FN:s Kvinnokonvention

The Rights of Women and Elimination of Discrimination | Peace Palace Library

2020-11-20
Olle Ljungbeck

År 1979 kom FN.s Kvinnokonvention, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) till, men det dröjde till 1981 innan den trädde i kraft. Målet med den är att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Enligt konventionen ska alla stater som antagit den  garantera att kvinnor och män har samma rättigheter och kvinnor inte kränks som nu sker i en omfattning som är oförsvarbart i ett samhälle som påstår sig vara högtstående såväl humanitärt som kulturellt.
Trots att Sverige var ett av de första länderna att godkänna konventionen gäller den inte som svensk lag, vilket innebär att den inte har samma status som svenska lagar.
Just det senare utnyttjas i dag av vissa motståndare till bl a jämlikhet mellan könen. Därför är det hög tid att inte bara prata om kvinnors rättigheter utan att göra konventionen till lag. Därför vill jag till alla kvinnoorganisationer och till de som kräver att samma rättigheter som för män också skall gälla kvinnor, omedelbart fordrar att konventionen skall göras till lag. Med stor sannolikhet skulle vi då komma åt många av de kränkningar som nu sker mot kvinnor/flickor. Inte minst förtrycket mot de senare i religiösa friskolor. Påståendet från statsminister Stefan Löfven att vi har såväl världens främsta feministiska regering samt en feministisk statsminister är inte sant.
Ser vi på hans regering allt sedan den tillträdde, gäller faktiskt i stället motsatsen. Inte minst mot bakgrunden av alla de kvinnor/flickor som under de senaste tio åren mördats, våldtagits, terroriserats i en omfattning som aldrig tidigare. Så alla de som menar något med kvinnor och mäns lika rättigheter har inget att vänta sig av nuvarande regering utan måste själva agera med stöd av likasinnade riksdagsledamöter och politiker.
Den som inte är beredd att göra denna konvention till lag är en hycklare. Med  konventionen som lag skulle vi på ett helt annat sätt komma åt all slags kvinnoförtryck och då avser jag givetvis också flickor från den dag de föds. Vi skulle enkelt kunna förbjuda religiösa friskolor. Vi skulle kunna på ett helt annat sätt än nu bekämpa hedersvåld och kulturella seder som är en kränkning mot kvinnor/flickor. Inte minst kraven att dessa måste klä sig på ett visst sätt etc.
Till alla ER praktiserande politiker – fullmäktige- och riksdagsledamöter –  som ofta formulerar er i medierna i dessa frågor vill jag föreslå följande. Er argumentation i medierna om de fruktansvärda missförhållanden rörande bl a kvinnors/flickors trygghet och rättvisa är självklart viktiga. Men de räcker inte. Ni har såväl initiativrätt som beslutsrätt i våra valda folkförsamlingar. Problemet är att era förslag ofta stannar på insändarsidan. Jag har själv gjort undersökningar om hur ofta och hur många av er för sina förslag vidare som motioner etc i vår folkförsamlingar. Det är en mycket dyster bild man får när man studerar hur verkligheten ser ut. Tyvärr stannar era ord på papperet och inget händer.
Med andra ord. Låt dessa era ord följas av handling för ett bättre Sverige för alla kvinnor/flickor.


Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: