Var Israel involverad i vapensmuggling med M/S Estonia?

Nu börjar man förstå varför regeringen är så emot en ny utredning – de och militären är djupt involverade i katastrofen. Uppgifterna kommer från Christopher Bollyn som varit djupt engagerad i olyckan då hans fru var en av de överlevande.

by Christopher Bollyn 
11 February 2005
https://www.bollyn.com/estonia-sinking/#article_14485


Bevisen tyder på att passagerarfärjan M / S Estonia hade använts för att smuggla människor, droger och högteknologiska vapen från den tidigare sovjetiska arsenalen.


Ett tusen civila beräknas ha dött när färjan Estland sjönk tidigt den 28 september 1994. Dessa människor användes uppenbarligen som mänskliga sköldar i en hög smugglingsoperation som gick fel.

Chockerande nya upptäckt tyder på att hemliga sändningar av rysk vapenteknologi, transporterades med en civil passagerarfärja under Sveriges vakande ögon, var faktiskt avsedda för en okänd nation i Mellanöstern.

Sedan bil- och passagerarfärjan Estonia sjönk den 28 september 1994 har det förekommit ihållande rykten om att en nation i Mellanöstern på något sätt var inblandad i katastrofen. Ett avslöjande nyligen från en svensk tullchef säger att en tidigare transport av smuggelgods i form av militärteknik transporterats till Estland och flögs sedan i hemlighet till en okänd destination i Mellanöstern – via Egypten – vilket antyder att det finns substans för dessa anklagelser.

Det har förekommit ihållande rykten om ett israeliskt engagemang. En före detta östtysk underrättelseagent, som påstår sig ha arbetat med Mossad, berättade för författaren år 2000 att Israel hade varit inblandad i Estonia-katastrofen, men lämnade inga detaljer.

Den udda närvaron av två unga män, Hicham Ben Hamou, 29, och Mohamed Ben Tounsi, 21, som är listade som marockaner på passagerarlistan ger upphov till några frågor. Dessa två män listas bland de 852 som omkom i katastrofen, men deras namn ingår inte på listan över offer vars familjer fick ersättning från försäkringsbolaget.

Varför framträdde inga marockanska släktingar till Ben Hamou och Ben Tounsi för att kräva ersättning? En förklaring kan vara att dessa män inte alls var marockaner, utan agenter för en underrättelsetjänst, och det fanns inga legitima marockanska släktingar som kan göra anspråk.

Alla våra överbefälhavare - Försvarsmakten 
Owe Wiktorin                   Ulf Larsson

Den 30 november 2004 rapporterade ett program på svensk statlig TV (SVT 1) att det hade funnits ett hemligt arrangemang mellan Owe Wiktorin, Sveriges högsta militära befälhavare vid den tiden, och Ulf Larsson, då generaldirektör för tullen, för att deklarera specifika transporter av militärteknik från Estland, utan inspektion, vid ankomsten till Stockholm.

Programmet, baserat på erkännandet av Lennart Henriksson, fd tullchef för Stockholms hamn, rapporterade att minst två tidigare transporter av sovjetisk vapenteknik hade transporterats på passagerarfärjan den 14 och 20 september 1994.

Johan Hirschfeldt - JerringfondenDetta hemliga vapensmugglingsavtal godkändes på högsta nivå av den svenska regeringen, enligt Henriksson. Detta bekräftades i en officiell utredning av arrangemanget som genomfördes av en särskilt utsedd domare, Johan Hirschfeldt. Hirschfeldts rapport, som släpptes den 21 januari, uppgav att detta arrangemang var känt på de högsta nivåerna inom Sveriges regerings- och försvarsdepartement.

Den hemliga transporten av sovjetiska vapen och teknik på Estonia förvandlade dock den civila passagerarfärjan med sina passagerare till ett militärt mål. Detta måste ha funnits i åtanke hos de svenska myndigheter som är inblandade i smugglingssystemet.

Sveriges statsminister vid den tiden var Carl Bildt, från det konservativa partiet, även om hans mandat slutade två dagar efter katastrofen. Omedelbart efter sänkningen lovade Bildt den svenska nationen att vraket skulle bärgas och offrens kroppar skulle bärgas. Trots hans brutna löften och dokumenterade inblandning i en olaglig vapensmugglingsoperation blev Bildt en älskling hos den internationella eliten, adopterad av den USA-baserade RAND Corp. och man gjorde honom till speciellt sändebud för FN på Balkan, där han började tjäna 1995.

Trots att vraket ligger på internationella vatten har Sverige aktivt förhindrat en oberoende utredning av vad som förorsakade katastrofen. Den svenska staten har antagit en extraterritoriell lag för att hindra dess medborgare från att dyka till vraket.

Sven Anér, veteran, svensk journalist och författare, har gett AFP informationen om Mellanöstern-sambandet med vapensmugglingen från Estland. Detta material censurerades från SVT1-sändingen och har inte rapporterats om i den vanliga pressen.

Anér, född 1921, arbetade på Dagens Nyheter 1948-62, inklusive två år som korrespondent i Moskva, och med Svensk Radio-TV 1963-71.

Lars Borgnäs, som producerade SVT1-programmet, censurerade den viktigaste informationen, sa Anér. Detta var det faktum att den hemliga militärlasten den 20 september inte var för den svenska militären utan var på väg via Egypten till en okänd destination. Detta väcker den uppenbara frågan: Varför skulle Sverige möjliggöra, och underlätta samt dölja en annan nations brott?

Borgnäs sa till Anér att han hade utelämnat att nämna att lasten var avsedd för ett tredje land via Egypten av ”hänsyn till de inblandade parterna.”

Ingrid Sandqvist, tullchef på Arlanda bekräftade för Anér att hon hade fått order om att klarera lasten för vidarebefordran via Egypten, även om hon inte ”minns” att hon hade inspekterat den. Dessutom sa Sandqvist att hon inte kände till lastens ursprung. Anér sa att han fick intrycket av att Sandqvist inte hade fått kontrollera lasten, något hon borde ha gjort.

Lars Göran Farm, dåvarande mariningenjör hos Nordström och Thulin, svenska delägare i Estonia, bekräftade för Anér att fartygsägaren hade beställt en speciell eskort från Vägverket, den svenska vägstyrelsen, för en känslig last den 28 september 1994. Vägverkets personal var redo att eskortera lasten från hamnen till Arlanda flygplats, men lämnade hamnen tomhänt efter att ha fått veta att Estonia hade sjunkit.

Informationen om att den tidigare sändningen av militärteknologi hade vidarebefordrats till ett tredje land via Egypten tyder på att smuggelgodset inte var avsett för USA, sade Anér. Med tanke på omständigheterna antyder tullchefens rapport att dess slutdestination kan ha varit Israel.

Israel och USA har samarbetat på ett flertal militära projekt, såsom Tactical High Energy Laser (THEL), ett högenergi-laservapensystem som är utformat för att skjuta ner missiler. THEL utvecklades av ett team bestående av amerikanska och israeliska entreprenörer som arbetade med TRW, senare förvärvat av Northrop Grumman, för US Space & Missile Defense Command och den israeliska militären.

Goldin, Daniel Saul (1940-)Daniel Saul Goldin, NASA-administratör 1992-2001, hade varit chef för TRW Space and Technology Group i Redondo Beach, Kalifornien innan han kom till NASA. Goldin skröt om hur han skar ner på nyckelpersonal på NASA och beordrade anställning av underleverantörer, särskilt ”kvinnoägda” och ”minoritetsägda” företag.

Denna policy resulterade emellertid i säkerhetsbrott och massiv informationsförlust genom utländska underleverantörer som arbetar på NASA. De kinesiska underleverantörernas massiva stöld av känslig NASA-information, vilket nyligen rapporterades av datorprogrammeraren Clint Curtis till en kongresspanel, och det blev det direkta resultatet av Goldins anställningspolicy.

RYSK VETENSKAP
Mycket av forskningsvetenskapen som går under utvecklingen av laservapen som THE bedrivs vid ryska forskningsinstitut i Moskva och Nizjnij Novgorod.

Israel har omfattande, men inte alltid vänliga, relationer med Ryssland. Detta beror på det faktum att den sionistiska staten grundades främst av invandrare från Ryssland och de tidigare republikerna i Sovjetunionen. En stor tillströmning av invandrare från Sovjetunionen på 1980- och 90-talet förde många välutbildade forskare från ryska forskningscentra till Israel.

Israel har nära band med forna republiker, såsom Estland. Strax efter att ha återvunnit sin självständighet 1991 gjorde den lilla baltiska republiken ett mycket udda köp av begagnade artilleripjäser från Israel – för 50 miljoner dollar. Eftersom många av vapnen inte ens fungerade stämde Estlands regering dem senare för att återkräva en del av pengarna.

VORONIN
Alexander Voronin |Som rapporterats i min artikel i American Free Press den 5 augusti 2002 tillbringade dykare som anställdes av den svenska regeringen för att kartlägga det sjunkna fartyget. De tillbringade timmar med att söka i hytterna på däck 6 på Estonia efter en svart attachéväska som innehades av en rysk vapenhandlare vid namn Aleksandr Voronin.

Dykarna arbetade för Rockwater, ett dotterbolag till Brown & Root Energy Services (BRES). Varje dykare hade undertecknat ett livstidsavtal som tvingade dem att hålla tyst om vad de gjorde på vraket cirka 200 meter under ytan. BRES är ett dotterbolag till Halliburton.

MS ISABELLA GÅR HÅRT PÅ GRUND OCH EN MÖRKLÄGGARE TVINGAS UPP TILL YTANEstonias forskare Jutta Rabe sa till AFP att Rockwater inte var den lägsta budgivaren utan de fick jobbet från Johan Franson, chefen för Sjöfartsverket. ”Sekretess,” sa Rabe, ”var av yttersta vikt.

”AFP har kopior av dykloggarna, som visar att den eftertraktade attachéväskan äntligen hittades i hytt 6230, hytten är vanligtvis reserverad för VIP-gäster eller biträdande kaptenen, som också fanns ombord.

När dykaren hittade väskan den 4 december 1994 frågar dykaren sin handledare J. Barwick: ”Det står Aleksandr Voronin. Är det den vi letar efter?

”Voronin är ett askenas judiskt efternamn som kommer från byn Voronino i området Bobruysk i Vitryssland, enligt A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire av Alexander Beider. Roten ”voron” betyder kråka eller korp.

Aleksandr, en medlem av Voronins ”affärsdynasti” från Kohtla-Järve vid gränsen mellan Estland och Ryssland, ägde ett företag i Tallinn med namnet ”Kosmos Association” medan hans släkting, Valeri, hade ett filialföretag i Moskva som gjorde affärer med Kurchatov Institute, Rysslands berömda rymdteknik- och kärnkraftsforskningscenter. Båda Voronin-företagen grundades för att sälja exemplar av Rysslands moderna rymd- och vapenteknologi.

Aleksandr Voronin färdades med Estonia tillsammans med Vassili, hans 15-åriga son och hans svärfar, Vassili Kruchkov. Efter att ha räddats sa de till pressen att de var på affärsresa till Danmark. På frågan om varför de inte hade tagit ett flygplan sa Aleksandr att han var orolig för att ”kraftiga vindar” kunde ha försenat planet.

När Aleksandrs fru, Larissa, fick höra om sänkningen, tände hon 33 judiska ceremoniella ljus som hon hade köpt i Jerusalem på en resa till Israel. ”Jag visste att dessa bara skulle tändas vid ett allvarligt eller speciellt tillfälle och att man bara skulle bränna dem lite varje gång”, sa hon. ”Jag brände dem ända ner.”

Lyckligtvis överlevde de tre medlemmarna i Voronin-familjen sänkningen, men Aleksandr sägs ha dött av en hjärtinfarkt vid 45 års ålder 2002, två veckor efter att Süddeutsche Zeitung, en ledande tysk tidning, publicerade information om hans vapen och rymdteknologi affärer i samband med Estonia.katastrofen.

Rabe pekar på en grupp ryska nationalister från de tidigare sovjetiska underrättelsetjänsterna som står bakom sänkningen. Enligt Rabe var den så kallade Felix-gruppen, som inkluderade Vladimir Putin, Rysslands nuvarande president, emot den vidsträckta plundringen som inträffade efter Sovjetunionens upplösning.

Fönstret för åtkomsten till sovjetiska militära hemligheter smälldes igen i juli 1998 när Putin blev chef för Rysslands federala säkerhetstjänst. Voronin-företagen och några av de amerikanska företagen som hanterade dem gick ur drift.

Enligt Rabe sammanfattar hon Estonias sänkning såhär: ”Det var den perfekta kuppen, som bara kunde ha genomförts av hemliga tjänster eller grupper som inkluderar tidigare medlemmar ur de hemliga säkerhetstjänsterna, samt nätverk av terrorister, oavsett ursprung eller motivation.”


Carl Bildt och George Soros hade ett privat samtal vid Bilderberg-mötet i Chateau du Lac, nära Bryssel, i början av juni 2000. Bildt tjänade som ”särskilt sändebud” för FN på Balkan vid den tiden.(Foto: Christopher Bollyn)Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, ,

1 svar

  1. Låter högst troligt. Om Sverige är lika underdånigt till Israel som USA är så förklarar det den militanta beslutsamheten att tysta ner till vilket pris som helst. Israel kan komma undan med vad som helst. Även när de inte kommer undan, då ordnar pressen så att skandaler och förräderier ser ut som små överträdelser.

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: