OPERATION CORONA BIOTERROR ~ Vem står bakom den, varför nu och varför Kina?

Posted on January 22, 2020 by State of the Nation
http://stateofthenation.co/?p=5231


En komplex Psyop begånget för att distrahera
Framtvinga obligatoriska vaccineringar och tvinga Kina till att uppfylla amerikanska krav


IMPORTANT UPDATE: CORONAVIRUS BIOWEAPON UPDATE: Unique HIV-1 Signatures Confirmed by Team of Indian Scientists


* Allt pekar på att biovapen används mot Kina av de västerländska makterna som försöker binda henne

* Växande makt och inflytande i världen


Med tanke på de många och allvarliga lidanden som Kina har drabbats av under 2019, kom det inte som någon överraskning att de västerländska makterna nu skulle tillgripa detta fullskaliga biovapen.


WEAPONIZED CORONAVIRUS: “Bioengineered as a self-replicating weapon system”


Om det finns en sista stöt mot ekonomin, är denna den sista som Kina inte behöver just nu. Det är den globala pandemin som ”förmodligen” har sitt ursprung i Wuhan, den vidsträckta huvudstaden i Hubei-provinsen i centrala Kina (se kartan nedan med den röda markören som identifierar Wuhan).

Se hur Wuhan ligger mitt i Kinas högproduktiva sydostregion – nationens ekonomiska maktcentra. Denna strategiska plats valdes för biologisk attacken på grund av de lättutvecklade vektorerna för spridning av sjukdomar som avbildas av kartan. Förlamningen av Kinas ekonomiska- och finansiella sektorer är trots allt ett primärt mål för denna i huvudsak anglo-amerikanska svarta operation. Se: Varför coronavirus är ett verkligt hot mot Kinas ekonomi

Mot bakgrunden av de av USA iscensatta Hongkong-protesterna, USA:s tullregim mot Kina, hotet om ekonomiska sanktioner mot nationer som samarbetar med Huawei, CIA-inflammerad Xinjiang-konflikt gällande de muslimska uigurerna, provocerande segling av US Navy-krigsfartyg genom Taiwansundet, transparenta politiska åtal mot Huaweis finansdirektör, förstörelsen av Kinas grisfarmer med ytterligare ett DARPA-biotekniskt virus, FedEx, som motverkade flera känsliga leveranser till Kina under 2019 etc. Den kinesiska regeringen har befunnit sig under stormig attack sedan 2018.

När så många försvagande överfall sker misstänksamt på en och samma gång, vad kan Kina göra då förutom att hantera dem på ett sätt som avslöjar de verkliga brottslingarna. Det är emellertid inte troligt att Kina gör det, i fallet med detta intensifierande bio-vapenkrig som västvärlden har inlåtit sig i.

SARS konspirationsteori

Den ursprungliga SARS-pandemin som ägde rum i Kina efter millennieskiftet var också välkänt inom biomedicinska kretsar som en naken handling med biovapen. Liksom årets coronavirus biovapenattack i Wuhan, involverade det biotekniska SARS-utbrottet också en mycket samordnad kampanj för propaganda och desinformation.
Se: Är det nya ”dödliga Kina-viruset” en hemlig operation?

Xi Jinping-administrationen är emellertid redan alltför bekymrad över den panik som oundvikligen skulle uppstå om befolkningen informerades om ett fullständigt angrepp med biovapen. Det utfallande kaoset skulle helt enkelt överväldiga regeringen i Peking, som redan är allvarligt överbelastad på grund av den oändliga inblandningen från den anglo-amerikanska axeln.

SARS-utbrottet som inträffade mellan 2002 och 2003, har redan visat på att Kina inte är villigt att släppa de hårda vetenskapliga bevisen som styrker det förutbestämda utsläppet av ett biotekniskt coronavirus.

Följande utdrag från Wikipedia förklarar en del av bakgrunden till SARS – den allvarliga akuta luftvägssyndrom epidemin som ägde rum främst på fastlandet Kina och i Hongkong, men också i Kanada och andra länder.

SARS-konspirationsteorin började dyka upp under SARS-utbrottet i Kina under våren 2003, när Sergei Kolesnikov, [1] en rysk vetenskapsman och en medlem av den ryska akademin för medicinska vetenskaper, först publicerade sitt påstående, att SARS coronavirus är en syntes av mässling och påssjuka. Enligt Kolesnikov kan denna kombination inte bildas i den naturliga världen och därför måste SARS-viruset ha producerats under laboratorieförhållanden. En annan rysk forskare, Nikolai Filatov, chef för Moskvas epidemiologiska tjänster, hade tidigare kommenterat att SARS-viruset troligen var konstgjort. [2] [3]

Oberoende laboratorier drog dock slutsatsen att dessa påståenden är för tidiga eftersom SARS-viruset är ett coronavirus, [4] [5] [6] medan mässling och påssjuka är paramyxovirus. [7] [8] De primära skillnaderna mellan ett coronavirus och ett paramyxovirus är i deras strukturer och infektionsmetoder, vilket gör det osannolikt att ett coronavirus har skapats från två paramyxovirus.

Den utbredda rapporteringen av påståenden från Kolesnokov och Filatov orsakade kontroverser på många kinesiska internet diskussionsforum och chattrum. Många kineser trodde att SARS-viruset kunde vara ett biologiskt vapen som tillverkats av USA, vilket uppfattade Kina som ett potentiellt hot. [9] Misslyckandet med att hitta källan till SARS-viruset övertygade ytterligare dessa människor och många fler att SARS konstgjordes och sprids av vissa individer och till och med regeringar. Omfattande bevis tyder på att SARS-viruset övergick till människor från asiatiska palm civetter (”sibetkatt”), en typ av djur som ofta dödas och äts i Guangdong, där SARS först upptäcktes. [10] [11]

Stödjare av konspirationsteorin föreslår att SARS orsakade den allvarligaste skadan i Kina, Hongkong, Taiwan och Singapore, regioner där de flesta kineser bor, medan USA, Europa och Japan inte påverkades lika mycket. Den högsta dödligheten från SARS utanför Kina inträffade dock i Kanada där 43 dog. [12] [13] Konspiratörer påpekar vidare att SARS har en genomsnittlig dödlighet på cirka 10 % runt om i världen, men ingen dog i USA av SARS, trots att det fanns 8 bekräftade fall av 27 sannolika fall (10 % av 8 personer är mindre än 1 person). [12] [14] [15] När det gäller skäl till varför SARS-patienter i USA upplevde en relativt mild sjukdom har US Centers for Disease Control förklarat att alla med feber och andningssymptom som hade rest till ett drabbat område ingick som SARS-patient i USA, även om många av dessa visade sig ha haft andra andningssjukdomar. [15] [16]

Tony Zeng, en aktivist utan medicinsk bakgrund, författade boken The Last Defense Line: Concerns About the Loss of Chinese Genes, publicerad 2003. [17] I boken föreslog Zeng att forskare från USA kan ha skapat SARS som ett anti-kinesiskt biovapen efter att ha tagit blodprover i Kina för en livslängdsstudie på 1990-talet. [17] Bokens hypotes var en förstasidesrapport i Guangzhou, tidningen Southern Metropolis Daily. [17]

Coronavirus som liknar SARS har hittats i fladdermöss i Kina, vilket tyder på att de kan vara deras naturliga reservoar. [18]

Tiden kommer att utvisa om detta dödliga coronavirus släpptes ut i den kinesiska befolkningen med avsikt att döda och göra dem sjuka, skrämma och terrorisera. Den nuvarande hotfasen för en sådan pågående svart operation riktar sig verkligen till regeringen i Peking som vägrar att tvingas och hotas av Trump-administrationen.

[red. ställer sig dock frågande till om det verkligen är Trump-administrationen de avser och inte Deep state]

Eftersom de mycket söndrande, Hong Kong-protesterna, uppbackade av väst, ännu inte har gett det resultat som det amerikanska utrikesdepartementet önskar, var det bara en tidsfråga innan CIA genomförde Plan B … eller är det här Plan C eller D? Ingenting levererar ett så högt och tydligt budskap från det Anglo-Amerikanska imperiet som en mycket smittsam och ofta dödlig farsot. Sådana avskyvärda tekniker har använts effektfullt sedan Digerdöden medvetet släpptes loss i Europa på 1300-talet.


NYCKELPUNKT: Replikationsprocessen (se diagrammet ovan) för just detta coronavirus och hur snabbt det muterar och / eller anpassar sig till olika läkemedelsbehandlingsregimer, kommer att avslöja exakt hur denna patogena mikroorganism bio-utvecklades av amerikanska biovapenlaboratorier.


Varför Kina?

Frågan på 10 000 kr är: Varför är Kina alltid epicentret för så många stammar och variationer av coronavirus, influensor, lunginflammationsvirus och andra mycket smittsamma infektionsagenter som slår till mot de stora kommersiella centran på det sydöstra kinesiska fastlandet. (Kom ihåg att britterna ägde och drev Hong Kong från 1841 till 1997 medan de inrättade en stadsomfattande underrättelsesapparat och skuggade regeringsinfrastrukturen som förblir intakt idag).

Det som är särskilt misstänksamt vid alla dessa utbrott i Kina är att de beskrivs av Mainstream Media (MSM) som ganska farliga för människors hälsa. Dödligheten i början av dessa eventuella pandemier är särskilt hög, som genom en målmedveten design av bioteknikerna. På så sätt dras hela världen så småningom in i en pandemisk melodrama som verkligen är utformad för att skapa rädsla. Därför tjänar fler av dessa oändliga distraktioner det specifika syftet att ta uppmärksamheten bort från de verkliga problemen som orsakas av regeringar världen över. Men det är de många kriminella konspirationerna som samarbetar, och chockerande skandaler som nyligen har dykt upp, som eliterna försöker täcka över med denna pågående och superdistraktionshändelse.

 

Du vet att det är en distraktion när Drudge Report går ut med det så här. Det finns relativt få militära biovapenlaboratorier i världen som har förmågan att skapa ett så smittsamt och dödligt virus som coronaviruset. Således, när sanningen bekräftas om Wuhan-influensan, kommer det bara att finnas några få statliga aktörer som kunde ha stått bakom dessa handlingar med ett biovapen mot det kinesiska folket. I verkligheten skulle detta Wuhan-coronavirusutbrott kunna bli en fullblodsepidemi i Kina. Det skulle kunna representera ett försök till att begå folkmord. På samma sätt, om det blir en samvetsgrann pandemi, skulle den i slutändan kunna märkas som ett brott mot mänskligheten, kanske till och med mänskligt omfattande folkmord (även känt som en avfolkningshändelse).

Bill & Melinda Gates Foundation

Det är av yttersta vikt att förstå att det verkligen finns en stor och mycket organiserad New World Order-konspiration för att smuggla in en världsregering på nationerna inom världssamfundet.

Se: Är detta Bill Gates efterlängtade ursäkt för att inleda global styrning?

Det finns flera huvudpelare i denna New World Order-agenda, varav en sätts på plats på ett smygande sätt av Bill & Melinda Gates Foundation. På samma sätt utgör Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg på ett listigt sätt en av de främsta sociala mediepelarna i denna NWO-agenda, liksom Tony Dorsey på Twitter och Susan Wojcicki på YouTube.

Bill och Hillary Clinton använder sig av Clinton Foundation för att dra nytta av fattiga länder runt om i världen, medan de i hemlighet lägger grunden för framtida exploatering i massiv skala, precis som George Soros & Sons på ett bedrägligt sätt skapar nya samhällen via geotekniska klimatförändringar, mångkulturalism och kulturell marxism. Den brännande punkten är att alla dessa högt avlönade globalister är nära sammankopplade med varandra och arbetar i hemlighet för att främja samma nationsförstörande FN-dagordningar.


PEDOGATE: Epstein cofounded Clinton Global Initiative, Bill Gates hung out with Epstein AFTER conviction


Genom att tillverka globala kriser utgör dessa kärnan i dessa olika NWO underliggande agendor. Två av de ”läskigaste” tillverkade katastroferna är de som allvarligt påverkar biosfären (t.ex. global uppvärmning) och undergräver människors hälsa (t.ex. dödliga pandemier). På detta sätt konstrueras falska förevändningar på ett listigt sätt för att rättfärdiga inrättandet av en allsmäktig världsregering. Mot detta ändamål vet NWO:s globala kabbala att de först måste producera ett samtycke så att folket kräver en totalitär form av global styrning, för att hantera dessa folkhälso- och miljökatastrofer.


NYCKELPUNKT: Den grundläggande Modus Operandi för att smuggla över mycket farliga vaccinationsscheman för hela mänskligheten använder sig av strategin Problem ~ Reaktion ~ Lösning. Först utvecklar de lodrätt ett smittsamt sjukdomsutbrott (Problem); därefter blåser de upp den framväxande epidemin eller pandemin eller pesten för att producera ett samtycke för den förplanerade lösningen (Reaktion); sedan rullar de ut det nya vaccinet som felaktigt framställs som en livräddare när det i själva verket sprider infektionen / sjukdomen som väsentligt förvärrar problemet (Lösning). 

Se: Putin: Bill Gates anklagad för att ha startat ebolautbrottet i afrikansk by


Multimiljardärer som Bill Gates, Warren Buffet, Mark Zuckerberg och George Soros fick alla sina förmögenheter främst genom skandalösa företagsersättningsplaner, insiderhandel, valutamanipulationer, system för skatteundantag från off-shore verksamhet och andra former av kriminell oklanderlig anrikning. När de väl fått dessa på kriminellt sätt uppnådda vinster, var de helt ägda av International Banking Cartel (IBC).

IBC riktar sedan utgifterna för varje enskild dollar som ges till dessa tillverkade pampar, varefter de flesta avsätts för att genomföra NWO-implementeringsplanen. De ”husdjursprojekt” som listas på webbplatsen för Bill & Melinda Gates Foundation är exempel på den där illasinnade planen. Naturligtvis vet hela världen nu att deras primära ”husdjursprojekt” är deras världsomspännande Super-Vaccination Agenda, där varje enskild person ska vaccineras varje år, i tid, och därefter mikrochippas. Finns det något bättre sätt att fullständigt kontrollera den globala befolkningen?

Se: Indien åtalar Bill Gates för att använda barn för att genomföra olagligt vaccintest

Det finns inget bättre sätt för att genomföra ett obligatoriskt globalt vaccinationsschema än att konstruera en skrämmande pandemi med en mycket hög dödlighet. Miljarder människor kommer då att kräva det nyligen utformade vaccinet som är nödvändigt för att skydda dem från en sådan dödlig infektion och / eller försvagande sjukdom. Innan någon får ett sådant vaccin, är det därför viktigt att veta att processen som krävs för att producera en sådan effektiv immunisering, kan vara en årslång period med intensiva experiment, om det ens är möjligt på grund av hur invecklat detta coronavirus var biotekniskt, för att kringgå korrekt analys och nödvändiga experiment.


”Det är egentligen ganska enkelt för någon av de olika amerikanska militärlaboratorierna att tillverka biovapen, ett dödligt supervirus och sedan släppa ut det i en stad av Wuhans storlek i Kina. Sådana bioterrorhandlingar utförs hela tiden. Som ett historiskt faktum finns den spanska influensapandemin från år 1918 och den hade faktiskt sitt ursprung i Fort Riley, Kansas, dit soldater rapporterade till arméns största träningsanläggning under första världskriget. Soldaterna blev [bokstavligt talat] infekterade av H1N1 influensaviruset varefter otaliga vektorer inföll för spridning av pandemin som i slutändan dödade så många som 100 miljoner människor världen över. Denna enda i USA-utförda biovapenoperationen mot mänskligheten var förmodligen den dödligaste avfolkningshändelsen i människans historia.”

(Se: Spansk influensa från 1918 var verkligen en bioterrorattack mot mänskligheten)

– Intelligensanalytiker och tidigare amerikansk arméofficer

Slutsats

Det finns inget bättre sätt än att tvinga en befolkning att följa drakoniska vaccinationsregimer än att skrämma dem med utsikterna om en dödlig pandemi. Regeringar runt om i världen befinner sig ständigt under påtryckningar från den nya världsordningens globalistiska kabbal för att genomföra supervaccinationsagendan.

Mot det ändamålet har världssamfundet av nationer upprepade gånger utsatts för tillverkade mässlingsutbrott och ständigt förvärrade influensasäsonger, så berättar de för oss.

Se: Årliga influensavaccinprogram och iscensatta mässlingsutbrott är de centrala pelarna i supervaccinationsagendan

Det finns dock mycket mer i den här historien än vad som syns för ögat. Det var inte bara Wuhan coronaviruset som i hemlighet spreds för att fungera som en stor distraktion från ett snabbt kollapsande globalt ekonomiskt och finansiellt system. Denna statligt sponsrade svarta operation representerar också det värsta av rovkapitalismen som bedrivs som ett medel för att generera intäkter. Mycket mer meningsfullt, denna iscensatta pandemi kommer att i smyg användas för att utöva förtryckande internationella kontroller på resor samt för att införa drakoniska medicinska åtgärder som i hög grad främjar Super-Vaccinations Agendan.

Slutligen utlöste tidpunkten för det dödliga viruset som härjade bland Kinas grisfarmer ifjol ganska förutsägbart en uppmaning till utveckling av ett förebyggande vaccin. Vad de efterföljande nyhetsrapporteringarna försummade att berätta var, att masslaktning av grisar, i ett samhälle som kräver MYCKET fläsk, planerades cyniskt för att framställa det akuta behovet av ytterligare ett vaccin.

Se: Kinas grisgårdar decimerade av virus – var det bioteknik och spreds medvetet?

Poängen här är att Wuhan coronaviruset sannolikt är ytterligare ett rasinriktat biovapen som strategiskt släpptes ut i hela Kina av amerikanska militärlaboratorier

Särskild anmärkning:

Gott folk, allt pekar på att denna bioterrorattack är BIG ONE (även känd som det globala avfolkningsschemat som vi alla har väntat på). Detta coronavirus rör sig så snabbt runt om i världen och Mainstream Media går i bräschen med en sådan hämnd. Det verkar som om detta kommer att vara deras primära verktyg för en total global nedstängning. Om infektionshastigheten fortsätter att spridas till en fullskalig pandemi, som ”The Powers That Be” gjorde med den spanska influensan, då har vi verkligen den avfolkningshändelsen som många av oss har varnat för. Denna mycket vilseledande och nakna handling med bioterrorism kan till och med utvecklas till en ELE (Extinction Level Event = händelse av förintelsenivå, red.anm.), gud förbjude det. Det råder ingen tvekan om att 2020 lovar att bli ett år med genomgripande och djupgående omvandling. Det nuvarande läget i världen kan inte fortsätta; det är alldeles för instabilt och explosivt. Det är därför mycket troligt att det kommer att finnas en serie globala katalysatorer som kommer att leda till nödvändiga förändringar. Medan vissa av dessa apokalyptiska katastrofer kan verka skrämmande först, men i slutändan kommer de att bidra till den pågående planetariska reningen. Medan många människor kommer att se alla dessa kriser som Armagheddon har de varit avsiktligt tillverkade av makteliten för att rädda sina egna skin. Kom ihåg, även mörkersidan kan bara fungera som den högsta makten tillåter den. Kom också ihåg att i slutändan ”samverkar allt mot det goda”.

Slutligen är den mycket misstänkta tidpunkten för denna biologiska attack verkligen en dödlig reklampresent. Den utfördes iögonfallande med stor överläggning under december 2019 så att den kunde förvärras kraftigt under hela veckan strax före firandet av det kinesiska nyåret. Det kinesiska nya året är överlägset den största rikstäckande helgen när festligheter stänger ner vanliga affärer för en vecka, om inte längre på vissa platser. Det är uppenbart att förövarna valde den här normala festperioden för att regna på deras parad(er), dämpa andan hos det kinesiska folket och förstöra Kinas ekonomi.

SOTN-redaktörens anmärkning: Denna Alt Media-plattform har fått en uppsjö av bevis som stöder varje enskilt ord i denna svidande exponering. Några av dessa bevis presenteras i många av de följande uppdateringarna. Som en i USA-baserad underrättelsetjänsts webbplats, utsträcker SOTN vår uppriktiga kondoleans till folket i Kina. Vi amerikaner vet att det inte är någon annan än den amerikanska federala regeringen och den brittiska regeringen, såväl som deras utländska ombud, och de kommer inte att göra det för att upprätthålla det världsomspännande amerikanskt-brittiska stormaktsväldet. Medan dessa gärningsmän oavbrutet bedriver extremt destruktiva svarta operationer i vårt namn och för våra skattepengar, förkastar vi ståndaktigt och fördömer på ett kraftfullt sätt detta fruktansvärda angrepp mot Kina.


Särskilt meddelande från Health Coach:

Varje person som vill skydda sig mot exponering för eller avhjälpa symtom orsakade av Wuhan coronavirus.

Health Coach har tillhandahållit coaching- och konsultationstjänster för klienter med influensa, lunginflammation, bronkit, KOL, astma, emfysem, lungcancer, cystisk fibros, samt hela utbudet av både övre och nedre luftvägsinfektioner och sjukdomar. Varje influensasäsong ger sin egen unika uppsättning symptom och utmaningar som möts så snabbt och framgångsrikt som möjligt med våra mycket individualiserade protokoll. Vår erfarenhet av SARS, MERS och andra smittsamma coronavirusinfektioner har förberett oss väl för att hjälpa våra kunder som har smittats eller är utsatta för Wuhan coronavirusinfektion. Vår primära strategi är holistisk och förebyggande, naturlig och alternativ. Men när medicinska ingrepp är nödvändiga, hänvisar vi snabbt och rekommenderar de bästa specialisterna.

Ett starkt immunsystem och en sund kropp är den bästa garantin mot infektion och manifesterande symptom på Wuhan coronavirus (2019-nCoV). Eftersom denna stam är ”minst 70 procent lika i genomsekvensen som SARS-CoV”, kommer mycket av det vi lärde oss om SARS vad gäller behandling att vara tillämpligt. Nya tillvägagångssätt kommer emellertid också att vara nödvändiga som Health Coach är beredd att dela från fall till fall beroende på de presenterande symtomen, den övergripande hälsoprofilen och individens etablerade kroppstyper.

Se: Health Coach-webbplatsen för ytterligare hälsoinformation och behandlingsuppdateringar om Wuhan coronavirus.

Guidance: CORONAVIRUS TIPS: Here are the best ways to immediately treat a viral infection.

Ambient Environment Disinfectant: How to Kill the Coronavirus on Contact Surfaces (Video)


 Kategorier:Hälsa, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: