Skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet

2020-11-17
 
Bifogad skrivelse med ca 10 undertecknare sändes för drygt en timme sedan till FHM + Soc Dep. Den är alltså nu också en offentlig handling  Denna gång ser vi en jätte möjlighet att i någon mån skydda de som ännu inte vaknat utan tror att vaccinet både ska skydda och vara ofarligt.  Intressant är också att bilagan varit ute till ca 40 personer inom professionen i 5-6  dagar så att de skulle kunna ge den ett stöd. Bland dem 10 professorer.  Dessa var snabba att säga nej till innehållet.   
 
Det bevisar ju bara att det för dem är viktigare att hålla sig väl med vaccinindustrin alt inte smutsa sitt namn och titel genom att ställa upp tillsammans med undertecknarna. Detta istället för att i möjligaste mån värna om hälsan för  den första halvmiljonen svenskar som nu köar för ett vaccin.  
 
I MSM hörs mycket sällan något om innehållet i denna skrivelse – men gör ett nytt försök här. Annars vilar som vanligt ansvaret på alternativmedia som föredömligt visar på brister i nyhetsbevakningen.
 För fler frågor kontakta gärna mig på tel 018 25 70 79  el 072 875 47 13
 
Många har fått förfrågan med mycket kort varsel , så det är förståeligt att de inte kunnat svara. men de kan ju se till att innehållet i skrivelsen sprids. 
 
Ingemar Ljungqvist

Skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet

att omedelbart registreras 

Vaccinet på väg! 

Vi undertecknare av denna skrivelse vill skyndsamt se att det i avvaktan på det aviserade vaccinet mot Coronan vidtas vissa åtgärder av mycket stor vikt för den svenska folkhälsan.

Alltsedan Coronasmittan först rapporterades  i årsskiftet 2019-2020 har det varit en strid ström av mycket negativa meddelanden som strömmat ut från de etablerades media. Detta har i sin tur framkallat en rädsla hos såväl allmänheten som hos de som varit involverade i vård, forskning osv. Denna rädsla är dessutom en av de viktigaste faktorerna för att sätta ned immunsystemet. Samma förminskning av immunsytemet har också förmedlats vid de offentliga presskonferenser som Myndigheterna hållit.  Innehållet i dessa presskonferenser har begränsat sig till allmänna epidemiologiska åtgärder såsom hålla distans, handhygien, isolera de gamla etc och då och då med tillägget avvakta ett vaccin.  Det sista meddelandet är för oss som varit med ett tag att betrakta som en falsk trygghetsflaggning. Exempelvis utlovades redan 1984 att ett aidsvaccin skulle vara tillgängligt inom två år. Det har nu passerat 36 år och med många misslyckade försök utan att ett effektivt och säkert vaccin finns tillgängligt. Vid SARS1  epidemin gjordes också vaccinförsök, men uddlösa. Vid svininfluensan tillverkades vaccinet Pandemrix. Där hann sjukdomen ebba ut nästan samtidigt med massvaccinationerna. Så någon utvärdering var svår att göra på vaccinets effektivitet. Däremot lämnade det vaccinet efter sig en stor skara med främst ungdomar som fick narkolepsi.

Men hur som helst, inställningen till vacciner kan variera , men däremot är det ett känt biologiskt faktum att det absolut största skyddet mot oönskade infektioner utgörs av vårt egna immunsystem – och det är just detta man vill trigga genom en vaccination. Men vårt immunsytem är, för att upprätthålla optimala funktioner,  beroende av ett antal vitaminer främst vitamin C och vitamin D med dess precursor kolesterol. Dessutom är en del mineraler mycket viktiga såsom zink, magnesium och selen.  Speciellt är en fullgod status av dessa ämnen mycket viktig vid en artificiell provokation av immunsystemet , genom en vaccinering.  Om det omvända förhållandet är vid handen kan biverkningsskadorna bli ödesdigra.

Det mest kända historiska exemplet är de stort genomförda vaccinationerna som gjordes på aboriginernas barn i Australien under mitten på 1900-talet. Dessa led av en stor brist på vitamin C vilket medförde att flertalet helt enkelt dog av just vaccineringen .  Archie Kalokerinos har beskrivit detta i sin bok ”Every second Child”.

Alltså vill vi föreslå att man omedelbart från Myndigheternas sida stärker svenskarnas immunsystem genom en generös tilldelning av redan använda tillskott av exempelvis vitamin D så att detta är optimalt snarast  och speciellt hos de grupper som vill låta sig vaccineras i första linjen. Detta bör genomföras redan nu.

Dessa preventiva åtgärder är också verksamma vid eventuellt andra infektioner som grasserar under vinterhalvåret. Nu när den andra vågen också har börjat ta fart i Sverige så noteras ett svagt ökande antal dödsfall. Eftersom diagnosmetoden med PCR har stora brister så är det inte klarlagt att dessa dödsfall ens är en följd av Corona.  Av det borde det också framgå att ett vaccin designat mot Coronaviruset knappast skulle ha någon verkan mot övriga infektioner. Däremot ger ett stärkande av vars och ens immunsystem ett visst skydd mot alla angripare.

Tyvärr har man inte från Myndigheterna belyst vikten av det egna immunsystemet och hur man kan kan optimera detta, ettdera med kost eller ortomolekylära medel , vitaminer och mineraler. Vi har ju kunnat notera speciellt i epidemins början i Sverige en stor överdödlighet bland de som invandrat från Afrika, dvs de som var svarta med mycket melanin som försvårade en egenproduktion av D-vitamin under somrarna.

Man har heller inte dragit lärdom av de nationer som trots höga infektionstal ändå lyckats begränsa dödligheten. I Kina kunde man exempelvis mycket snart slå fast att en infektion av Coronan blev mycket lindrigare om man behandlade den med oralt eller IV-C-vitamin. Därför delade man i Kina ut gratis C-vitamin till vårdpersonal så att man minimerade smittspridningen till de patienter de hade ansvar för. Detta står i bjärt  kontrast till Sveriges handlande där man istället i många fall gav dessa morfin för att de skulle slippa lida – och likväl upphöra belasta fortsatt sjukvård.

 

Denna Uppmaning riktad till två svenska myndigheter är underskriven och författad av

Ingemar Ljungqvist, Uppsala Dr Sc  och bl.a en av fyra svenskar som talade vid världens första världskongress om Cancer 1994 i Sydney. 

Peter Aspelin, Uppsala, de-leg läkare pga EDTA-behandlingar

Sven-Erik Nordin,  Gnarp. cancer-överlevare, författare Ansvarar för svaradoktorn

Annika Dahlqvist, Njurunda, pionjär inom LCHF-rörelsen, Gnistanpristagare 2009

Marianne Liljeholt, Arboga, sjuksköterska sedan 1982, visselblåsare om skandalös äldrevård:  ”Jag skriver under detta brev och det är den viktigaste underskrift jag någonsin gjort

Bengt Larsson,  Växjö, grundare av 2000-Talets Vetenskap introducerade kolloidalt silver i Sverige mitten 1990-talet

Hans Dahl,  Åtvidaberg,  djupt grävande amatörjournalist

Linda Karlström, Kronoby Finland, hemmamamma, föreläsare om vacciners risker och skador

Kalle Hellberg, Blidsberg,  entreprenör, elektroniktekniker och sanningsspridare

Mikael Nordfors, Köpenhamn, läkare , initiativtagare till World Freedom Alliance

Nonna Larsson, Höör, författare till ”Skriv om Kärlek”

 

Utan att klart säga JA till skrivelsen har vi fått följande uppmuntrande hälsningar:

Erik Enby, Göteborg, extra leg läkare, banbrytare inom mikrobiomet:  Jag tycker att  skrivelsen är bra och jag vill att den om möjligt skall bli ännu vassare.Kategorier:Hälsa

Etiketter:, , , , ,

2 svar

 1. Tack för att ni finns som ett lyse i tunnel av MSM och all eufori som skapades och skapas ff av MSM, myndigheterna som i sin tur tar direktiver, kanske direkt eller indirekt av ”djupa staten” som egentligen står bakom allt!
  En fråga som ställer till alla i Sverige…,om MSM alltså etablerade kanaler och media påstår att dem är oberoende…,varför ingen av dem ALDRIG bjudit någon/några i någon nyhets sändning eller en sändning ,typ Debatt eller liknande att säga och vise att det finns folk i Sverige som tycker helt annorlunda med logiska och helt vetenskapliga grunder????? Varför om alla slår sig i bröstet att dem är oberoende och har plikt att informera korrekta
  och sanningsenligt!

  Gilla

 2. Mycket bra initiativ. D-vitaminets positiva effekt mot svårt insjuknande och död med Covid-19 blev ju känt för minst 8 månader sedan och det är mycket förvånande att inte detta lyfts upp på Folkhälsomyndighetens nivå långt tidigare. Med mask och minst 100 nmol/L för alla medborgare så hade vi inte behövt stänga ner samhället med undantag för att vi fortfarande behövt skydda de i riskgrupperna…
  Märkligt att Dr Fauci tar 6000IE per dag utan att UDA’s CDC ger en officiell recommendation om att ta extra store doser D-vitamin supplement. Luktar BigPharma-broms lång väg…

  Gilla

%d bloggare gillar detta: