Introduktion till Q-Web

Q-Web är en kronologisk tidslinje för vår Gömda Historia avklassifierad som regeringsprojekt och operationer, den verkliga globala maktstrukturen, elitens ockultism, och allmänna uppgifter som du inte kan läsa om i vanliga historieböcker och inte heller kan bli lätt hänvisade till inom vanlig litteratur. All information ska betraktas tekniskt som ”teori”, och du uppmuntras till egen forskning gällande varje punkt på den här webben; och dra din egen slutsats angående dess giltighet. Q-Web sammansmälter allmänt accepterade fakta med möjliga teorier tillsammans och utmanar betraktaren att använda sitt eget omdöme.

Sektionerna 1 och 2 i toppen av webben är ägnade för forntida och före 1900-talets historia. Den främsta tidslinjen i mitten (3) är delad i två kategorier, ”Teknologi / Spiritualitet” till vänster, och ”Krig / Våldsamheter” till höger. Varje term på webben är designad som ett nyckelord som garanterar tillgång till ytterligare forskningsmaterial på nätet. Pilarna indikerar på en unik intressekoppling mellan dessa två nyckelord i slutpunkten. Många ämnen relaterar till det närmast intilliggande ämnet utan en pil. Många sammankopplingar som kunde göras är inte gjorda på kartan i syfte att upprätthålla läsbarhet i texten. Sök upp ”Key to the Q-Web” på webbadressen www.deepstatemappingproject.com för att bättre förstå hur de relaterade ämnena är grupperade. 

Det Stora Uppvaknandet finns mitt ibland oss. Historien håller på att skrivas om, inte av segrarna utan av de enskilda, och det kollektiva medvetandet förenas med källan. Den nya världsordningen faller samman inför dina ögon. Vi använder oss av deras cybervapen mot dem, och vi vinner! Finns högupplösta digitala filer angående Q-Web och andra diagram på DSMP:s webbsida. Dessa diagram är hyper-sigill med avsikten att snabba på uppvaknandeprocessen, och hjälpa dig att sprida sanningen och ljuset i världen. Du uppmuntras till att kopiera detta dokument på kartong och dela ut det vitt och brett. Överlevnaden för vår republik och då speciellt de mänskliga arterna kan vara beroende av det.

Segern är nära!

DEEP STATE MAPPING PROJECT

sephirot-map-blk-9-30-11.jpg
pizzagate-tshirt-web_orig.jpg
cult-of-baal-map-8-2-meme-op-3-paper_1_orig.jpg
Elite club requirements chart.png
#1-2 Tunnel_Map (1).png
Underjordiska tunnlar i USA
DUMB map-#1-2 Tunnel_Map (1).png
DUMB map-Aruchulet Dulce.jpg
UFO landningsställen, observationer, förmodade fornstäder
DUMB map-Inner Earth deep tunnel system.jpg
Ursprungliga tunnelsystemet i nord-sydlig riktning
DUMB map-World Mid Deep Tunnel system.jpg
Underjordiska tunnelsystemet med stadscentrum. Märk väl att Sverige finns med!
Cabal Config.JPG
Metatronisk spiral
Mandella manipulations.jpg
Andra civilisationer
Karta över världens underjordiska tunnlar

Lista över satanistiska helgdagarKategorier:Världspolitik

Etiketter:, ,

3 svar

  1. denna sida verkar intressant.. .men ni kanske behöver se över länkningen och lite stavning.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: