JO lämnar yttrande till FN:s kommitté mot tortyr

Publicerad: 2020-10-08
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jo-lamnar-yttrande-till-fns-kommitte-mot-tortyr/

ERIC TAGESSON


Justitieombudsmannen har lämnat in ett yttrande till FN:s kommitté mot tortyr (CAT) inför en kommande granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr.
Det uppger JO i ett pressmeddelande

CAT har till uppgift att granska hur länder som anslutit sig till FN:s konvention mot tortyr lever upp till sina åtaganden.
Granskningarna avslutas med vägledande rekommendationer till det granskade landet.

Nu, när Sverige ska granskas, har CAT gett Riksdagens ombudsmän (JO) möjlighet att komma in med uppgifter som kan ha betydelse vid granskningen.

– I inlagan har jag tillsammans JO Thomas Norling, JO Katarina Påhlsson och JO Per Lennerbrant lyft fram ett antal förhållanden som vi tycker att det är särskilt viktigt att CAT känner till inför sin kommande granskning, säger chefsJO Elisabeth Rynning.

Häktestider

Bland annat tar man upp det problemen med isolering av intagna i svenska häkten, något som länge diskuterats.

– Isolering kan ge upphov till psykiska och fysiska skador, och Sverige har under lång tid fått internationell kritik för brister i behandlingen av intagna i häkten, konstaterar chefsJO Elisabeth Rynning. I ett beslut i februari 2020 riktade jag mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården för att inte ha kommit längre i arbetet med isoleringsbrytande åtgärder. Jag gjorde också en framställan till regeringen om att det behöver ske en översyn av lagstiftningen för att stärka de intagnas rätt till vistelse i gemensamhet och isoleringsbrytande åtgärder.

Tvångsvårdsinrättningar

Man tar också upp iakttagelser och uttalanden avseende situationen för intagna i Statens institutionsstyrelses institutioner och Polismyndighetens arrester samt patienter inom psykiatriska och rättspsykiatriska tvångsvårdsinrättningar.
Ombudsmännen går igenom hur de ser på bland annat frågan om trygghet och säkerhet för ungdomar i särskilda ungdomshem, situationen för berusade som placeras i polisarrester och förekomsten av långtidsavskiljande inom den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångsvården.

CAT planerar i nuläget att ta ställning till Sveriges åttonde rapport vid en mötessession i november och december 2021. Granskningen var planerad att äga rum hösten 2020, men har senarelagts på grund av den pågående pandemin.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: