Högförräderi i svenska regeringen?

Postat den  av mychina
Kwang

Den rasistiska falska propagandan når episka proportioner i Sverige

En mycket otäck folkförföljelse pågår just nu i Sverige, en folkförföljelse som för tankarna till förra seklets rasförföljelser i Tyskland.

Enligt USA begår Kina ett brott mot mänskliga rättigheter genom att skydda allmänheten i Xinjiang mot Syrien tränade terrorister.

Nyligen och helt plötsligt har vi upplevt en intensiv rasistisk hat-propaganda kampanj mot Kina, oss i Kina, och kinesisk teknologi på svenska medier, och av svenska politiker och tjänstemän. Den är identisk till metoden med den som Hitlerregimen en gång drev mot den judiska folkgruppen i Tyskland, bara att nu är det det kinesiska folket som är måltavlan. Främst Bonnier, men även andra statligt finansierade MSM media, och på statliga media Sveriges Radio och SVT. Att förbjuda Huawei kom mycket plötsligt, helt oväntat, det var en tvärvändning, och helt utan giltig förklaring.

Så vad hände. Huawei har aldrig varit eller setts som något hot tidigare, utom för de mest extrema. Propagandan speglar identisk den kampanj USA har drivit mot Kina och vad USA vill uppnå med att blockera Kinas utveckling. Nazismen metoder är tillbaka, men nu i Sverige.

DN fortsätter att sprida förfalskade nyheter, rena bevisade lögner och propaganda om ”massövervakning”, ”en miljon uigurer i arbetsläger”, att dom ”tvingas ta avstånd från sin kultur och religion” och kallar högsäkerhetsfängelser som håller världens farligaste terrorister för ”omskolning”, och man använder nedsättande uttryck som ”regim”. Inte sedan nazismens dagar föra seklet har vi fått uppleva sådant.

Inte heller får läsarna veta fakta att ”Australian Strateg Policy Institute”, vilken nämns i artiklar, är finansierad av USAs rustnings och vapen industri, eller att Financial Times är en välkänd kanal för att sprida USAs propaganda.

Den enda förklaringen vi kan tänka oss är att svenska regeringen har sålt ut Sverige till USA med någon slags hemlig överenskommelse, och nu tar sina instruktioner från USA. Att USA länge har försökt skapa pakter, anti-Kina allianser, av andra nationer mot Kina är känt. Förmodligen under hot om sanktioner och påtryckningar från USA, och svenska regimen har då placerat Sverige som en lydstat och vasall och i princip den 51 amerikanska staten. All väsentliga beslut kommer i så fall hädanefter att fattas i Washington. Sverige har ingen mer självständighet. Nu har svenska media och politiker engagerats i USAs tjänst att driva kampanjen för USAs räkning och på svenskarnas bekostnad. Att utesluta Huawei kommer att bli mycket dyrt. Om så, talar vi alltså om rent landsförräderiet och ett klart brott mot Sveriges säkerhetslagar.

Lagen säger

>>>”- att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt – döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid -”

>>>”högförräderi som innebär att någon, med uppsåt att riket eller en del av det, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, ska läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt – begår en handling som innebär en fara för uppsåtets förverkligande.”

Min fetstil.

Detta är precis vad som nu tycks ha skett. Sverige har med ”lagstridiga medel” lagts ”under främmande makt [USAs] eller bringas i beroende av sådan makt” Vi tycks stå nu under USAs beroende och kontroll. Straffet är ”högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid”. Det finns inga undantag för politiker eller tjänstemän som SÄPO, MSB, eller FOI.

Gäller ännu svensk lag i Sverige? Varför gräver inte journalister i detta.

Alla tecken tyder nu på att svenska politiker har ställt Sverige under kontroll av främmande makt, nämligen USA. Det skulle då betyda högförräderi enligt svensk lag.

Som general Eisenhower, med flera, lär ha sagt, ”lyssna inte på vad folk säger, iaktta vad dom gör”.

Den stora faran när det gäller spioneri och övervakning finns med amerikansk hårdvara och mjukvara. USA har tvingade lagar, som inte finns i Kina, att allt måste kunna övervakas. Några länkar.

Spionage är den verkliga orsaken till Huawei-konflikten

Spionen (USA) som åkte ut i kylan.

https://sputniknews.com/analysis/201908091076503742-to-avoid-us-big-techs-wiretapping-users-should-shift-to-chinese-software-devices/

Eftersom Sverige fortfarande använder den gamla av nazisterna utvecklade metoden att massövervaka och sedan styra befolkningen med propaganda är den amerikanska tekniken nödvändig för den svenska och amerikanska regimerna. Problemet är att överlägsen kinesisk teknik håller på att tränga undan den amerikanska massövervakningen.

Därför ser vi nu en intensiv propagandakampanj att misskreditera kinesisk teknologi. Den tränger undan den föråldrade amerikanska som används för massövervakning och spioneri.

Allt som kinesisk teknologi nu snabbt avancerar och passerar föråldrad västerländsk och amerikansk blir det allt svårare för USA att infektera utrustning med sin spionvara för att övervaka. Därför har man nu påbörjat en intensiv kampanj för att försöka misskreditera den kinesiska teknologin och få folk att använda den föråldrade amerikanska som används för spioneri mot svenskarna.

Kampanjerna drivs främst via Bonniergruppen, vilken som bekant har starka etniska förbindelser med USAs främsta propagandakanaler, USA media, och statliga media som Sveriges Radio och SVT.

Den berömda kinesiska nationella brandväggen har idag som främsta uppgift att blockera spioneri och intrång. Därför är amerikanska program som Facebook, Twitter, Instagram osv. blockerade från att samla in känslig information från Kina.

USAs intensiva försök att tvinga Kina att släppa på säkerheten i Xinjiang genom att falskt beskylla Kina för brott mot Mänskliga Rättigheter är bara för att ge nytt spelrum för att USAs Syrien utbildade terrorister skall åter kunna verka i Xinjiang, och helst även Tibet, och terrorisera befolkningen i förhoppning om ett regimbyte.

När svenska politiker konfronteras med frågan om varför beter dom sig som en piskad hund då blir det inga raka tydliga svar.

Vi arbetar nu för att få svenska media journalister avstängda från Kina, åtminstone till dom börjar rapportera sanningsenligt om Kina. Man kan förvänta sig att svenska medias falskrapportering om Kina, och att media sprider förfalska rykten, kommer att kraftigt negativt och kännbart påverka Sveriges export till Kina i framtiden. Det finns även krafter inom Kina som verkar för att dra svenska journalister inför rätta i Kina. I Kina är det kriminellt att sprida falska rykten, och även om journalisterna arbetar från Sverige begår dom ett brott i Kina och det kan beivras i Kina.Kategorier:Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: