Demonstration i Stockholm i morgon söndag 22 november kl 15-16 på Mariatorget!

Det är allvar nu.

Vi är ett nätverk av individer som känner att vi måste agera och har därför tagit detta initiativ.

Regeringen har föreslagit förbud som inskränker våra mest grundläggande fri- och rättigheter.

”Saknar motstycke i modern tid” sa Stefan Löften själv om regeringens egna förslag om de nya förbuden & restriktionerna som ska träda i kraft redan på tisdag.
Han har rätt, dessa drakoniska förbud saknar verkligen motstycke i Sveriges moderna historia, till den grad att de är farliga för rättssamhället, destruktiva för folkhälsan och ett direkt inskränkande av våra mest fundamentala rättigheter.

Vi är inte regeringens boskap.
Vi är fristående värdiga människor och det är vår fundamentala rätt att bli behandlade så.

FOLKET SAMMANKOMST KRÄVER ATT REGERINGEN & STATSMINISTERN;

1. Följer Sveriges grundlag (Regeringsformen), smittskyddslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
2. Fokuserar på och rikta samtliga smittskyddsåtgärder mot riskgrupper och äldre.
3. Låt friska människor röra sig fritt och övriga samhället fungera som vanligt.
4. Låt arbetare få arbeta, näringsidkare idka näring och kulturlivet att skapa kultur!
5. Stefan Löfven & regeringen måste backa och låta Anders Tegnell göra sitt jobb med den svenska-, dvs. den vetenskapligt baserade -strategin, för hur man tacklar en pandemi.

Det får vara nog med dessa ovetenskapliga hysteriska galenskaper.
Med anledning av detta anordnas landsomfattande folklig sammankomst söndagen den 22 November kl 15.00.

Skicka gärna in tid och plats för sammankomsten i er stad så lägger vi upp det här.
STOCKHOLM
_____________________________________________________
DATUM & TID: 22 November kl 15.00 – 16.00
VAR: Mariatorget
 
TAG MED: Värmeljus, gravlyktor, trumma eller liten gryta/kokkärl med träslev och flöjt om du har och kan spela.
OBS! undvik metallskedar!.
 
VAD SKA VI GÖRA: Vi kommer att tända 1 ljus var, banka i trummor/grytor med träslev och stoppa de nya förbuden
 
OM FÖRBUDEN GÅR IGENOM I VECKAN TROTS ALLT: så kommer vi att göra komma samman varje söndag tills det stoppas.
 
Vi kommer att dela upp oss i klungor om 50 om vi blir fler än så.
 
OBS! Vi ber vänligt men bestämt att alla som har symptom eller känner sig dåliga inte att komma dit.
 
OBS! OBS! OBS!
DETTA ÄR EN 100 % FREDLIG SAMMANKOMST. INGA VÅLDSMAKARE OCH INGET VÅLD I NÅGRA SOM HELST FORMER ÄR VÄLKOMMET. VI SKA SAMARBETA MED POLISEN FREDLIGT SAMTIDIGT SOM VI STÅR UPP FÖR VÅRA OCH DERAS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
___________________________________________________________________

Vi förstår och respekterar att världen och landet står inför utmaningar med ett nytt virus.
 
Men enligt smittskyddslagens 1 kap. 4 § – Allmänna riktlinjer för smittskyddet, så måste smittskyddsåtgärder bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.
 
Det strider mot smittskyddslagen att skapa större skada genom åtgärderna än vad själva smittan skulle orsaka. Det är olagligt enligt svensk lag.
 
De psykosociala och socioekonomiska konsekvenserna av att stänga ner samhället och införa drakoniska restriktioner är förlorade arbeten, förlorad ekonomisk trygghet, konkursutsatta småbolag, ökad fattigdom, kraftigt ökad ekonomisk otrygghet, ökade klyftor, mer depression och ökad självmordsstatistik, tomma hyllor i livsmedelsbutikerna, slutligen mat-, vatten- och energibrist. Allt detta är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa!
Därför uppmanar vi alla arbetare, småföretagare och individer som drabbats av dessa drakoniska förbud landet över ansluta sig till oss på söndag.
 
Bakom initiativet står ett närverk av vanligt folk från diverse olika bakgrunder.
Vi är arbetare, näringsidkare, läkare, lärare, forskare, jurister och framförallt medmänniskor.
 
Detta är inte en politisk aktion utan ett ställningstagande för våra grundläggande mänskliga rättigheter.
 
VI UPPMANAR POLISEN ATT ANSLUTA SIG TILL OSS OCH VÄDJAR POLISEN ATT:
 
1. Låta oss utöva våra demokratiska fri- och rättigheter.
2. Förstå att vi samlas för att skydda rättsstaten, i vilken polisen ingår.
3. Förstå att polisen är själva arbetare och tjänstemän och en del av folket!
4. Och all offentlig makt utgår från folket.
Det är vår grundlagsskyddade rätt att kunna samlas för just sådana saker.
Det är grundlagens första kapitel & första paragraf.
 
OBS! DETTA ÄR EN 100 % FREDLIG SAMMANKOMST. INGA VÅLDMAKARE OCH INGET VÅLD ÄR VÄLKOMMET. VI SKA SAMARBETA MED POLISEN FREDLIGT SAMTIDIGT SOM VI STÅR UPP FÖR VÅRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
—–
VI UPPMANAR ÄVEN ALLA ARBETARE, SMÅFÖRETAGARE OCH SAMTLIGA INDIVIDER SOM SOM DRABBAS AV FÖRBUDEN ATT ANSLUTA SIG TILL OSS
 
Se våra grundläggande fri- och rättigheter nedan: (källa bl.a. regeringen.se)
Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.
Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 
Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden.
 
Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats.
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
 
Rätten till arbete – en mänsklig rättighet, att arbeta och delta i produktiv anställning, samt att inte hindras göra så. Denna rätt finns i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 23)
 
Näringsfrihet – innebär att det inte finns några begränsningar för medborgarna att bedriva näringsverksamhet. Näringsfriheten har i 150 år varit den rådande principen på vilken det svenska näringslivet har byggts upp. Principen infördes år 1864 och innebar att var och en fick bedriva näringsverksamhet.
 
REGERINGSFORMEN RF – SVERIGES GRUNDLAG
1 kap. 1 § Statsskickets grunder:
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
 
SMITTSKYDDSLAGEN (2004:168)
1 kap. 4 § Allmänna riktlinjer för smittskyddet
4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.
2 kap. 1 § Förebyggande åtgärder och anmälan av sjukdomsfall
1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.


Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Världspolitik

1 svar

  1. Mycket bra!!!! Fortsätt så!

    Mvh
    Öystein Rönne

    Gilla

%d bloggare gillar detta: