Så skapade Sverige en självkorrumperande myndighetskultur

Lördag 24 Okt 2020
Johan Westerholm
https://ledarsidorna.se/2020/10/sa-skapade-sverige-en-sjalvkorrumperande-myndighetskultur/

Korruptionen och delikatessjävet inom polisen som nu DN har avslöjat är sannolikt bara toppen på ett isberg. Sverige har lyckats med konststycket att bygga ett självkorrumperande system vilket om inte annat polisen är ett gott exempel på. 

Varför blev du polis, Carin Götblad? | AftonbladetDagens Nyheter kunde under gårdagen att utöver att ett flertal polischefer, däribland Carin Götblad (bild), kunnat avslöja att Brottsförebyggande rådets (Brå) generaldirektör Kristina Svartz bor i en paradvåning i polisens stiftelsefastighet som hennes man, Nils Svartz, fick då han var hög polischef.

Brottsförebyggande rådet, Brå, är den myndighet som ska utvärdera och följa upp Polismyndighetens arbete.

Kristina Svartz ny GD för Brå - FöretagsuniversitetetKristina Svartz (bilden) ingår i det kretslopp av generaldirektörer som går från myndighet till myndighet i likhet med förre rikspolischef Dan Eliasson som innan han blev chef för polisen hann vara generaldirektör för såväl Migrationsverket som Försäkringskassan.  Idag är Dan Eliasson generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Svartz utsågs 2019 till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och kom närmast från tjänsten som generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Stora förväntningar på Rakel - Computer SwedenÄven hennes make Nils Svartz (bilden) kom att ingå i denna pool av över- och generaldirektörer. Svartz lämnade polisen och avslutade sin karriär med att vara vikarierande generaldirektör för MSB fram tills dess att Dan Eliasson tillträtt.

 


 

Transportstyrelsens förra chef får sparken - Nyheterna (TV4) - YouTubeEtt annat känt exempel på generaldirektörer som hoppar mellan myndigheter är Maria Ågren. Maria Ågren var generaldirektör för Statens geotekniska institut 2002. Hon var sedan generaldirektör för SMHI 2003–2008 och åren 2009–2015 var hon generaldirektör för Naturvårdsverket. Från mars 2015 och till och med januari 2017 var hon generaldirektör för Transportstyrelsen då hon avskedades på grund av det uppmärksammade informationsläckaget vid myndigheten i samband med en IT-migration.

Det är inte heller första gången eller i de enda fallen som polisen har låg kompetens kring frågor som korruption, jäv och det som kallas delikatessjäv. Den senaste upphandlingen av pass, som även den avslöjades av DN, bedöms ha kostat 100 miljoner kronor för mycket men denna kunde inte hävas. Det senare ej reglerat men en term som innebär att även om ett förhållande inte bryter mot regelverket så är det olämpligt ur ett förtroendeperspektiv. 

I Riksrevisionens senaste rapport från 2019 om korruption och jäv, där bland annat polisen granskades konstaterade Riksrevisionen att när det gäller hanteringen av jäv finns ingen funktion eller avdelning inom polismyndigheten med ett särskilt ansvar för frågan.

Däremot finns det en antikorruptionsenhet.  För att möta Sveriges internationella åtaganden på området och ta ett samlat grepp mot korruptionen inrättades den Nationella anti-korruptionsgruppen 2012. Gruppen består av både poliser och civila som är specialiserade på att utreda korruptionsbrott. Arbetet med att utreda korruptionsbrott är till stor del vad som brukar kallas underrättelsebaserat, det vill säga grundar sig på information som samlas in, bearbetas och analyseras.

Men, vilket inte är känt inom Sverige, så saknas effektiva lagrum för att möta korruptionen i Sverige. En tidigare svensk tjänsteman som arbetade med OECD:s antikorruptionsdelegation, placerad av UD berättade för Ledarsidorna att

”När jag började min tjänst och träffade de andra medlemsstaterna så inledde jag med att Sverige, som rankas som ett av världens minst korrupta länder, att vi i praktiken inte har någon korruption i statsförvaltningen. Jag blev utskrattad.

Den italienske delegaten sade till mig att ”Visst har ni korruption, vår uppfattning är att ni helt saknar kunskap om den och med saknad kunskap saknar ni lagar och en kultur för att möta den”

Jag har nu insett att han hade rätt och det är nu på senare år som vi fått upp något som liknar övriga OECD-länders regelverk men att vi har en lång väg kvar”.

Sverige mäter annars korruption i antalet fällande domar. Är lagstiftningen svag och den politiska viljan låg på området så får det genomslag i statistiken. Att ingen korruption finns. Samtidigt är det bara en liten grupp ansvariga myndighetschefer som roterar mellan varandras tjänster. Detta skapar en ”hemmablindhet” eftersom inga nya perspektiv eller erfarenheter tillförs. Detta kommer att förstärka självkorruptionen.

Detta kom att förstärkas genom den av Ardalan Shekarabi, under hans tid som civilminister, införda tillitsmodellen för verksamhetsstyrning. En modell som prövats redan innan han införde den av Folkbildningsrådet med känt resultat.

Att Sverige är ett precis lika korrupt land som alla andra OECD-länder är därmed ett rimligt antagande. Korruptionen och delikatessjävet inom polisen som nu DN har avslöjat är sannolikt bara toppen på ett isberg. Och oavsett vad som sker nu så kommer de aktuella polischeferna kunna behålla både jobb, titlar och lägenheter då Sverige saknar regelverk för att ogiltigförklara eller häva hyreskontrakt förvärvade i tjänsten eller skilja cheferna från sina tjänster.

Sverige har lyckats med konststycket att bygga ett självkorrumperande system vilket om inte annat polismyndigheten är ett gott exempel på. Som sannolikt kommer följas av flera.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: