”Allt vi behöver är en rätt så stor kris och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen” ~David Rockefeller, 1994

Tänk på de orden som uttalades redan 1994 – och sätt det i samband med svininfluensan, Ebola och Sika-utbrotten, och nu senast Covid-19. Ser du något sammanhang? Kan de alla ingå i denna plan?

Här tar jag upp vad forskare, vetenskapsmän, politiker har sagt genom åren – och vad de har beslutat. Mycket av detta ser du redan av i det dagliga livet.

Här ett urval av utsagon från dessa personer!

Klicka för att komma åt coronavirus-rapport2-1.pdf


VAL AV REFERENSER PÅ POLITISKA PERSONER TILL
”NYA VÄRLDSORDNINGEN”

Nya världsordningen

Regeringen för de västerländska länderna, vare sig de är monarkiska eller republikanska, hade övergått till de osynliga händerna på en plutokrati, internationell i makt och grepp. Det vågar jag föreslå, den här semi-ockulta makten som … drev massan av det amerikanska folket in i kitteln under första världskriget.
generalmajor J.F.C. Fuller, brittisk militärhistoriker, l941

 

Vi är på väg mot en global omvandling. Allt vi behöver är en rätt stor kris, och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen.
– David Rockefeller

En liten pandemi kommer att göra det möjligt för oss att etablera en global regering.
– Jacques Attali, 13 maj 2009, nära vän till presidenten François Mitterrand och mentor för president Macron

Detta nuvarande möjlighetsfönster, under vilket en verkligt fredlig och ömsesidigt beroende världsordning kan byggas, kommer inte att vara öppen för länge – vi är på väg mot en global omvandling. Allt vi behöver är en rätt så stor kris och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen.
– David Rockefeller, 23 september 1994

Ingen kommer in i den nya världsordningen om han eller hon kommer att lova att dyrka Lucifer. Ingen kommer in i New Age om han inte avlägger en Luciferian Initiation.
– David Spangler, chef för FN: s planetariska initiativ, en grundare till New Age-rörelsen

Avfolkning

Mänsklighetens gemensamma fiende är människan. När vi letade efter en ny fiende för att förena oss kom vi på tanken att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, hungersnöd och liknande skulle passa förteckningen. Alla dessa faror orsakas av mänsklig intervention, och det är bara genom förändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är då mänskligheten själv.
– Club of Rome, The First Global Revolution, 1991

Global hållbarhet kräver en avsiktlig strävan efter fattigdom, minskad resursförbrukning och fastställda nivåer av dödlighetskontroll.
– Professor Maurice King

Mina tre huvudsakliga mål skulle vara att minska människans befolkning till cirka 100 miljoner världen över, förstöra den industriella infrastrukturen och se vildmarken, med dess kompletta arter, som återvänder över hela världen.
– Dave Foreman, grundare av Earth First!

Människor, som en art, har inget mer värde än sniglar.
– John Davis, redaktör för Earth First! Tidning

En rimlig uppskattning för ett industrialiserat världssamhälle gällande den nuvarande nordamerikanska materiella levnadsstandarden skulle vara 1 miljard. Med en mer sparsam europeisk levnadsstandard skulle 2 till 3 miljarder vara möjliga.
– FN, Global Biodiversity Assessment

En total befolkning på 250-300 miljoner människor, en minskning med 95 % från nuvarande nivåer, skulle vara idealisk.
– Ted Turner, grundare av CNN och stor FN-givare

Ett Amerika belastar jorden mycket mer än tjugo Bangladeshar. Det här är en fruktansvärd sak att säga. För att stabilisera världens befolkning måste vi eliminera 350 000 människor per dag. Det är en hemsk sak att säga, men det är lika illa att inte säga det.
– Jacques Cousteau, UNESCO Courier

Födsel bör vara ett straffbart brott mot samhället, såvida inte föräldrarna har en statslicens. Alla potentiella föräldrar bör krävas att använda preventivmedel, regeringen utfärdar motgift till medborgare som är valda för fertilitet.
– David Brower, första verkställande direktör för Sierra Club

 

Omvandlingen av samhället

Demokrati är inte ett universalmedel. Den kan inte organisera allt och den känner inte till sina egna gränser. Dessa fakta måste mötas helt och hållet. Vanhelgande, även om detta kanske låter, är demokrati inte längre lämpligt för de uppgifter som ligger framför oss. Komplexiteten och den tekniska karaktären hos många av dagens problem tillåter inte alltid valda representanter att fatta behöriga beslut vid rätt tidpunkt.”
– Club of Rome, The First Global Revolution, 1991

En angelägen och orolig medvetenhet utvecklas för att antyda att grundläggande förändringar måste ske i världsordningen och dess maktstrukturer, i fördelningen av rikedom och inkomst. Kanske bara en ny och upplyst humanism kan tillåta mänskligheten att förhandla om denna övergång.
– Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974

I naturen fortsätter organisk tillväxt enligt en Masterplan, en Blueprint. En sådan ”huvudplan” saknas i processen för tillväxt och utveckling av världssystemet. Nu är det dags att utarbeta en huvudplan för hållbar tillväxt och världsutveckling baserad på global fördelning av alla resurser och ett nytt globalt ekonomiskt system. Om tio eller tjugo år från idag är det förmodligen för sent.
– Club of Rome, Mankind at the Turning Point, 1974

”Effektivt genomförande av Agenda 21 kommer att kräva en djupgående omorientering av hela det mänskliga samhället, till skillnad från någonting som världen någonsin har upplevt en stor förändring av både regeringars och individers prioriteringar och en oöverträffad omfördelning av mänskliga och ekonomiska resurser. Detta skifte kommer att kräva att en oro för miljökonsekvenserna av varje mänsklig handling integreras i individuellt och kollektivt beslutsfattande på alla nivåer. ”
– FN: s agenda 21

Målet är nu ett socialistiskt, omfördelningssamhälle, som är naturens rätta förvaltare och samhällets enda hopp.
– David Brower, grundare av Friends of the Earth

Om vi inte störtar kapitalismen har vi ingen chans att rädda världen ekologiskt. Jag tror att det är möjligt att ha ett ekologiskt sunt samhälle under socialism. Jag tror inte att det är möjligt under kapitalismen.
– Judi Bari, huvudarrangör av Earth First!

Är inte det enda hoppet för planeten att de industrialiserade civilisationerna kollapsar? Är det inte vårt ansvar att åstadkomma det?
– Maurice Strong, grundare av FN:s miljöprogram

Det spelar ingen roll vad som är sant, det spelar bara roll vad folk tror att är sant.
– Paul Watson, medgrundare av Greenpeace

Det enda sättet att få vårt samhälle att verkligen förändras är att skrämma människor med risken för en katastrof.
– Professor emeritus Daniel Botkin

Pengar

Vi har i detta land en av de mest korrupta institutionerna världen någonsin har känt. Jag hänvisar till Federal Reserve Board och Federal Reserve Banks, nedan kallade Fed. Fed har lurat regeringen i dessa USA och folket i Förenta Stater tillräckligt med pengar för att betala nationens skuld. Feds försämringar och missgärningar har kostat tillräckligt med pengar för att betala statsskulden flera gånger om. Denna onda institution har utarmat och förstört för folket i dessa Förenta stater, och har praktiskt taget gått i konkurs för vår regering. Det har varit möjligt genom brister i lagen enligt vilken det verkar, genom FEDs administrativa missförhållanden och genom korrupta metoder hos de förmögna gamarna som kontrollerar den.

Vissa människor som tror att Federal Reserve Banks är USA:s regeringsinstitutioner. De är privata monopol som byter folket i dessa Förenta staterna till förmån för sig själva och deras utländska kunder; utländska och inhemska spekulanter och bedragare; och rika och rövar-långivare. Inom den mörka besättningen bestående av finansiella pirater finns det de som skulle skära av en mans hals för att få en dollar ur fickan; det finns de som skickar pengar till stater för att köpa röster för att kontrollera våra lagstiftande församlingar; det finns de som upprätthåller internationell propaganda i syfte att lura oss att bevilja nya medgivanden som gör det möjligt för dem att dölja sina tidigare gärningar och sätta igång deras gigantiska kriminalitet.”

Dessa tolv privata kreditmonopol föll på bedrägligt och illojalt sätt i detta land av bankirerna som kom hit från Europa och betalade tillbaka vår gästfrihet genom att undergräva våra amerikanska institutioner. Dessa bankirer tog pengar från detta land för att finansiera Japan i ett krig mot Ryssland. De skapade ett terrorriket i Ryssland med våra pengar för att hjälpa i det kriget. De inledde den separata freden mellan Tyskland och Ryssland och drev därmed en kil mellan de allierade i världskriget. De finansierade Trotskijs resa från New York till Ryssland så att han kunde hjälpa till med förstörelsen av det ryska imperiet. De främjade och anstiftade den Ryska revolutionen och placerade en stor fond av amerikanska dollar till Trotskijs förfogande i en av deras filialbanker i Sverige så att ryska hem kunde brytas upp ordentligt och ryska barn kastades långt från deras naturliga skydd. De har sedan börjat bryta upp amerikanska hem och skingringen av amerikanska barn.
― Congressman Louis McFadden, 1934

När en regering är beroende av bankirerna för pengar, kontrollerar de och inte regeringens ledare situationen, eftersom handen som ger ligger över är handen som tar. Pengar har inget moderland; finansiärer är utan patriotism och utan anständighet; deras enda syfte är vinst.
– Napoleon Bonaparte

De få som förstår systemet kommer antingen att vara så intresserade av dess vinster eller att vara så beroende av dess fördelar att det inte kommer att finnas något motstånd från den klassen, medan å andra sidan den stora mängden människor som är mentalt oförmögna att förstå den enorma fördelen, att kapital härrör från systemet, kommer att bära sina bördor utan klagomål, och kanske inte ens misstänka att systemet är skadligt för deras intressen.
– Bröderna Rothschild i London skrev till medarbetare i New York, 1863.

Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. … Bankväsendet blev uttänkt i orättfärdighet och föddes i synd. … Men om du vill fortsätta att vara bankernas slavar och betala kostnaden för ditt eget slaveri, låt bankirerna fortsätta att skapa pengar och kontrollera krediten. … Banker äger jorden. Ta bort det från dem, men lämna dem makten att skapa pengar och kontrollera krediten, och med en snärt kommer de att skapa tillräckligt för att köpa dem tillbaka.
– Sir Josiah Stamp, 1880-1941, president för Bank of England 1928-1941, industri, ekonom, tjänsteman, statistiker, författare och bankir

”I regeringsråden måste vi skydda oss mot förvärvet av obefogat inflytande, oavsett om det söks eller är obefogat, av det militärindustriella komplexet. Potentialen för den katastrofala ökningen av felplacerad makt finns och kommer att bestå. Endast en vaken och kunnig medborgare kan … (skydda demokratin)
– President Dwight Eisenhower Farewell Address, 1961

Kriget mot mänskligheten

Mikrovågsstrålning kan göra dig blind, ändra ditt beteende, förorsaka genetisk skada, till och med döda dig. Riskerna har döljts för dig av Pentagon, utrikesdepartementet och elektronikindustrin.
– Paul Brodeur, The Zapping of America, 1977

Riktlinjer för exponering för elektromagnetisk strålning. Nazistforskaren Herman P. Schwan arbetade vid Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics. Han fördes till USA under Operation Paperclip och anställdes av US Navy. Schwan är ansvarig för de nuvarande ”säkerhetsriktlinjerna” för ”endast värme”, som inte tar hänsyn till de biologiska effekterna på människokroppen – vilket bevisats av över 31 000 studier – och som därför är helt oskyddade. Men även Schwan ”hävdade konsekvent att hans doseringsgräns förmodligen inte är säker under mer än en timme”.
– Dr. Robert O. Becker och Brian Selden, The Body Electric: Elektromagnetism and the Foundation of Life, s.306

Alla trådlösa kommunikationsenheter kommunicerar åtminstone delvis via pulsering och ju smartare de är, desto mer pulsar de. Pulsade EMF är i de flesta fall mycket mer biologiskt aktiva än icke-pulserade EMF med samma genomsnittliga intensitet, men pulsationer ignoreras i säkerhetsriktlinjerna trots att nästan alla våra nuvarande exponeringar är mycket pulserade.
– Professor emeritus Martin Pall

[Den] vetenskapliga debatten har kapats av företagsintressen från telekomindustrin. … Europeiska kommissionen [och] de flesta medlemsländerna … sluter helt enkelt ögonen [för] vetenskapliga fakta och tidiga varningar. Vi har sett exakt samma scenario i debatten om tobak, asbest, klimatförändringar och bekämpningsmedel.
– Klaus Buchner och Michèle Rivasi, ledamöter av Europaparlamentet

Sedan åren 1947—73 – kände Världshälsoorganisationen (WHO) till sanningen om de skadliga effekterna av mikrovågsstrålning. Den publicerade ett dokument (biologiska effekter och hälsorisker vid mikrovågsstrålning) [som] beskriver främst de negativa effekterna av mikrovågsstrålning på neurologiska, vaskulära och hjärt-system, såväl som på sköldkörteln och trombocyterna; det rapporterar också om att mikrovågor kan orsaka typ II-diabetes, sömnproblem, grå starr, opacifiering av ögonlinsen och beteendestörningar, bland andra.
– Olga Sheean, The WHO Cover-Up That is Costing Us the Earth

5G är ett vapen som kommer att döda allt biologiskt liv på denna planet. Det är en stor korg med tekniker, inklusive autonoma fordon, smarta mätare, smarta städer, LED-gatlyktor, allt som ingår i FN:s ”spänstiga städer” -agenda. Att testa teknik på människor och i stadslandskap är folkmord, ett brott mot mänskligheten i strid med Nürnbergkoden.
– Mark Steele, vapenexpert

5G kan vara som ett långsamt Hiroshima.
– Oleg Gregoriev, ordförande för den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålskydd

5G – denna oprövade, nya teknik – tillsammans med tidigare generationer – kan inte bara hota livet och hälsan hos våra träd, växter, djur och vilda djur, utan den står också … helt i opposition till livet på denna planet.
Professor Olle Johansson, Karolinska Institutet, Sverige (pensionerad)

Den exponentiella ökningen av allmän exponering för elektromagnetisk strålning sätter mänsklighetens framtid i stor risk. Historien visar att FN och dess systerorganisationer från början har drivits ideologiskt och ekonomiskt av samma intressen som har tagit kontrollen och monopoliserat våra grundläggande behov utan vård för livet på jorden. Detta bryter mot allt som FN förmodligen står för och andan i fördragen som härrör från organisationen så som allmänheten förstår. FN skiljer sig inte från Orwells Big Brother.
– Planetary Association for Clean Energy,
inlämning till FN:s råd för mänskliga rättigheter, 2019

Vår överlevnad beror på förmågan hos hederliga forskare och andra människor med god vilja att bryta det militärindustriella dödsgreppet på våra politiska beslutande institutioner.
– Dr. Robert O. Becker och Brian Selden, The Body Electric:Elektromagnetism and the Foundation of Life, s.329

 

 Kategorier:Hälsa, klimatet, Naturen, naturförstöring, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

1 svar

  1. Blir man lyckig av makt och pengar? Man har mycket omkring sig men är ganska tom invärtes… Man är ständigt rädd att kunna förlora det man har och är därför ständigt upptagen med att gardera sig. Och man är ensam! ingen älskar den person man är utan bara det som man har. Priset för makt är att man måste avstå från äkta kärlek. Men den som har makt vet ofta inte vad äkta kärlek är… Makt och kärlek är som vatten och eld – de går inte ihop. Så dör man ensam trots att människor är omkring. Vad som sedan väntar en är ånger…

    Gilla

%d bloggare gillar detta: