KRÄV ATT IRAN FRIGER AHMADREZA DJALALI!

5 197 underskrifter hittills. Vårt mål: 6 000

Aktionsperiod: 11 september – 15 oktober

Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali dömdes till döden i Iran i oktober 2017. Sedan dess har Amnesty International arbetat aktivt för hans frigivning. Ahmadrezas hälsa har allvarligt försämrats i fängelset, och risken för att smittas av covid-19 är direkt livshotande för honom.

Nyligen hotade iranska myndighetspersoner med att avrättningen av Ahmadreza snart kan komma att verkställas. Nu är läget kritiskt, och vi måste agera!

Ahmadreza Djalali är en forskare som fredligt utövat sitt yrke. Inga bevis som tyder på att han har begått något brott har lagts fram.

Kräv att Ahmadreza Djalalis dödsdom upphävs och att han släpps fri. Skriv under nu!

Skriv under!

https://www.amnesty.se/agerahub/krav-att-iran-friger-ahmadreza-djalali/

RAN – KI-FORSKARE DÖMD TILL DÖDEN

Skriv under här för att kräva att Iran upphäver dödsdomen mot Ahmadreza Djalali! 

Ahmadreza Djalali, iransk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige, dömdes den 21 oktober 2017 till döden av en iransk domstol. Zeynab Taheri, en av Ahmadreza Djalalis advokater, har informerat Amnesty International att Djalali dömdes till döden för ”korruption på jorden” (ifsad fil-arz) och också 200 000 euro i böter. Enligt domen ska Ahmadreza Djalali ha arbetade för den israeliska regeringen som sedan skulle ha hjälpt honom att få uppehållstillstånd i Sverige.

Rättegången mot Djalali har varit mycket bristfällig och inga som helst bevis har presenterats som skulle tyda på att han är något annat än en forskare som fredligt utövat sitt yrke.

Ahmadreza Djalali greps den 25 april 2016, tre dagar innan han skulle återvända till Sverige där hustrun och två barn finns. Familjen fick ingen information om gripandet förrän efter tio dagar då Ahmadreza fick ringa ett kort samtal till dem. Han hade rest till Iran efter att ha blivit inbjuden till universiteten i Teheran och Shiraz att delta i workshops om katastrofmedicin. Han har vid flera tidigare tillfällen rest till landet utan problem.

Efter gripandet satt Ahmadreza Djalil först i isoleringscell i tre månader och utsattes för intensiva förhör och man försökte tvinga honom under stor press att underteckna uttalanden med “bekännelser” om att han var spion för en “fientlig regering”. Under denna tid och ytterligare några månader hade han ingen tillgång till advokat.

I ett brev från augusti 2017 skriver Djalali att han år 2014 ombads av iranska myndigheter att samarbeta med dem för att spionera på EU-stater. Djalali skriver. “mitt svar var nej .. och jag sa till dem att jag är forskare och inte spion.”

Den 24 oktober 2017 sade allmänne åklagaren i Teheran, Abbas Ja’afari Dolat Abadi, vid sin veckovisa presskonferens för journalister, utan att uttalat nämna Ahmadreza Djalali, att den “svarande” hade haft flera möten med Mossad (Israels underrättelsetjänst) och gett dem känslig information om Irans militära- och kärnkraftsanläggningar i utbyte för pengar och uppehållstillstånd i Sverige.

Här hittar du mer information om och av Ahmadreza Djalali

I ett brev från augusti 2017 skriver Djalali att han år 2014 ombads av iranska myndigheter att samarbeta med dem för att spionera på EU-stater. Du kan läsa brevet här. 

När han suttit oskyldigt fängslad i två år skrev Ahmadreza ett brev från fängelset.  

Den 6 februari 2018 skickade Amnesty Sverige tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet ett brev till Irans ambassad i Sverige.

I april 2019 samlar Amnesty Sverige på nytt in underskrifter med krav på att Ahmadreza Djalali släpps fri.Kategorier:Uncategorized

%d bloggare gillar detta: