fördel, vilket visades på ett briljant sätt i dokumentären Hacking Democracy. Senare från år 2006, när det var dags för en kontrollerad opposition att ta makten 2008, gjorde de detsamma under en annan uträknad karaktär.

Medan den ena sidan av den unipolära världsregeringsagendan drevs av en åsikt att USA för alltid skulle vara den primära globala polisstyrkan som styr ett nollvisions-system för evigt krig, med en icke vald elit som förvaltar systemet ovanifrån, trodde den andra sidan att USA bör överlämna sina anspråk på suveränitet till ett internationellt globalt organ med icke valda teknokrater och finansiärer på toppen, som förvaltar nollvisionen för ständiga krig uppifrån.

Lägger du märke till den gemensamma nämnaren?

Valstöld som RussiaGate 5.0

Nu när det har blivit allt tydligare att massvisa valbedrägerier har svept över USA i ett försök att åstadkomma det som fyra år av RussiaGate misslyckades att uppnå, har ytterligare ett ljus fallit över den brittiska handen bakom Biden som syftar till att upplösa varje nationalistisk anda som finns kvar i republiken som rustat sig för strid.

Som jag redogjorde för i min senaste rapport visade sig det största privata röstningssystemet i USA, som betjänar 30 stater och 70 miljoner väljare, vara kärnan i den nu aktuella valstölden. I den artikeln klargjordes det att Dominion Voting Systems är ett kanadensiskt företag som dominerar USA:s privata datoriserade röstningssystem och är nära knutet till ett annat större företag som heter Smartmatic.

För dem som fortfarande fortfarande inte finns med i öglan, tillhandahåller Smartmatic röstningsmaskiner och dess programvara (bakdörrskoder och allt) till regeringar över hela världen. De är starkt sammankopplade med Clinton Foundation, Soros Open Society och Nancy Pelosis egen stabschef.

Thread by @Truth_inContext on Thread Reader App – Thread Reader App

Men inte bara det, nyckelpersonen som kontrollerar Smartmatic är ingen mindre än Lord Mark Malloch Brown, en före detta vice ordförande för George Soros Investment Funds (2007), liksom Soros Open Society Institute och World Economic Forum, tidigare vice president för Världsbanken (1995-1999), FN:s utvecklingsadministratör (1999-2005), FN:s biträdande generalsekreterare och Storbritanniens utrikesminister för Afrika, Asien och FN (2007-2009). Detta är bara några få hattar som han har använt sig av under de senaste åren vilket vi kommer att utforska mer detaljerat här.

Electronic Voting Systems with Socialist Origin – GNEWS

Lord Malloch Brown: Inte din typiska brittiska agent

Lord Malloch Brown (Knight of the Order of St George and St Michael) spelade genom sin livslånga anknytning till Soros rollen som färgrevolutionens gudfader och nyckelkontrollör för sådana ”teknokratvänliga marionettledare” som Corazon Aquino samt hennes son Benigno Aquino III på Filippinerna, Georgiens George Saakashvili och till och med det olyckligt talande egot Barack Obama.

Efter att ha arbetat genom en utvidgad ”lärlingsutbildning” under täckmanteln av FN:s biståndsarbetare och som en plågsam journalist för det londonbaserade Economist, fann Malloch Brown att han arbetade för ett Washington-konsultföretag vid namn Sawyer Miller 1985. Det var vid den här tiden som Malloch Brown utplacerades till att bli rådgivare och talskrivare för den filippinska oppositionsledaren Corazon (Cory) Aquino under överinseende av den dåvarande statssekreteraren George Shultz. Corazon älskade den västerländska etableringen men hade den nästan omöjliga uppgiften att utmana den populära nationalistiska presidenten Ferdinand Marcos som hade styrt sitt land till ekonomisk suveränitet i opposition till internationella finansiärer allt sedan hans installation 1965.

Malloch Brown använde alla kunskaper inom perception management och marknadsföring och tog kontrollen över Aquinos kampanj och förvandlade den till ”People Power Revolution” som på många sätt var den första framgångsrika färgrevolutionen i vår moderna tid. Med tanke på att röster sannolikt skulle gynna den sittande Markos, skrev Malloch Brown att han utarbetade Aquinos segertal redan före valet och lät henne leverera det innan röstningarna ens hade slutförts – och vilka var medbrottslingarna inom media som var alltför glada för att offentligt kunna driva mytologin om att Corazon hade vunnit.

Malloch Brown beskrev dessa händelser flera år senare:

”En enastående prestation under Cory-kampanjen var att producera en utgångsundersökning som visade på att hon hade vunnit. Den landade på första sidan av Inquirer och hade en djupgående inverkan eftersom den inplanterade tanken på att Aquino hade vunnit över Marcos … Marcos återhämtade sig aldrig riktigt efter det. Det var en mycket spännande upplevelse att beskåda”.

Malloch Brown misslyckades med att nämna att ”resultat från vallokalerna” som gav upphov till den falska uppfattningen att Corazon hade vunnit, hade manipulerats av George Shultz lokala agenters undersökningsföretag Social Weather Station och Pulse Asia, vilka aldrig har hållits ansvariga för sin roll i Marcos-kuppen.

Chockterapi

Strax efter denna ”prestation” började Malloch Brown arbeta nära George Soros för ett antal projekt som radikalt förändrade världen under den intensiva övergångsperioden från en bipolär till en unipolär tidsålder.

År 1993 hade Soros först nyligen genomfört en spekulativ attack mot det brittiska pundet som resulterade i en miljard dollar i vinst till den ungerska spekulanten, samtidigt som Storbritannien gav en lämplig ursäkt för att undvika att gå in i eurofällan som man hade satt för andra europeiska mål för ”post-nationalstatens epok”. År 1994 tillkännagav Soros ett anslag på 50 miljoner dollar för ”demokratibyggande” -operationer i Makedonien och Bosnien och Malloch Brown anställdes för att administrera den delen av Shatalin Shock-terapidagordningen.

Från 1993-1994 var Malloch Brown en del av Soros rådgivande kommitté för Bosnien, medutvecklare av Balkaniseringsprojekt på 1990-talet. 1998 grundade Malloch Brown också Soros International Criminal Court (ICC) efter att duon hade skapat International Crisis Group (ICG) 1994. Dessa institutioner tjänade till att
1) forma den ”internationell uppfattning” om orsaker och lösningar på ”kriser”, verkliga eller tillverkade och
2) förespråka lösningar som tog bort suveräniteten i militära och rättsliga frågor från suveräna nationalstater där de hade förankrats i FN:s stadga, Nürnberglagar och FNs deklarationen om mänskliga rättigheter, till överstatliga icke-utvalda organisationer under kontrollen av “experter”.

Som vice president för Världsbanken 1995-1999 lovordades han för att han omvandlat dess image till en mer demokratisk organisation, och från 1999-2005 ledde han skapandet av Millennium Development Goals som i allt högre grad knöt FN-finansieringen till George Soros ‘Open Society-verksamheten internationellt (under sin tid i New York bodde Malloch Brown på en egendom som ägdes av Soros).

R2P och mera färgrevolution

Under denna period var Malloch Brown en av de tidigaste förespråkarna för Responsibility to Protect (R2P) och gjorde mer än någon annan för att införliva doktrinen i FN:s ”post-westfaliska” styrningsutsikter 2005 som FN:s biträdande generalsekreterare (2005-2006).

Den självutnämnda ”pacifisten” demonstrerade sin självproklamerade pacifistiska syn i mars 2011 och blev otålig mot nationer som var förtegna med att spränga Libyen i luften och skrev i Financial Times: ”förklara segern och fortsätt med att kasta ut Gadhaffi”.

Som medordförande för International Crisis Group (som föddes ur fröpengar från Soros och i vars förvaltningsråd Larry Summers sitter, Joe Bidens rådgivare Jake Sullivan och både George och Alexander Soros. Malloch Brown stödde den narko-terroristbundna Kosovos befrielsearmé som också stöddes upp av både CIA och Nato under Bosnien-krisen och samordnade i nära samarbete med sin Rhodes Scholar-kollega Strobe Talbott som hänvisade till Soros 1995 som ”en nationell resurs – ja, en nationell skatt”.

Efter att ha finansierat Georgiens Rosa Revolution 2003 som placerade Soros Saakashvili till makten, blev den georgiska staten omöjlig att styra på grund av en blandning av enorm inkompetens och korruption. Här kom Soros och Malloch Brown åter till undsättning genom att anordna en händelse i januari 2004 i New York som samlade in 1,5 miljoner dollar för georgiska regeringsreformprogram (75 % från Soros Open Society och 25 % från FN:s utvecklingsprogram under ledning av Brown). UNDP-rapporten motiverade utgifterna med att de betalade Saakashvilis lön såväl som högsta regeringstjänstemän och säkerhetsstyrkor när de sa: ”Georgien saknade de skickliga yrkesverksamma som behövdes för att utforma och genomföra omfattande reformer”.

Det faktum att dessa handlingar ledde till mordet på 1 600 i Sydossetier (mestadels ryssar) 2008 och nästan utlöste det tredje världskriget bör inte glömmas bort, och inte heller Saakashvilis skändliga roll som guvernör i Odessa (2015-16) där den dömda brottslingen skyddade nynazisterna i Azov-bataljonen. På samma sätt bör den konstiga ökningen av Saakashvilis popularitet som pågår i Georgien göra vem som helst med åtminstone en halv hjärna mer än lite orolig.

Hanterare av Team Obama

File:Samantha Power. Cass Sunstein. Sea Lodge Hotel. Waterville.JPG -  Wikimedia Commons
Samantha Power och Cass Sunstein

Den 24 februari 2008 gav Samantha Power, gift med Harvard-beteendevetaren Cass Sunstein och snart blivande ambassadör för FN under Obama, en intervju till London Times och beskrev Malloch Brown-Obama-anslutningen i skarpa detaljer. I denna intervju sa Power: ”Den främsta kopplingen mellan Storbritannien och kandidaten [Obama] har varit Lord Malloch Brown, biträdande utrikesminister, som Obama kom att beundra när han [Malloch Brown] var FN:s biträdande generalsekreterare, Obama togs verkligen av honom. Det är ett förhållande som har bestått och de har pratat ett antal gånger sedan dess”.

Faktum är att Obamas politiska karriär, precis som Saakashvilis och Aquinos, var alltid skapade av högre makter, med Soros som till och med tillhandahöll de första 60 000 $ för Obamas senatsval 2004 och organiserade sedan de första insamlingspartyna för Obamas presidentval 2007.

Samantha Power tillskrev själv sin karriär till Soros och Lord Brown 2004: ”Min bok och min forskning var absolut ohållbara på den fria marknaden. Om jag inte hade kunnat få bidrag från George Soros och Open Society Institute hade det inte funnits något sätt som jag hade kunnat göra denna typ av utredningsrapportering som jag behövde göra”.

Fallet med Cass Sunstein

Medan Power tillbringade sin tid i FN för att kämpa ondskefullt med att driva en förebyggande förändring av den humanitära P2P-regimen i Libyen och senare i Syrien, arbetade hennes man, Cass Sunstein, som rådgivare till Obama från 2009-2012 och författade en uppsats om den farliga ökningen av ” konspirationsteorier ”som hotar hans idé om en god regering”. Sunstein skrev ”förekomsten av både inhemska och utländska konspirationsteorier, föreslår vi, är ingen trivial sak, som utgör verkliga risker” och rekommenderade ”en serie möjliga svar” som inkluderar kognitiv infiltration av konspirationsgrupper av regeringsagenter.

Dessutom har fem alternativ utvecklats av Sunstein:

”(1) Regeringen kan förbjuda konspirationsteoretisering.
(2) Regeringen kan införa någon form av skatt, ekonomisk eller på annat sätt, för dem som sprider sådana teorier.
(3) Regeringen kan själv delta i motargument och slå samman argument för att misskreditera konspirationsteorier.
(4) Regeringen kan formellt anställa trovärdiga privata grupper för att delta i motargument.
(5) Regeringen kan delta i informell kommunikation med sådana parter och uppmuntra dem att hjälpa till”.

Den 24 augusti 2020 utnämndes Sunstein till ordförande för Världshälsoorganisationens tekniska rådgivningsgrupp med mandat för att modifiera det globala beteendet i enlighet med de nya normerna för världsordningens pandemi. WHO-chefen uttalade ”Inför COVID-19-pandemin använder länderna en rad verktyg för att påverka ett beteende: Informationskampanjerna är ett verktyg, men det finns också lagar, förordningar, riktlinjer och till och med böter … Det är därför beteendevetenskap är så viktigt.”

Efter att ha lämnat sin position i den brittiska regeringen 2009, fortsatte Lord Malloch Brown med att överlägga med oljebolag och styrde sin International Crisis Group. Vid den här tiden hade ICG nästan monopol på att utarbeta anonymt publicerade rapporter om internationella krisers hotspot genom att stoltsera över att man upprätthåller arméer av ”på marken” -specialister som kan profilera alla tvistande parter och släppa sina bedömningar på den internationella marknaden. Dessa rapporter har använts av regeringar, icke-statliga organisationer, företag och internationella organ likt FN, och har spelat en viktig roll i utformningen av den globala politiken och uppfattningen om orsaker och lösningar för hjälp i konflikter.

Genom att utnyttja sin expertis inom röstningsbedrägerier och uppfattningshantering, bör det inte bli en överraskning att Malloch Brown snart befann sig vid rodret för SGO Corporation Ltd 2014 som fungerar som ett holdingbolag vars huvudsakliga tillgång är Smartmatic röstningsteknik. Smartmatic säljer sig själv som att de har ”hanterat mer än 3,7 miljarder röster under de senaste 14 åren i valprojekt på fem kontinenter” samtidigt som de förnekar att de har haft aktiviteter direkt på amerikansk mark, vilket en skärmdump från Way Back Machine visar en helt annan historia.

Sedan 2010 har Smartmatic visat sig ha varit kärnan i valbedrägerier i Mexiko, Venezuela, USA och Filippinerna, där det första presidentvalet med detta system resulterade i en seger för Corazon Aquinos son Benigno Aquino. Efter att tonvis av bevismaterial hade kommit fram gällande Smartmatics roll i systembedrägerier utropade IBON-stiftelsen Lord Brown som ”en utlänning som har gjort sig en karriär genom att påverka valet”.

Det är en ironisk historia att Lord Malloch Brown inte installerade bara en andra generationens kartongtips till makten på Filippinerna, utan spred hans röstningssystem för att undergräva den populära Ferdinand Marco Jr till förmån för Liberala Partiets Len Robredo under valet 2016. Lyckligtvis samma år som Trump skulle slå systemet via sin jordskreds populära seger i USA, inträffade en liknande seger i motsats till alla odds när den nationalistiska presidenten Duterte tillträdde och senare krävde att Filippinerna skulle bli av med Smartmatic-tekniken.

Lord Malloch Browns ultimata besatthet

I samband med World Government Summit i juni 2020 *) tillsammans med Cass Sunstein och en rad andra Davos-varelser uttryckte Lord Malloch Brown sitt förakt för uppkomsten av den multipolära alliansen ledd av Ryssland, Kina och Trumps USA som uppenbarligen hade äventyrat hans livsverk.


*) Titta vem jag hittade här som deltagare lena

HE Lena Hallengren, Minister of Health & Social Affairs of Sweden red.anm.


Malloch Brown attackerar det hycklande Kina för att vara en regim som inte respekterar individuella rättigheter och bara bekymrar sig för ”mångfalden” och uppmanar sedan till uppkomsten av auktoritära regeringar i ”Ryssland, Kina, Indien, Turkiet, Ungern och USA” som han tror måste stoppas till varje pris och säger:

”I den bredare bemärkelsen är en mer auktoritär regeringsform den nya majoriteten. Det är inte Kina ensam. Denna ”nya majoritet” omfattar ledare som kommer till makten vid valurnan och de som inte gjorde det, men vilka till alla delar utgör en preferens för en nationalistisk utrikespolitik, försvagning av inhemska institutioner och rättsstatsprincipen”.

Malloch Brown kände sig uppenbarligen väldigt bekväm med sin publik och antog att ingen skulle tänka på det uppenbara hyckleriet av att han erkände att dessa ”nya majoriteter” nationalister ofta kommer till makten ”via valurnan” och därmed symboliserar demokratiska principer, medan hans socialtekniska försvar av individuella friheter och valfrihet sker alltid utanför den demokratiska viljan hos folk som uppenbarligen anses vara för dumma för att veta vad som är bra för dem och också på bekostnad av dessa många som måste offras i krig, regimförändringar och anarki ”för den större nyttan”.

Dessa hycklerier gjordes ännu mer uppenbara i ett tal nyligen den 26 oktober 2020 om FN:s grundprincip vid 75: Slow Death eller New Direction? (har en fysisk adress i Helsingfors, Finland! red.anm) I detta tal uppmanar Lord Brown till skapandet av ett reformerat FN för att undvika att det blir föråldrat genom att bli av med Säkerhetsrådet som har förhindrat nödvändiga humanitära åtgärder på grund av Rysslands och Kinas oacceptabla veto. På frågan om hur vetorätten kan avskaffas medger Lord Brown att nationer aldrig kommer att samtycka och ”det enda sättet för att få dessa ständiga medlemmar att gå med på detta är att göra dem till stor del irrelevanta … vi måste arbeta runt Säkerhetsrådet”.

Hur kan någon förväntas ”arbeta runt Säkerhetsrådet” kan man fråga sig?

Här svarar Lord Brown genom att kräva ett bemyndigande av ”civila samhällskluster” och ”civilsamhällets mosaik” som kan tämja energikoalitionen mellan icke-statliga aktörer. Brown säger: ”Att man kan bygga brokiga koalitioner mellan statliga och icke-statliga aktörer som är villiga att vara de första drivande krafterna på olika delar av denna agenda, vilket inte är en ny väg till handling inom FN. Nu måste det förändras i turbofart. Världen kommer inte att vänta på de trögaste och motståndskraftiga nationerna för att kunna skrida till verket.

Lord Brown kallade FN:s Human Rights Council  för ”inte lämpligt för detta ändamål” på grund av dess ”beständiga tillfångatagande” av Ryssland, Kina och Kuba som vann platser i organet i år, och Lord Brown saknade det största hotet mot sin vision för en postnationell värld: ”De misslyckanden som vi alla gjorde individuellt bleknar jämfört med bara det faktum att nationalstater i slutändan – särskilt de större och kraftfullare – har stått emot med att ge upp sin makt och suveränitet och sitt beslutsfattande till detta multilaterala organ”.

Detta är den brittiska handen bakom den nuvarande planen av RussiaGate 5.0 som har kommit närmare sitt mål genom att köra en amerikansk kupp än vid något annat tidigare tillfälle under de senaste fyra åren. Detta är visionen om en dystopisk post-nationell världsordning som hanteras av misantropiska teknokrater som vill vara herre över en teknotronisk mörk feodal tidsålder under 2000-talet och därefter. Så mycket av det kan göra dig besviken av att höra talas om detta, men just nu är det viktigaste som står i vägen för denna anti-mänskliga världsordning och din framtid, är det denna presidenten Trump som står uppställd för krig och kräver ett allvarligt stöd av en uppvaknad, informerad och aktiv civilbefolkning.Kategorier:Hälsa, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , , ,

1 svar

  1. Tjaha, ja. >Gäsp<

    Visst har det ett visst – om än akademiskt – intresse, att få presenterat hur pajsarna bakom den permanenta världsrevolutionen arbetar. De tricksar och trollar med länder och dessas presidenter som det behagar dem, mer eller mindre för öppen ridå, och inte en jävel gör något åt dessa. Alla andra människor förefaller antingen själva vara djupt korrumperade, totalt okunniga om i stort sett allting eller bara fullständigt likgiltiga.

    Ovanstående artikels uppgifter är säkert alldeles korrekta, men det bestående intrycket av artikeln är att det klientel, som artikeln handlar om, är en modern variant av Greklands Gudar, vilka kan tillåta sig att göra vad som helst alltmedan alla andra människor är totalt maktlösa. Inga lagar, inga deklarationer gäller dessa 'gudar' – de är ouppnåeliga.

    Det bestående intrycket av artikeln är en känsla av fullständig maktlöshet och åtminstone jag grips av en förlamande apati och likgiltighet inför hela skiten. Men apati, likgiltighet och handlingsförlamning var kanske artikelförfattarens avsikt att förmedla till sina läsare?

    Gilla

%d bloggare gillar detta: