Sanningens ögonblick – och Deep State darrar…


Tänk, om redan hälften av allt som det berättas om infördes i Sverige, då hade vi knappt några klaner, skjutningar eller bränder i landet… Kanske Morgan skulle göra ett studiebesök hos Bill Barr…?

Detta är absolut de senaste nyheterna angående vad som sker o planeras ”over there”.


2020-09-21

Deep State / MSM är nu fångade, de trodde att de hade överhanden men det var aldrig sant. De förbereder sig för att introducera den nya kandidaten i oktober, men det spelar ingen roll. Patrioterna har redan börjat vidta försiktighetsåtgärder för de upplopp och det kaos som kommer att inträffa under och efter valet. En Fed-domare kommer att ha de fullständiga namnen på alla människor som har transporterats till Epsteins ö, brott mot mänskligheten är nu uppe på däck. B2-bombplanen är på inkommande.

Mueller's Russia investigation: 16 big questions for 2019 - CNNPolitics

Deep State / MSM-media och de korrupta politikerna har fångats in med tidernas största snara. De såg det inte komma, (känns uttrycket igen 😉 de trodde att de hade kontrollen. De trodde att de hade övertaget, men det hade de inte. Vad trodde de, när de tänkte, att om de kontrollerar Huset (Representanthuset), som kontrollerade FBI-utredningen, som kontrollerade Mueller, så fixade de det. Vi behöver inte Senaten, vi behöver Huset. Och de tog Huset. Och vad hände med Mueller-utredningen? Vad hände med träskvarelserna inom FBI? De avskedades alla! Mueller-utredningen slutade i ingenting. Nu sitter de i Huset och de kan inte ens stifta lagar för de kommer att bli blockerade av Senaten. Senaten var hela tiden nyckel! Senaten var måltavlan! 

Vad kan Senaten göra? De kan bekräfta federala domar, de kan bekräfta domar från Högsta domstolen. De kan agera som en brandvägg och blockera allt som Deep state försöker uträtta. Nu i början har vi kanske inte sett av det var så viktigt, men under rättegången om riksrätt (Impeachement) var det mycket viktigt. Sedan tidernas början har Deep state, korrupta politiker och MSM-media undervärderat landets folk. 

När tiden gick, blev den tysta befolkningen allt större. De såg vad som hände. De förstod, att det här kan inte ske, och den växte. Kom ihåg, Deep state, de hade aldrig kontrollen. Om de hade haft kontrollen, hade de aldrig behövt alla dessa händelser. De hade aldrig behövt allt detta. De hade inte agerat utåt likt ett barn. 

Tänk dig ett barn och en förälder. Om ett barn inte får som den vill, vad gör det då? Det skriker, det gnäller, det stampar med fötterna men föräldrarna säger nej. Barnet skriker ännu högre, stampar ännu mer och fortsätter tills det är i upplösningstillstånd  och föräldrarna träder in. 

70 000 marscherade i Kanada till förmån för president Trump

Samma sak sker just nu. Deep state aktörerna får raserianfall. Ja, de kan skrika allt högre och högre under valet, efter valet, men de kommer att gå upp i upplösningstillstånd och det är här som patrioterna kommer in. Men en sak som är mycket viktig i det hela är att de underskattade folket i det här landet. Och det sprider sig runt omkring i världen. I Kanada marscherade 70 000 för USA:s president. När du tittar på det, skulle du tro att det sker i USA men det är i Kanada. Vad tänker du när du ser dessa båtparader, bilparader, motorcykelparader? För den tysta massan är inte längre tyst, den talar. Den visar för andra människor att det är vi som är majoriteten. Det är vi som har kontrollen och Deep state har panik. De vet, att de har fastnat i en fälla, i alla tiders fälla. Det här är vad Brennan twittrade:

Lindsey Grahams stöd för att fylla en SCOTUS-vakans under det sista året av en presidentperiod är rent hyckleri. Som jag berättar i ”Undaunted” sa han en gång att jag inte skulle vara uppmärksam på detta offentliga uttalande, eftersom det bara är politik. Han förtjänar att slängas ut ur Senaten.

Han har panik. De försöker slänga ut senatorer och de försöker tysta senatorer på alla möjliga sätt som de kan. Kommer det att fungera? Nej. 

De har redan upplopp vid McDonalds för att tvinga honom till att inte utse någon. Och sedan har vi andra som säger: ”Om Trump slår till med en utnämning kommer vi att stänga ner hela landet”. Det här sade Bo Williman: ”Vi kommer att stänga ner hela landet ifall Trump och McConnell försöker utnämna någon innan valet. De kommer inte att utnämna någon. Det finns gott om tid”. Kom ihåg, att personer som nomineras de kan utnämnas inom 0 dagar, inom 15 dagar, inom 20 dagar, 25 dagar, 30 dagar, för det finns gott om tid. Inga problem, här inte. Och igår visade vi hur Obama, och Hillary Clinton som uttalade sig och sade att det är presidentens och Senatens plikt att nominera och bekräfta och det har ingen betydelse om det är ett valår. 

Kom ihåg, Ruth Bader Ginsburg (RBG), MSM-media var ute och påstod för oss att hennes sista önskan gällde att Senaten skjuter upp tills efter valet. Vänta på en ny president, men vänta tills Trump bli återvald. Han kommer inte att bli den nya presidenten, han är den samma presidenten, vilket skulle betyda att man behövde vänta ytterligare fyra år innan det kunde verkställas. 

Men om vi går bakåt i tiden, om vi går till 2016, vad sade denna domare Ruth Bader Ginsburg för Högsta domstolen då 2016? 
”Det finns ingenting i konstitutionen som hindrar en president från att fylla en vakant plats vid Högsta domstolen under hans sista år vid makten”. Och det här skrevs i The New York Times! 

Så allt det där om hennes sista vilja är fullständigt löjlig. Enda orsaken till att de säger detta, vid den här speciella tidpunkten, är att de inte innehar kontrollen över Senaten och de inser detta. Det är den verkliga orsaken till att de vill stoppa det. Men de är väl lite sent ute. De kan inte stoppa det. Det här är vad Trump twittrade:

@Senate GOP Crazy Nancy Pelosi vill anklaga mig om jag uppfyller mina konstitutionella skyldigheter att lägga fram en kandidat för den lediga tjänsten vid USA:s Högsta domstol. Detta skulle vara ett FÖRSTA, ännu galnare än att ställas inför riksrätt för att ringa ett PERFEKT telefonsamtal till Ukrainas president.

Och han har absolut rätt! Trump planerar att utse sin SCOTUS-utnämning på fredag eller lördag. Många säger att det kommer att bli en kvinna. Jag kommer inte att göra några förutsägelser om vem det kommer att bli, men vi vet alla att han kommer att utse någon. Och artiklar om riksrätt kommer inte att stoppa en utnämning till Högsta domstolen. Varför? 

 För att Senaten skulle rösta för det som lades fram och skulle åsidosätta ett åtal om riksrätt och gå vidare med en bekräftelse. Kom ihåg, att Senaten är alltid målet. Och ifall att Huset verkligen skulle agera såhär, skulle det visa på att de använder sig av riksrätt som ett politiskt vapen, för Trump följer konstitutionen. Det är såhär det fungerar. Trump nominerar någon, det spelar ingen roll när det sker, han är presidenten, och just för att det är hans sista period behöver det inte betyda att det stoppar hans presidentskap. Senaten varken bekräftar eller avvisar, Huset spelar ingen roll. De kontrollerar inte processen. Det är därför som Senaten utgör nyckeln. 

Telfar just got an Instagram shout-out from AOC | DazedNu sade AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) någonting mycket intressant. Hon sade, vi måste säga till Mitch McConnell att han leker med elden. Först av allt, var detta en bluff? Och vad kan hon mena med att ”leka med elden”? 

Vi känner till att upprorsmakarna och opartiska rådgivare till Antifa säger att de tänker tända eld på Kalifornien och Oregon, för det finns många, många olika fall där de har blivit arresterade. De har visat för folket att de startar bränder, några har fångat dem på video, så om hon försöker säga att de tänker ta det till nästa nivå, att de tänker använda sig av eld… Ja, då får vi vänta och se. ‘

Olika scenarier för valet

Men vi kan se att de har panik just nu. De vet inte vad de ska göra. De kan inte påstå att Trump bryter mot någon lag. Att han går emot någon konstitution, för han följer konstitutionen. Han kommer att utse någon och Senaten kommer att bekräfta. Varför oroar de sig så för det? De oroar sig, för vad de ämnar göra. De försöker förorsaka valkaos.

Dr. Larry Schweikart – Bio – A Patriot's History of the United StatesKom ihåg, att de flesta stater har nu röstat för att hålla tillbaka sina utgifter tills alla ”all-in-omröstningarna” har kommit in. Det betyder, att de försöker bara försena det hela. Nu berättar en hemlig DC-tjänsteman, Larry Schweikart, hur allt det här kommer att utveckla sig. 

Låt mig här läsa upp en del av en artikel: 
”I det amerikanska inbördeskriget hade vi exakt den här situationen. Kom ihåg, Lincoln definierade kriget som en revolt, vilket betydde att Södern aldrig lämnade unionen, men i praktiken gjorde de det. Så vad hände med elektorerna då år 1864? Ingen överlämnade sig. Valet fortsatte och Lincoln vann för han vann majoriteten av elektorerna som överlämnade sig. Deadline för 14 december inföll och klarade sig också. När det gäller Bush /Gore var deadline den 12 december och han hjälptes med 5-4 röster, alla konservativa, och domstolen upprepade ånyo att datumet i december var säkert skyddat deadline. Om alla stater bestrider något i valet måste valresultatet lösas senast den 8 december. Låt oss hänvisa till det certifikationsdatumet. 

Det är en ståndpunkt som behöver attesteras. Det är en kandidatlista på elektorer som kommer att fastställa vem som vann i staten den 8 december, sedan är det senatorerna som den 14 december möts i sina stater och lägger sina röster. 

Observera! I ingen stat är guvernören inblandad i detta utan det är statssekreteraren som måste erhålla certifikationen den 8 december, men guvernören har ingen roll i valprocessen. T ex om 3 US Section Code 2 misslyckades med att välja inom de beskrivna datumen och utfärdar då, att ingen stat har hållit ett val med avsikten att välja elektorer och har misslyckats med att göra ett val inom föregivna datum enligt lagen kan elektorerna utse dem en senare dag på ett sådant sätt som lagstiftare för denna stat ge tillstånd till. Förresten har Pennsylvania, Michigan, Wisconsin alla republikanska lagstiftare. Åter igen är guvernören irrelevant. Däremot behöver viceguvernören för staten överlämna resultat till den amerikanska registratorn. 

Vad skulle hända om inga certifikationer från senatorerna överlämnas? I 3 US Section Code 12 och 13 står att läsa: Om inga röster från någon stat har anlänt till Senaten eller till registratorn, ber de statssekreteraren ifrågasätta och skicka upp detta certifikat, lanseringen med honom tillsammans med elektorer för staten får vänta.

Vad händer om det inte finns några elektorer eftersom rösterna fortfarande räknas? Code specificerar inte vad som händer härnäst, men underligt nog tillåter det ett distrikt att bedöma i vems förmyndarskap ett certifikat röstar ifrån. Staten har lanserats till att överföra rösterna. Ingen ställer frågan: Vad händer om staten inte vill få sina röster räknade?

Elektorsröster som är certifierade i staten överförs till Kongressen. En process som man förmodar genomförs senast den 23 december. På eftermiddagen den 6 januari kan båda husen inom Kongressen sammankallas för att räkna rösterna. Ifall ingen president har valts vid den tiden, måste Representanthuset välja mellan dessa två elektorsmottagare. Domedagsprofeter säger att jag ser att Nancy Pelosi ännu kan stjäla valet. Inte nödvändigtvis. Huset ska välja, inte genom medlemmar utan genom delegationer. Republikanerna i Huset kontrollerar 26, demokraterna kontrollerar 23 och en är delad. De kan då välja Donald Trump som president. Senaten besluter sedan vem som blir vicepresident och här blir Pence utvald. Så om staten håller ut av varje orsak kan de presenteras för att man tillämpat, men där finns ingen straffrättslig lag. Troligtvis kommer de att förlora sina elektorsröster, tror du att de vill verkligen det? Förlora sina elektorsröster… skulle aldrig komma på frågan!  Och kom ihåg att lagstiftare har den sista chansen vad gäller allt som handlar om elektorer. Statens lagstiftare kan enkelt säger, tiden är ute, och tvinga statssekreteraren att bekräfta troligen även över oppositionen från en guvernör. Naturligtvis kommer inte något av dessa steg att gå till rättegång. Huset kan rösta oberoende för Trump, om Trump vinner på valnatten kommer han troligen att vinna även den 14 december. 

Så åter igen, om detta måste gå till Högsta domstolen, och det inte finns några andra former av problem, kommer det att gå till Högsta domstolen och vad kommer Trump att göra direkt efter valet? Han kommer att nominera någon, Senaten kommer att verkställa. Alla pusselbitar är på plats. Han kommer också att tillsätta federala domare runt omkring i landet. Detta har planerats redan från början.

Vad är det som Deep state ser just nu? 

De ser att hela deras hela plan spolas ner i avloppet. Kaos i valet, vad har de kvar? De har bara händelser som upplopp, att förespråka andra händelser. Det är allt de har kvar. Patrioterna har fångat in dem och de försöker finna ut hur de ska lösa det. Och vi kan se dem utsparkade och de skriker. Nu håller allt på att omringas av människohandel, pedofili, brott mot mänskligheten. Om vi ser på Justice of Department (DOJ) så har de nyligen beviljat 101 miljoner dollar för att bekämpa människohandel. 

Department of Justice Awards more than $100 Million to Combat Human Trafficking and Assist Victims

Vi kan se att Bill Barr står bakom detta och de kämpar för att få det gjort. Han säger: Detta gissel med människohandel är i moderna tider jämförbart med slaveri. Brutalt berövas offren grundläggande rättigheter och väsentliga fysiska behov eftersom det undergräver deras värdighet och självkänsla. Justitiedepartementet kämpar obevekligen mot dessa förövare i deras avskyvärda kriminalitet. I samarbete med statliga- och lokala genomdrivanden och kommunala brottsofferorganisationer kommer vi att fortsätta med att ställa dessa kriminella inför rätta och erbjuda krishjälp till överlevande.

35 försvunna och äventyrade barn, mellan 13 och 18 år, återfanns under Operation Safety Net i Cleveland, OH, området. Mer än 20 % var knutna till människohandel och dessa ärenden hänvisades till Human Trafficking Task Force i Cuyahoga County.

U.S. Marshals informerade oss just att de flesta barn som de räddat var kopplade till människohandel. Vi kan se att patrioternas underrättelse-insider lät oss veta säkra fall, med säkra enskilda individer, går de in i rampljuset åter igen.

Jag menar, vi såg namnen Epstein, vi såg Assange, vi såg Guccifer, Brennan, Seth Rich. Det verkar som om Epstein hamnar nu i fokus samt Jungfruöarna. Riksadvokaten efterfrågar nu Jeffrey Epsteins flygloggar och han vill ha alla loggar med namnen på dem som transporterades med Jeffrey Epsteins flygplansflotta. Och de har blivit stämda inför rätta på de amerikanska Jungfruöarna. Tror du, att dessa människor som flög med Lolita Express – tror du att de känner panik just nu? Absolut! 

Q The STORM has arrived: KAG MAGA 8.5 x 11 Make America Great Again  Notebook Q anon Journal Planner Doodling Scrapbook Trumpster POTUS patriot  paper ... God Bless America (MakeAmericaGreatAgainMAGA): Press, NirzyRiksadvokaten Dennis George har lämnat in en stämningsansökan mot fastigheter gällande 22 fall av människohandel, förvärrad våldtagning, barnmisshandel, påtvingad förlossning och prostitution. George begär även om att få se alla rapporter eller klagomål angående varje misstänkt beteende. Han vill också ha alla personliga anteckningar gjorda av piloterna. Så det här håller på att komma upp i rampljuset just nu. Vi ser att fallet med brott mot mänskligheten rör sig framåt. Epstein förekommer i nyheterna. Paniken grabbar tag i de korrupta politikerna, de kungliga, den välbärgade eliten, för folket börjar nu se dessa namn. Människorna börjar nu förstå att de reste till Epsteins ö. Det här är bara början. Kom ihåg att det här är den perfekta stormen. Det är nu som allt flätas samman. 

Vi har landsförräderi, upproriskhet, vi har brott mot mänskligheten, vi har e-mail skandalen, vi ha Uranium One. Allt håller på att falla i bitar för dem. Och de trodde, ”vi kan använda oss av valet” för att ta tillbaka kontrollen, men det faller inte isär. De har ingen kontroll. De är kontrollerade – där är den stora skillnaden. 

Det som är mycket intressant, är att vi känner till att Trump kom ut med ett tillkännagivande där han sade att han implementerar 1776 Commission, för att ersätta 1619 Project, enligt vilket de försöker lära våra unga här i landet att det här landet byggdes upp av slavar, delade samhällen, för att lära dem historien som inte riktigt fanns. Varför tror du att Obama förespråkade en gemensam kärna? Varför tror du att Bill Gates förespråkar en gemensam kärna? Vad var anledningen till den? Det var för att lära de unga en fullständigt annorlunda historia. Lära dem alla ämnen som de ville att de skulle tro på. Det här är hur du omformar en nation inifrån. Du börjar med de allra yngsta, och du undervisar dem. Inte om USA, inte om att vi alla är unika, inte om frihet – utan man undervisar dem om att landet är splittrat. Man lär dem att de inte har några rättigheter eller privilegier, man lär dem att landet inte skapades 1776 utan det var 1619. Det var därför som de implementerade en gemensam kärna. Det var förutsättningarna när de började med de unga, då kan man omvandla en nation. De bryr sig inte om hur lång tid det tar.

Symbols and statues: The toppling of Edward Colston echoes a fierce debate  in the US | ITV NewsSe hur det ser ut idag. Se på barnen hur de välter ner statyer för de tror att vi har problem med rasism. De tror att landet är splittrat. Du kan se hur de omvandlar Amerika. Det här är bara början. Vi har sett det i det förgångna. Det här gjorde de i Nazi-Tyskland. De undervisade de unga när de växte upp. De trodde på vad de blev lärda och det är därför som de är i stånd att driva sin agenda – genom dessa barn. För de trodde verkligen på vad de fick lära sig. Detsamma skedde här i USA. Sakta men säkert. Men nu håller allt på att bli det omvända. Kom ihåg att Kalifornien är skyltdockan. De gjorde en hel del där. Kalifornien är en fullständig och ytterlig röra. 

Corona-pandemin

Det har varit intressant under hela den här pandemin. Det har berättas för oss att vi inte kan gå på begravningar, vi kan inte gå till kyrkan, vi kan inte gå till templet, vi kan inte gå till moskén. Vi kan inte göra någonting av allt detta – men vi kan göra uppror! Vi kan protestera för det är OK. Viruset är så smart. Det vet att inte gå till dessa områden! Ja, vi kan gå till Trumps rallies! Det är ju där människor kommer att bli smittade. Viruset är så smart, så det vet – oh, där pågår ett rally, låt oss gå dit!

Eller vänta, där pågår en protestplundring. Dit kan jag inte gå. Det är så smart detta virus. Men det intressanta var, att vi hade en begravning för George Floyd som är kriminell. Och nu ska vi ha en begravning för Ruth Bader Ginsburg. Men hur var det med alla dessa övriga människor? När deras mammor och pappor, syster, bror, kusin, farbror dog, då tilläts de inte närvara vid deras begravningar. Så det verkar som om vi har två olika regler. 
Deep state regerar där de vill ha en begravning och de har den, men alla andra kan inte ha en. Det verkar som att Ruth Bader Ginsburg har ljugit inför Högsta domstolen och nu ordnar de så att allmänheten ska kunna närvara trots viruset just nu. De går emot allt som de har berättat för oss! 

En regel för dem – en för oss!

CDC officials arrive to aid Amarillo's response to COVID-19 outbreak | KVII

Nu kommer CDC ut med ett tillkännagivande att Covid-viruset är luftburet. Att det stannar kvar i luften. Och två meters avstånd är inte tillräckligt. Varför lämnade de detta meddelande?

Jag tror, att de försöker hindra människorna från att gå till röstningsstationerna. Och då plötsligt, drar de tillbaka detta tidigare uttalande. Att det var ett misstag, att det var ett förslag. Och att det publicerades av misstag. Även den som tror på CDC, så har de inget bevis för det. Och igen, varje organisation som kommer med någon form av uttalanden, de måste visa med kliniska försök som har pågått under en längre tid, jämlikt återgivna, så att människorna ska kunna tro på dem. Man kan inte bara komma ut med ett påstående. 

Det verkar som att CDC:s tillkännagivande drogs tillbaka efter att de hade lagt ut det där. Nu känner vi till denna andra tilldragelse och Deep state kommer att planera för omfattande plundringar. Det förstår vi av patrioternas underrättelseagenter, att vi måste gå tillbaka till början för att förstå exakt vad som kommer att hända med National Guard och militären. Vi känner till, att de kommer att trycka på och Deep state kommer att trycka på med allt vad de förmår. Men det verkar som att det finns guvernörer, justitiedepartementet, de är förberedda för vad som ska komma. 

Hur man bekämpar oroligheter, oordning, plundring och rättsväsende.
Protection Act

Ron DeSantis från Florida  lade ut det här meddelandet: 
Idag tillkännager jag djärv lagstiftning som skapar nya brott och ökar påföljderna för dem som riktar sig mot brottsbekämpning och deltar i våldsamma och oroliga församlingar. Vi kommer alltid att stå med våra män och kvinnor i uniform och hålla våra samhällen säkra.

Här är riktlinjerna:

  1. Förbud mot våldsamma eller oroliga sammankomster: 3 gradens brott när 7 eller fler personer är inblandade i en församling och orsakar skada på egendom eller skada på andra personer.

  2. Förbud mot att hindra vägar: 3 gradens brott för att hindra trafik under en otillåten protest, demonstration, våldsam eller bråkig samling. Föraren är INTE ansvarig för personskada eller dödsfall om man flyr från bobb för livet.

  3. Förbud mot att förstöra eller störta monument: 2-graders brott för att förstöra allmän egendom under en våldsam eller bråkig sammankomst.

  4. Förbud mot trakasserier i offentliga bostäder: 1-gradens förseelse för en deltagare i en våldsam eller orolig sammansättning för att trakassera eller skrämma en person vid en offentlig bostad, till exempel en restaurang.

  5. RICO ANSVAR: Rico-ansvar är knutet till alla som organiserar eller finansierar våldsamma…

därefter följer påföljderna. 

Polisen står bakom detta. Denna lagstiftning  backas upp av guvernören och guvernören kommer att ge polisen sitt fulla stöd. Sedan har vi Justitiedepartementet, de stämplade New York City, Portland, Seattle som städer som tillåter oroligheter och förstörelse av egendom. 

Barr sade, att lokala ledare i dessa städer utsätter invånarna för fara inklusive fridfulla protesterande. Han sade, vi kan inte tillåta att federala skattepengar går förlorade när säkerheten för invånarna hänger i vågskålen. Jag hoppas att städerna som nämns av Justitiedepartementet kommer att ändra sin inriktning och på allvar börjar erbjuda regeringens grundfunktioner och börjar skydda sina egna invånare. 

Justitieministeriet sade, att andra städer kommer att utvärderas för denna lista genom att använda sig av kvalifikationer innefattande förbud mot polisinterventioner, avlägsnandet av rättsväsendet från speciella områden. Finansieringen av polisavdelningar, godkännanden eller avslag på federala polisinterventioner till området, och varje ytterligare relaterade faktorer, som riksadvokaten anser lämplig.

Dessa stater och städer  kommer inte att kunna erhålla federala pengar och därigenom försätter Barr dem med varsel. Innan vi tar ett steg vidare, ser vi att lagstiftningen läggs fram av Jim Jordan och andra samt Debbie Lesko. Dessa lägger fram att våldsverkarna kommer att bli fullt ansvariga för upproren. Kom nu ihåg, att upproren kostar åtminstone en miljard i fastighetsförstörelser, möjligen mer. Bara Minneapolis har 1 500 affärer som skadades eller förstördes vid upploppen. Det verkar som att lagstiftningen nu, drabbar Nancy Pelosi, demokraterna, hårt. Och alla dessa människor, kom ihåg det, de påstod att det var en myt. De påstod att upploppen inte existerade. Och idag har rep. Debbie Lesko deklarerat:

Debbie Lesko - Wikipedia”Idag har kongressman Debbie Lesko och rankningsmedlemmen för House Committee on the Judiciary och Jim Jordan infört att upprorsmakarna anses ansvariga enligt Act 2020 för att hålla upprorsmakarna ansvariga för förstörelsen av vår nation, ansvariga för deras handlingar och försäkrar lokala polisen om att inte vända ryggen till för detta kaos i städerna. Förordningen garanterar att riksadvokaten får fullmakten att innehålla upp till 10 % av Justitiedepartementets bidrag från stats-städer där åklagare misslyckas med att åtala för brott i samband med upplopp eller andra våldsamma protester. Justitiedepartementet är ansvarigt för bestämmandet om fastställande av åtal mot åklagaren för fel i genomförandet av denna lagstiftning”. 

Jag tror att dessa personer som man har fångat för att de har plundrat, tänt eld på, söndrat skyltfönster, de måste betala för skadegörelsen. Spelar ingen roll hur lång tid det tar, de måste betala för det. Jag tror verkligen att Justitiedepartementet med berörda guvernörer, men med stöd av detta dekret och allt annat som läggs fram där. Var och en är nu under uppsikt! Vi kan nu se att de förbereder sig för vad som komma ska.

Vi vet, att Deep state kommer att distribuera alla tillgångar. För när du inte längre har kontroll, när du kämpar för ditt liv, då betalar du med alla tillgångar för att stoppa det. Det kommer att fungera. Eller? För att patrioterna känner redan till spelreglerna. De vet redan vad de ska göra, de befinner sig 10 steg framför. Varför tror du att de tog Senaten? Varför tror du att allt var planerat? Varför tror du att Trump, patrioterna, har manövrerat Deep state exakt dit de ville ha dem? Tja, kanske man i början inte kunde förstå varför allt det här skedde, men för varje steg som de tar, sammanfogar de alla dessa delar för de vet att i slutändan måste de gå efter dem. På ett eller annat sätt för att stoppa dem. Och det är just det som pågår just nu. 

Woman Suspected of Sending Ricin to Trump Is Arrested

Just nu finner Deep state, korrupta politiker och MSM-media sig själva inne i ett hörn. De kommer att inse att de har blivit lurade och det finns ingen väg ut. Det som är intressant är, att för bara några dagar sedan fick vi speciella meddelanden om att ett lönnmord och det verkar som att en kvinna förmodligen skickade ricin till Trump och hon blev arresterad för att ha försökt komma in USA från Kanada och det här hände i förra veckan. Kvinnan togs i fängsligt förvar av den federala polisen i Buffalo och hon bar ett vapen och polisen fängslade henne. Kvinnan, vars land och namn inte har avslöjats, kommer att ställas inför federal domstol betald av Washington DC och det påstås att hon har skickat ett brev till Trump och det var spetsat med ricin. Kom ihåg att Deep state, de har möjligheten att kontrollera naivitet. 

Låt oss gå till patrioternas underrättelsepostningar. 

Den här postningen 4740, den ger oss en länk till http://www.military.com och här har vi en bild på Stealth B2 bombplanet som fäller ett stort antal bomber. Vi känner till att Bill Barr är detta B2 bombplan, eller hänvisar de till Trumps utnämning och är de redo för att släppa bomben? Det verkar som de är det. Kom ihåg, patrioterna har kontrollen! 

Deep state, MSM-media, de korrupta politikerna, de är nu infångade och de pressas. Ju närmare vi kommer, till valet desto mer kommer de att öka upp tempot för sitt raseriutbrott. Men patrioterna känner redan till deras plan. De kan redan deras spelregler. Och deras motåtgärder finns redan på plats. Kategorier:Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: