European Central Command gör razzia i CIA anläggningen!

World News Report Today
November 16th, 2020!
Från Gene Decode

Den amerikanska armén genomförde inte ett angrepp i Tyskland varken på Sctyls- eller Dominions kontor eller servrar. De är utländska medborgare och vi måste verka i enlighet med tysk lag. Dessutom har den amerikanska armén inte befogenheter för brottsbekämpning med avseende på sådana enheter.

Så vad hände? Jag får tillförlitlig information om att en enhet under ledning av USEUCOM (dvs. USA:s europeiska kommando) faktiskt genomförde en operation för att ta kontrollen över datorservrar. Men dessa servrar tillhör CIA, inte Dominion eller Sctyl. Den amerikanska militären har full befogenhet att göra detta eftersom någon CIA-aktivitet i den europeiska teatern bedrivs med militärt skydd. Med andra ord skulle CIA-tjänstemän identifieras för den tyska regeringen (och alla andra som frågar) som militära anställda eller konsulter.

En sådan operation ska ha utförts med amerikansk brottsbekämpning närvarande för att ta hand om bevisen. Det betyder att bevisen kommer att befinna sig under Justitieministeriets kontroll genom amerikanska advokater och kan användas i domstolar eller andra rättsliga förfaranden.

Det är inte första gången som en militär enhet knuten till EUCOM tvingar en CIA-datoranläggning att överlämna bevis. En kär vän till mig (en pensionerad DEA-officer) berättade för mig om en incident där han gick in i en CIA-anläggning i Frankfurt backad av den amerikanska armén för att få information som CIA höll kvar (detta ägde rum på 1980-talet).

Jag har också bekräftat vad Jim Hoft rapporterade den där natten – CIA:s Gina Haspel informerades inte i förväg om denna operation. Baserat på detta faktum tycker jag att det är korrekt att åtgärder vidtogs i Tyskland på territorium under amerikansk kontroll och att en CIA-anläggning var inriktad.

Jag har också fått veta att FBI-direktör Christopher Wray uteslutits från denna operation. Wray har mer än Haspel arbetat aggressivt för att undergräva och sabotera Donald Trump. Detta innebär att någon annan amerikansk brottsbekämpande myndighet (t.ex. US Marshals, DEA, Secret Service, etc.) hade ledningen i att samla in bevisen.Kategorier:Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: