Riksrevisionen granskar PISA efter avslöjandet

PISA 2018 and the EU | Education and Training

Publicerad 30 sep 2020

Ludde Hellberg
https://www.expressen.se/nyheter/riksrevisionen-granskar-pisa-efter-avslojandet/

Riksrevisionen inleder nu en granskning av urvalet i den svenska PISA-studien, efter Expressens avslöjande i somras.

Beskedet kommer två veckor efter att Expressen visat hur Skolverket aktivt påverkat OECD:s granskning av PISA-studien, som även den tillsattes med anledning av Expressens publicering.

– Vi bedömer att det är viktigt att reda ut om det brustit någonstans vad gäller exkludering och bortfall av elever, säger Sofia Sandgren, projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

I början av juni kunde Expressen avslöja att en stor mängd utrikes födda elever felaktigt plockats bort från att delta i den senaste svenska PISA-studien, i strid med OECD:s officiella regelverk. Om reglerna hade följts skulle hela den svenska uppgången sedan förra provtillfället sannolikt ha bytts mot en nedgång, visade Expressens granskning.

Uppgifterna fick utbildningsminister Anna Ekström att omgående begära att OECD, som ansvarar för PISA-studien, skulle granska Sveriges resultat och urvalsmetod.

Beslutet att låta OECD sköta granskningen har kritiserats av Moderaterna och Liberalerna, som menar att OECD inte är en oberoende part, eftersom organisationen tidigare godkänt de svenska resultaten.

Undanhåller och förvanskar

Nyligen kunde Expressen berätta att uppdraget att förhandla ”innehåll, tidsram och kostnad” för OECD:s granskning hamnat på Skolverket – trots att det är Skolverkets egen verksamhet som ska granskas.

Expressen kunde samtidigt publicera interna mejl som visar hur Skolverket i sina kontakter med OECD undanhåller och förvanskar avgörande uppgifter ur Expressens publicering.

Uppgifterna fick Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för riksrevisionsverket och för FN:s interngranskning, att reagera starkt:

– En utredning av detta slag som så helt brister i oberoende är totalt värdelös för bedömning av frågan, sa Ahlenius då.

Och två veckor senare kommer alltså beskedet: Även Riksrevisionen förbereder nu en granskning av den svenska PISA-studien.

– Vi har internt fört diskussioner om att eventuellt göra en granskning av deltagandet i PISA 2018 sedan resultaten publicerades, säger Sofia Sandgren på Riksrevisionen, som ansvarar för granskningen.

– Vi kommer att granska om regeringen och Skolverket har säkerställt att PISA-undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt vad gäller urval och bortfall av elever.

Beskedet välkomnas

Beskedet välkomnas av Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin.

– Det är väldigt bra, och helt nödvändigt, att Riksrevisionen själva bestämt sig för att granska regeringen och Skolverkets roll i PISA-haveriet, säger Axén Olin.

– Jag vill se korten på bordet och veta hur regeringen och Skolverket skött det här, och varför det har blivit så här.

Eva Durhán, chef för analysavdelningen på Skolverket, kommenterar Riksrevisionens beslut i ett uttalande på Skolverkets hemsida:

– PISA undersöker hur väl det svenska skolsystemet fungerar och är en viktig undersökning om kunskapsläget i den svenska skolan. Man måste kunna lita på resultatet. Vi välkomnar därför granskningen, säger Durhán.

Röstades ner i kammaren

 Ett initiativ om en oberoende PISA-granskning vann nyligen majoritet i riksdagens utbildningsutskott. 

Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade för initiativet, som under onsdagen debatterades och beslutades om i riksdagen.

Förslaget röstades ner i kammaren av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, med en rösts marginal. Utfallet var väntat, eftersom samtliga fyra partier i förväg hade meddelat att de avsåg rösta emot förslaget, med hänvisning till OECD:s pågående PISA-granskning. På grund av fördelningen av utskottsplatser kan ett förslag i vissa fall samla majoritet i ett utskott men ändå inte samla majoritet i kammaren.

Roza Güclü Hedin, socialdemokratisk riksdagsledamot, var under riksdagsdebatten kritisk mot initiativet om en oberoende granskning:

– I utskottets betänkande, i media och bland utbildningspolitiker av annan färg än mig, så har det konspirerats, misstänkliggjorts och insinuerats på ett sätt som inte hör hemma i en demokrati, säger Güclü Hedin.

Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad, en av de drivande bakom utskottsinitiativet, säger att han hade hoppats att Centerpartiet skulle ändra sig inför voteringen, men att det var väntat att de skulle rösta med regeringen och Vänsterpartiet. Han är fortsatt kritisk mot Skolverkets inblandning i OECD:s granskning.

– Vi står inte bakom regeringens hantering kring uppdraget till OECD och där Skolverket själva också är involverade i eftergranskningen säger Roger Haddad.

Haddad välkomnar att Riksrevisionen nu beslutat att inleda en egen granskning:

– Revisionen tar självklart initiativ och bedömer helt själva vad de vill granska men det är uppenbart att de tagit intryck av den kritik vi framfört mot regeringen och Anna Ekströms hantering av frågan, säger Roger Haddad.

Expressen har sökt utbildningsminister Anna Ekström, som avböjer att kommentera Riksrevisionens beslut, med hänvisning till OECD:s pågående granskning.

Ministerns svar efter kritiken mot PISA-granskningen
 

LÄS MER: Sveriges PISA-framgång bygger på falska siffror

LÄS MER: Interna mejlen avslöjar: Så styr Skolverket PISA-granskningen

LÄS MER: Utbildningsutskottet vill se oberoende PISA-granskning

LÄS MER: Hårda kritiken: ”En av de största skandalerna”

LÄS MER: 11 procent fick inte delta i Pisa – kunde inte svenskaKategorier:Svensk politik

Etiketter:

1 svar

  1. Utan att vara speciellt knspiratorisk kan man notera att de Svenska PISA resultaten under flera test försämrats…. tills det senaste där ett område visade en marginell förbättring N.B. endast ett område av de tre som testas. Det noterbara är att samtidigt har exkluderande varit från på gränsen till de senaste två testerna ökande vartefter, och vida över, det tillåtna. Att våra politikers analys bara görs över resultaten inte rörande att det kan finnas en selektiv exkludering som ger den fiktiva förbättringen görs aldrig…. Inte heller, vilket jag i sent skede blev varse, att förutom det selektiva exkluderande har vissa skolor valts och det har varit ett oförklarligt bortfall också…. Om det funnits ett uppsåt är en sak MEN att man varit ”bäst i klassen” rörande exkluderande är naturligtvis klandervärt då det vida överstiger det tillåtna…. OECD borde kanske underkänt mätningar för alla länder som exkluderat större andel än tillåtet samt larmat då ett utstickande bortfall dessutom inträffat….

    Gilla

%d bloggare gillar detta: