Undersökningsrapport om COVID-19 PANDEMI OCH DESS FÖRHÅLLANDE TILL SARS-COV-2 OCH ANDRA FAKTORER

För att alla ska förstå vad det egentligen handlar om, och hur man själv kan ”bota sig” med ofta naturliga medel, oljor. Spara denna fil för att ha den tillgänglig när du behöver den. Översättningen har jag gjort med hjälp av Google.

Läs rapporten på svenska här: 

Den ursprungliga engelskspråkiga översättningen från franska, finns här:
https://bakomkulisserna.biz/2020/09/02/undersokningsrapport-om-covid-19-pandemin-och-dess-forhallande-till-sars-cov-2-och-andra-faktorer-forbjuden-att-distribueras/


ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE (FÖRENINGEN FÖR FRANSKA OFFICERER I RESERVEN)

13 MAJ 2020

ENGELSK ÖVERSÄTTNING OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
AV CLAIRE EDWARDS, BA HONS, MA
27 augusti 2020
French-Army-Report-on-COVID-19-and-5G-Translated-to-English.pdf 1)

På översättningen
Denna text är en översättning från engelskan. Översättarens förklarande anmärkningar visas mellan hakparenteser och i kursiv stil. De enda tilläggen är kompletterande och ersättande referenser, under texten och i bilagan, till engelska snarare än franska material för engelsktalande läsare.

Ansvarsfriskrivning
Detta innehåll är endast informativt och pedagogiskt. Det är inte avsett att ge medicinsk rådgivning eller ta ställning för sådan rådgivning eller behandling från en personlig läkare. Alla läsare av detta innehåll rekommenderas att rådfråga sina läkare eller kvalificerad vårdpersonal angående specifika hälsofrågor. Varken originalförfattarna eller översättaren av detta innehåll tar ansvar för eventuella hälsokonsekvenser av någon person eller personer som läser eller följer informationen i detta pedagogiska innehåll. Alla läsare av detta innehåll, särskilt de som tar receptbelagda läkemedel eller receptfria läkemedel, bör rådfråga sina läkare innan de börjar näringslära, tillskott eller livsstilsprogram.

DENNA RAPPORT HAR FÖRBJUDNA AVSLÖJANDEN

Association des Officiers De Réserve (Association of Army Reserve Officers) tillbringade 50 dagar på att utreda frågor relaterade till ”pandemin” 2020. Rapporten har för närvarande inte lagts ut. Med tanke på hur brådskande och allvarlig situationen är har vi ändå valt att kommunicera den till det civila samhället. Du har i dina händer versionen ”för allmänheten”, med utredningsgruppens namn och enhetens symboler redigerade.

Undersökningsrapport

GÄLLANDE COVID-19 PANDEMIN OCH DESS FÖRBINDELSER TILL SARS-COV-2 OCH ANDRA FAKTORER ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE (FÖRENING FÖR FRANSKA OFFICERER I RESERVEN)

13 MAJ 2020

I enlighet med dina instruktioner och vid vidarebefordran till dig har denna rapport genom utredningsgruppen äran att förmedla dina resultat om egenskaperna hos COVID-19-epidemin, eftersom vi kunde observera dem. För att föreslå ett förebyggande protokoll och för att ge information om terapeutiska tillvägagångssätt är det nödvändigt att fastställa parametrarna för det patogena medlet, vilket har avslöjat allvarliga inkonsekvenser i den officiella versionen. Dessa inkonsekvenser har lett till identifieringen av uppenbar korruption och en dagordning som strider mot allmänhetens välfärd, som kulminerar i kriminella och folkmordsintentioner, och genomförandet av en totalitär stat, som rapporteras i våra slutsatser.

Chef för utredningsgruppen,
[Namn och underskrift undantagen]
Utan förutfattad mening

Original document: Rapport d’enquête d’un groupe d’officiers de réserve sur la
pandémie de COVID-19 et ses liens avec le SARS-CoV-2 et d’autres facteurs

Översättares sammanfattning av det viktigaste innehållet i rapporten
Detta är ett unikt och värdefullt dokument.
Det är både:
 En guide till det tysta och dolda krig som har inletts mot mänskligheten, och
 En överlevnadshandbok.

Jag uppmanar er att läsa detta dokument i sin helhet. Det kan rädda ditt liv och dina nära och kära.

Såvitt jag vet är det den enda officiella rapporten som är skriven angående Covid-bluffen och det är en skrämmande läsning. Den skrevs av en grupp franska arméreservofficerer och deras slutsatser är entydiga.

Den som skickade det till mig har kontrollerat dess ursprung och har gett trovärdiga försäkringar om dess äkthet. Det förbjöds att publiceras, men officerarna ville att det skulle vara i offentliga händer och redigerade därför det för att inte avslöja deras namn, yrken, led och tillhörighet och förde det vidare till dem som kunde publicera det.

Jag har troget översatt alla 156 sidorna av den och tillhandahållit motsvarande engelska referenser till de franska referenserna som ingår. Jag har också lagt till relevant tilläggs-kompletterande information och tydligt angett var jag har gjort det.

När du läser detta dokument förstår du att det bara kunde ha skrivits av professionella, välinformerade och utbildade personer. Enligt min mening omfattar de läkare, advokater och arméofficerer. De hade uppenbarligen tillgång till människor som är medvetna om de ”oåtkomliga” syftena för förövarna av denna bluff. Jag erkänner och tackar Association of French Reserve Army Officers för deras ovärderliga bidrag och uppmanar alla människor som tjänar i armén och polisen överallt att ansluta sig till folks sida.

Jag varnar dig i förväg att när jag översatte detta dokument blev jag ibland illamående och ibland var jag tvungen att lämna datorn för att gråta över den information den innehåller. Du kan få en liknande reaktion. Om du är en normal människa och inte en psykopat, kommer många känslor att uppstå när du hör denna information: chock, skräck, ilska, ilska, bedrövelse, sorg.

Men spring inte bort från detta. Lär dig från det. Kom ihåg att vi som förstår situationen har en skyldighet att informera oss själva och andra vid denna unika tidpunkt i hela människans historia. Desto mer eftersom situationen nu är brådskande. Efter att ha tittat på de lagliga arrangemangen som införts i olika länder under de så kallade Covid-nödåtgärderna och utrullningen av 5G och WiGig vid 60 GHz under nedstängningen är jag övertygad om att den så kallade andra vågen kommer att bestå av en attack mot våra barn. Jag vet från mina diskussioner med Lena Pu att WiGig-vapnet redan har använts mot minst en skola i USA. De franska tjänstemännen säger:

Vår kropp är mer motståndskraftig än vi tror, och vi är fulla av oväntad styrka, förutsatt att vi håller en positiv inställning.

Oavsett omfattningen av våra utmaningar, låt oss komma ihåg att en liten flamma räcker för att skingra ett rums mörker. Och den lilla lågan är i oss.

Under de mörkaste timmarna av mänsklighetens historia har hoppet alltid stått som ett skydd mot nederlag. Idag kallas detta hopp tillit till livet.

Resultat av utredningsrapporten om Covid-19-pandemin och dess förhållande till SARS-CoV-2 och andra faktorer

Sammanfattning

Uppenbara inkonsekvenser och oförklarliga ”ihåligheter” ogiltigförklarar den officiella teorin
 Hanteringen av hälsokrisen verkar vara en förevändning för ett totalitärt globalt övertagande
 Totalitära krångel: avsikt att införa en global kryptovaluta, ett vaccin med nano-chips och ett subkutant elektroniskt chip
 Det finns massiv korruption i hjärtat av WHO och deras mest otillgängliga avsikter
 5G är inblandat i Covid-19, med eventuell stark elektromagnetisk strålning har gjort det möjligt för: 
1. Virusets patogena kraft, eller
2. Prevotella-bakterierna som orsakar cytokin-chocken

 Likheten mellan lungskador som observerats av alla akutläkare och skador förorsakade av användning av ett elektromagnetiskt vapen (plus permanent huvudvärk, trötthet, brännande känslor i lungorna, trombos och förlust av känslighet för lukt och smak, som också citeras som symtom för COVID -19)
 Många antenner installerades tack vare nedstängningen, utan oro för ”försiktighetsprincipen”, trots att det annars citeras allmänt, särskilt för läkande medicinsk behandling
 ”Covid-19” är ett biologiskt och elektromagnetiskt krig som stöds av en omfattande ”rök-och-speglar” -operation, som sår förvirring bland medicinsk personal och sjukhuspersonal.
 ”Covid-19” kan vara förberedelserna för en mycket större gemensam operation i kombination med en rökridå för att dölja storskaliga tester av 5G-vapnet för kriminella ändamål som återstår att klargöra
 5G-installationer, både markbundna och antenner (Elon Musks satelliter i en jordbana) är helt klart en del av detta ”totala krigs” -projekt
 Dr. Jeremy K. Raines, 2), en auktoritativ elektromagnetisk fältingenjör, rapporterar att signaler används av människokroppen för att reglera dess processer och varnar för att externa elektromagnetiska signaler allvarligt kan störa denna process.
 Ingen undersökning har genomförts om jordens reaktion på den massiva användningen av 5G-teknik trots att det har fastställts att industriell verksamhet (gruvaktivitet, olje- och gasutvinning, geotermisk) kan framkalla jordbävningar
 Ovanliga jordbävningar har ägt rum i Frankrike och kommuner har förklarats i undantagstillstånd.

REKOMMENDATIONER

Utredningsgruppen förespråkar formellt inrättandet av en permanent ”CBRN-studiegrupp” [kemisk, biologisk, strålning och kärnkraft], som syftar till att studera biologiska agenturer och patologisk elektromagnetisk strålning, i syfte att ge befolkningen medel för att skydda sig från eventuell utbredning. Användning av 5G-teknik som, när de väl är på plats och uppnått hög effekt, oundvikligen skulle leda till blodbad, speciellt om de kombineras med patogena injektioner i vaccinform och besprutning (chemtrails) av hormonstörande ämnen eller virala medel.


  1. French original: Rapport d’enquête d’un groupe d’officiers de réserve sur la pandémie de COVID-19 et ses liens avec le SARS-CoV-2 et d’autres facteurs.
  2. NASA CR 166661 Electromagnetic field interactions with the human body observed effects and theories – Jeremy K. Raines.

Även om dödsfall orsakade av Covid-19 kunde ha förstärkts genom 5G-försök som ökat virusets patogena styrka, kunde dödsfall omvänt orsakade av en plötslig kraftökning från 5G-antenner ha tillskrivits Covid-19.

Efter femtio dagars utredning och när det gäller riskstudier rekommenderar utredningsgruppen en brådskande analys utförd av en hotbildsstudiegrupp på:

 Den sociologiska effekten av Covid-19-pandemin på medborgerliga friheter och ekonomi
 Innehållet i det obligatoriska vaccinet som förbereds, inklusive närvaron av nanoteknik (elektroniska chips och befolkningskontroll)
 Det avsedda avskaffandet av den fysiska valutan och dess inverkan på medborgerliga friheter (befolkningschippning, som redan har börjat i Europa)
 Inverkan på medborgerliga friheter och hälsa av den utbredda utplaceringen av 5G och utplaceringen och den exakta rollen för HAARP och SURA
 Chemtrails exakta karaktär och deras mål: tungmetaller som hormonstörande ämnen (aluminium, barium), sprutning av etniska virus
 Risken för interkommunala kollisioner som ett verktyg för att förstöra nationer
 Risken för världskrig (utbredd CBRN-konflikt).

För enskilda personer rekommenderar utredningsgruppen att de:
 Utvecklar sin autonomi:
1. Naturliga vattentäkt i närheten
2. Mat
3. Grönsaksträdgård
4. Kycklingkooperativ
5. Bikupor (om möjligt)
6. Eteriska oljor, grön lera, quercetin

Underställ dig inte ett vaccin (fransk och internationell lag förbjuder behandling utan informerat medgivande från patienten)
 Håll avstånd från operativa 5G-installationer
 Akta dig för flygsprutning (chemtrails) Håll dig inomhus. 

Om vi tillägger risken för interkommunala sammanstötningar med avsikt att destabilisera och förstöra nationalstater i syfte att leda människor mot icke vald och totalitär global styrning, liksom riskerna för CBRN-konflikter, kan den framtida situationen mycket väl kräva betydande vaksamhet och solidaritet i en anda av broderskap och komplementaritet. Vissa människor verkar ha beslutat att öppna Pandoras ask.

OBSERVATIONER

Det ligger förräderi i luften. Statistiken över ”pandemin” har förvrängts fullständigt, vilket motiverar åtgärder enligt ”hälsovårdslagar” som leder till:

 Konfiskering av de offentliga friheterna
 Regeringsbeslut att förkorta äldre patienters lidande genom att ge injektioner av ökänt dödligt ämne för att ”undvika att trängsel i intensivvårdssängar”

Om detta bekräftas skulle det vara det mest avskyvärda brottet mot mänskligheten som någonsin begåtts.

Panik uppstod bland befolkningen genom:

 Epidemin
 Frånvaron av tester utom för VIP
 Nedstängning av hela den friska befolkningen
 Den organiserade bristen på masker och tester
 Regeringens förbud mot klorokin-behandling (tillgängligt receptfritt för 70 år utan något att oroa sig för gällande den ”försiktighetsprincip” som nu används som en invändning för att konfiskera denna behandling) förutom ”allvarliga former”(översättning: nära döden och när lungskador är irreversibla)
 Mediepåtryckning som stöder dödsantal

Allt verkar ha gjorts medvetet och på högsta nivå för att:
 Sprida ett falskt medicinskt paradigm
 Destabilisera räddningstjänsten
 Förvrängda siffrorna:

  1. Hur är testerna är utförda?
  2. Hur diagnostiseringarna har utförts?
  3. Hur fallen har räknats?

 Exponera rättsväsendet
 Främja spridningen av epidemin (inklusive återupptagande av grundskolor medan en fara kvarstår eftersom offentliga institutionerna förblir stängda samtidigt
 På alla sätt hindra minskningen av virusbelastningen hos infekterade personer.

Covid-19 är bara den första salvan av en pågående operation som involverar:
 Massvaccinering
 Chippning av mänskligheten
 Installation av 5G-antenner
 Sprutning från luften med nya virus.

En dimoperation? Elektromagnetiskt vapen för ett tyst krig

Dr Andrew Kaufmann tog foton av exosomer under ett mikroskop och jämförde dem med foton av vad som påstås vara COVID-19. Dessa två bilder var exakt desamma. Han undersökte sedan den genetiska sammansättningen av exosomerna och det som påstods vara COVID-19, och det visade sig att dessa två kompositioner är identiska i alla avseenden. Var och en fäster på samma cellulära receptorer.
De är samma sak.

Således noterar man att det totala antalet dödsfall inte ökade jämfört med föregående år under samma period, men denna totala siffra inkluderar de antagna dödsfallen av COVID-19, som ligger i majoriteten. Detta innebär att det inte finns någon ökning av antalet människor som dör, utan att deras död tillskrivs COVID-19, medan de i själva verket dog av något annat.

Angående WHO

 Den har ”en dunkel bakgrund”
 Var passiv i denna pandemi
o Orsakar allvarliga störningar bland medicinska tjänster genom att sprida fel protokoll
 Är notoriskt korrupt
 Har avsikter som verkar vara mycket närmare relaterade till:
o Totalitär ideologi
o Eugenik
o Kriminalitet
 Är inte orolig för befolkningens välbefinnande.

WHO och Ghebreyesus

Vissa tvekar inte att beteckna WHO som ”den mest korrupta organisationen i världen” vars chef, den eritreanska Adhanom Ghebreyesus, verkar nära kopplad till Bill Gates, och själv mycket angelägen om att ”få sju miljarder människor vaccinerade” med detta chip som han designade. Inte med hälsa som mål, utan för befolkningskontroll med extremt tvivelaktiga politiska ändamål – det är svårt att inte nämna detta utan att förråda vår mänsklighet.

Faktum är att Bill Gates är ökänd för att ha betalat enorma summor pengar till WHO, vilket många hävdar hjälpte honom att bestämma under 2017 – med stöd av Kina – ett land med ett folkmordsförflutet i sitt eget land, som var medlem av den politiska byrån Tigray People’s Liberation Front (TPFL), en organisation som listas hos Department of US Homeland Securitys som terroristorganisation.

År 2017 anklagade Amhara, en etnisk rättighetsorganisation, Amhara Professional Union (APU), Tedros Adhanom Ghebreyesus för att ha genomfört en fullfjädrad folkmordspolitik genom tvångsvaccinering, kemisk sterilisering och abort, när han innehade posten som etiopisk hälsominister mellan 2005 och 2012.

Befolkningen i denna etniska grupp minskade med 2,5 miljoner mellan folkräkningarna 1997 och 2007. Samtidigt såg de andra stora eritreanska etniska grupperna enligt uppgift deras befolkning växa med 2,6 procent årligen.

TPFL anklagades också för att ha plundrat Etiopien och använt de 3,5 miljarder dollar i stöd som Etiopien fick (uppgår till 60 % av den nationella budgeten) till politiskt förtryck av motståndare (som tillhör två etniska majoritetsgrupper). Denna extraordinära WHO-chef, som verkar ägna sig åt målen för Bill Gates och hans kinesiska vänner, tjänade som Etiopiens hälsominister från 2005 till 2012, samtidigt som han fungerade som direktör – från 2009 till 2011 – för ett AIDS, tuberkulos och malariaprogram finansierat av Bill & Melinda Gates Foundation.

Bra anledning att kanske ifrågasätta WHO:s överraskande ståndpunkt angående dess ofta upprepade rekommendation att inte använda sig av antiinflammatoriska läkemedel mot Covid-19 och ofta upprepade uttalanden från denna världskropp att ”det hittills inte finns någon behandling” men att ett vaccin undersöks.

WHO:s chef, som i egenskap av hälsominister avslöjades på bar gärning för att ha mörkat tre kolerautbrott, kommer att göra vad han har blivit tillsagd. Detta är drivkraften bakom denna politik. WHO grundades särskilt av Rockefellers. WHO berättar förfarandet du ska lyda och följa dem. Du följer protokollet.

Mot bakgrunden av historien bakom vaccinens initiativtagare, rädda oss Gud från dem!

Angående Dr. Fauci

Denna besvärande karaktär är också medlem i styrelsen för Global Alliance for Vaccination (GAVI), en organisation som arbetar till förmån för läkemedelsindustrin för att införa multivaccination med RFID-chips över hela jorden.

Gällande gamla människor

Den franska regeringen utfärdade ett regeringsdirektiv den 19 mars 2020 för att sluta ta emot ”bräckliga” personer över 75 år på sjukhus, vilket konfiskerar våra äldre till döds på EHPADs (äldreboenden), samtidigt som samma regeringen förbjuder tillämpningen av professor Raoults protokoll i vårdhemmen. Samtidigt tillåter man genom dekret administrering av ett mycket starkt läkemedel för att lugna äldre (exakt läkemedel kontraindicerat för lungsjukdomar). Att behandla dem är förbjudet, men en behandling som kommer att leda till döden är tillåten.

Vilket innebär att vi kommer att låta dem dö och ingen återupplivning kommer att försökas. Och när de dör, utan att ha återupplivats, kommer de att vara en del av dödsfallen på grund av COVID-19. ”Vi kommer utan tvekan att behöva göra val, att avgöra vem vi ska behandla som en prioritet, och när det gäller de äldre måste vi göra svårare val” – vi kommer att döda eller tillåta dessa äldre att dö, som ombeds att underteckna ett icke-återupplivningsformulär eller till dem som omfattas av regeringsdirektiven och inte accepteras på sjukhusen, där inte tillämpad behandling kan bota dem, men för vilka en injektion som anses vara dödlig är tillåten.

Detta innebär, för att lindra de utsatta människornas lidande som ”sannolikt kommer att påverkas” av Covid-19 (pga andningsbesvär tack vare SARS), kommer de att injiceras på instruktioner från chefen med produkter som påverkar döden genom kvävning. Vi betonar att dödshjälp inte är tillåten varken i Sverige eller i Frankrike, men att euthanasia (mord med avsikt) är straffbart med livstidsfängelse, och att medbrottslingen straffas med samma straff som den huvudsakliga förövaren. Medbrottslighet består av provokationer, instruktioner och tillhandahållande av hjälp, och medhjälp. Hänvisning till ett dekret skyddar inte gärningsmännen och medbrottslingarna från brottmål. Det är både brottsligt och moraliskt fel, och är ingenting annat än mord.

”Det är i bästa fall farligt, och sedan grundlägger det brottet att utsätta andras liv för fara eller dråp (med den försvårande omständigheten av förutbestämning), i värsta fall är det kriminellt – vilket uppenbarligen är fallet i ett sådant sammanhang”
(Dr. Nicole Delépine, Dr. Joseph Hardy).

Vissa beslutsfattare verkar vara benägna att skymfa dessa äldre på det vidrigaste sättet, äldre som får höra att nedstängningen finns till för att skydda dem.

Angående 5G

5G är en mycket större effekt av elektromagnetisk energi än den vi har sett tidigare. Den är inte bara en uppdatering av 3G eller 4G, som redan är tillräckligt skadlig, utan en helt ny form av det elektromagnetiska spektrumet, millimetervågor, kraftfullare än någonting vi har sett tidigare.

Människokroppen är ett elektromagnetiskt fält.

Hjärnan kommunicerar med resten av kroppen och cellerna bearbetar tankar och information elektriskt. När detta elektromagnetiska fält är i balans är vi friska. När vi befinner oss i obalans eller i disharmoni, känner vi obehag, vi lider av sjukdomar, som manifesteras i form av det som vi kallar fysiska- eller psykiska sjukdomar.

Vi bombarderas nu 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan av elektromagnetiska fält som genereras av teknik och WiFi. Och under denna period av nedstängningar som motiveras av detta ”virus” ser vi 5G installeras på fler och fler platser. Varje ökning av strålningsnivån resulterar i en epidemi.

Läkare och forskare från 41 länder undertecknade en framställning med krav på ett förbud mot 5G. Effekten av 5G på hälsan har inte studerats, annars skulle det aldrig ha fått se dagens ljus. 5G-satelliter bestrålar varje kvadratcentimeter av jorden.

Vissa människor vill att detta ska hända eftersom de försöker manipulera mänskligheten. 5G förgiftar cellerna; de förgiftas av det elektromagnetiska fältet. Cellerna släpper exosomerna och de testar dig positivt för COVID-19.

Vilken var den första kinesiska staden som installerade 5G, strax före detta ”virus”? Wuhan. Den stad som hade de flesta 5G-mobilantennerna i världen är den där ett Covid-19-blodbad ägde rum.

Under denna nedstängning installerades 5G-antenner i en halsbrytande hastighet. Överallt runt om i världen installeras 5G-antenner i stort antal. Och medan alla dessa antenner installeras, kan människor naturligtvis inte demonstrera, eftersom de befinner sig i husarrest.

Vecka efter vecka skickar Elon Musk (en mycket sjuk person – han är mycket medveten om anledningen till att 5G sätts upp) upp fler och fler satelliter runt en låg omloppsbana, som kommer att bestråla jorden med 5G. Hans mål är att skicka upp 42 000. Astronomer kan inte längre observera natthimlen. Han fick tillstånd att installera en och en halv miljon markantenner [markstationer?] i USA, vilka kommer att ansluta till satelliter genom det elektromagnetiska fältet. Han skapar en förstärkt verklighet tack vare 5G-tekniken, som han kallar det smarta nätverket.

Dessa människor skapar en navelsträng tack vare vilken det mänskliga sinnet kommer att anslutas till via artificiell intelligens (AI). Och du får till och med veta året då det börjar på allvar: 2030.

Vad händer om exosomer (alias ”COVID-19”) inte var orsaken till Covid-19, utan i själva verket en följd av användningen av ett elektromagnetiskt vapen?

Angående det föreslagna vaccinet

Vissa människor – och detta inkluderar en UNESCO-publikation på 256 sidor som är fritt tillgänglig på UNESDOC, som vi starkt rekommenderar att läsa – lyfter upp den störande funktionen hos vissa vacciner som innehåller nanochips och flytande kristaller som kan påverka mänskligt beteende, utan att de oroar sig för politisk etik:

Genom att lyssna på de faktiska uttalandena från ”beslutsfattarna” och deras ”rådgivare” kan målet med den nuvarande operationen verkligen vara att inympa befolkningar med ett mycket speciellt vaccin.

Således skulle rädslan som skapats av ”pandemin” syfta till att ”tvinga” befolkningar till ett ”vaccin” som UNESCO har gett varningar om och som är känt för att faktiskt innehålla nanochips, medel för biometrisk identifiering och flytande kristaller.

Massvaccination är en del av ett första steg mot denna agenda, som har antagits och kallas ID2020.

ID2020-alliansen formaliserades i maj 2016 vid FN:s högkvarter i New York och samlar in för ID2020-agendan ett privat och offentligt kollektiv av regeringar, ideella organisationer, universitet, mer än 150 privata företag och 11 FN-organisationsbyråer, som har samarbetat för att utveckla och tillhandahålla en unik digital identitet för alla människor, fram till 2030, med ”politisk enhet”, ”global anslutning”, en ”framväxande teknik” och en ”ny identitetsmodell” som nära sammanlänkar denna digitala identitet med tillgång till handel och system för säker åtkomst.

Översättning: De som vägrar att implanteras kommer inte längre att kunna sälja eller köpa någonting utan kommer att vara helt marginaliserade.

Således kommer denna biometriska ”markör” att vara sådan att den skapar total kontroll över befolkningar, ett erkänt mål för den ”nya världsordningen” som de under de senaste åren utropats av många politiska personer (se källor).

Detta är helt klart en elektronisk förslavning av mänskligheten. Det är uppenbart att ”pandemin” initialt kommer att användas för att implantera ”coronavirustester för att tillåta människor att arbeta” eller för att ”garanteras vaccination, med chips som implanteras under vaccinationen”.

Bill Gates uttalanden visar tydligt denna avsikt (se källor).

Det subkutana elektroniska chipet ”biochip” har mycket oroande aspekter:

 Förmåga att påverka chipbärarens beteende (manipulera och kontrollera folkmassorna)
 Förmåga att eliminera kategorier av människor (minska världens befolkning)
 Möjlighet att permanent lokalisera bäraren (utesluta medborgerliga friheter).

Dessa tekniker finns och har patenterats.

Civil olydnad kan mycket väl nu vara den enda vägen till frälsning.

Människors öde VILAR NU I DERAS HÄNDER 3)

Jag har här omorganiserat intervjun med Valérie Bugault som ingår i rapporten eftersom den ger mycket tydlig insikt i bakgrunden till bluffen och dess lösning. Jag har anpassat innehållet i intervjun och lagt till ytterligare förklarande information.

Valérie Bugault är doktor i privaträtt från Panthéon-Sorbonne University och advokat. Sedan 2009 har hon upphört med sin verksamhet som advokat för att ägna sig åt att sprida resultaten av sitt omfattande forskningsarbete till allmänheten. Idag är hon analytiker inom geopolitiken (ekonomisk, juridisk och monetär) och föreläsare. Hennes forskningsämnen är institutioner – nationella och internationella – valuta, företag, juridik och den globala ekonomins funktion.

Sedan början av 1900-talet har USA och dess allierade styrts av en kartell med företag som leds av de största globala investeringsbankerna, som har sitt huvudkontor i City of London. Västerländska stater privatiserades när kontrollen av deras valutor hamnade i privata bankirers händer, vilket förklarar framväxten av europeiska institutioner, som bara är den politiska formaliseringen av detta infångande av regler för organisationen hos människor som har privata intressen 4).

Vi har globalt att göra med en aldrig tidigare skådad situation, där en liten grupp människor, dolda bakom kapitalets och internationella institutioners anonymitet och leds av några privata bankirer, organiserar chocker eller utnyttjar chocker 5) för att främja sin globala agenda om att ta politisk kontroll över världen genom att inrätta en ”global regering”.

De flesta länder ser ingen ytterligare motivering för dollarn än som världens reservvaluta. Efter att ha tagit bort guldstandarden 1971 och gjort den till en fiat-valuta, avlägsnades dollarn nu från oljan. Det är därför president Trump har slagit samman Federal Reserve och finansdepartementet. Målet är att skapa två typer av dollar


3) This article consists mainly of an abbreviated translation by the author of an interview conducted by Strategika with Valérie Bugault, together with some supplementary information. https://strategika.fr/2020/04/15/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/.
4) UK Common law—A lawful rebellion; Governments are corporations; The “Corporate Coup d’État”; Robert F Kennedy Jr. – Corporatism is using vaccines to turn Americans into commodities; PLANDEMIC: COVID-19 and the Corporate Coup d’État.
5) Naomi Klein. Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. 2007.


på den kinesiska yuanens och Renminbis modell: En inhemsk dollar och en valutadollar som kommer att cirkulera på internationella marknader. Den globala skulden är cirka 4 miljarder dollar. Det bästa sättet att skriva av den summan pengar är vad som kallas force majeure.6) Den monetära återställningen är på väg; därav World Economic Forums ”Great Reset” 7).

Ankomsten av ”coronaviruset” verkar därför något oplanerad.

Slutet för dollarn som internationell valuta är nödvändig för en hållbar världsvaluta, åtminstone enligt de kriterier för ekonomisk och monetär funktion som införts av internationella bankirer. Slutet för dollarn som världsvaluta förutsätter slutet på det amerikanska imperiets hegemoni.

En hållbar världsvaluta, kontrollerad av bankirerna, kommer snart att kunna dyka upp i form av en valutakorg, som kommer att cirkulera helt digitalt. Brexit initierades av bankirerna i City of London för att få full handlingsfrihet, fri från EU:s institutionella bördor, för att driva en förändring av världsvalutan.

Coronaviruset är ett fall av social ingenjörsvetenskap och styrning genom kaos. Det är samma arbetssätt som med ”terroristhotet”: en blandning av verklighet och fiktion, kombinerat med två välkända strategier:

1. Den pyromaniska brandmannen.
2. Karpman-triangeln eller rollspelande förföljaren / offret / räddaren.

Makten gör att krissituationen kan ske, eller till och med hjälper den så att den kan hända, målmedvetet eller av misstag. Makten intar platsen som pyromanen, således förföljaren. Sedan, när krisen har skett och pågår, presenterar makten sig som räddaren, som således kommer för att rädda oss från den kris som de själva arrangerade.

Vi står inför en slags global kognitiv dissonans eftersom vi får motstridiga officiella förklaringar om vad vi står inför, vilket förhindrar att vi förstår hela fenomenet.
Hannah Arendt har beskrivit hur totalitära regimer tar ”total” makt över individer genom att övertyga dem med motsägelsefulla uppgifter tills de inte vet var sanningen ligger. ”Coronaviruset” är en psykologisk operation som använder sig av förhörstekniken i ”Alice i Underlandet”. 8) Kunskapen är indelad så att alla ser åt fel håll.

För att kunna förstå situationen måste du ha ordning på fakta i ärendet vilket är följande:

 Wuhan – var viruset framträdde
 Nyhetsrapporter som alarmister
 Viruset sprider sig över hela världen
 Befolkningen är instängd
 Sjukhustjänster ”kvävs” under tillströmningen.

Om man tar sig besväret med att ta hänsyn till alla dessa element framträder en tydlig bild. Världshälsoorganisationen (WHO), regeringens och medias åtgärder strider mot det uttalade syftet att skydda befolkningar. De spelar rollen som pyromaniska brandmän. 


6) Daniel Estulin: 90 % of businesses will fail. 90 % of people won’t have a job. Forbidden Knowledge. https://forbiddenknowledgetv.net/what-happened-to-daniel-estulin-an-event-of-ourown/.
7) Spiro Skouras. The Great Reset Plan Revealed: How COVID Ushers In The New World Order. https://www.youtube.com/watch?v=X6pzXrEBqR0.
8) Alice in Wonderland Technique: The Power of Applied Confusion.


De:
 Förbjuder föreslagna och framgångsrika, länge existerande behandlingar
 Låser in befolkningar istället för att uppmuntra till flockimmunitet (som i Sverige), men ignorerar områden med laglöshet, invandrarläger, Black Lives Matter-upplopp
 Förstör världsekonomin och främjar därigenom arbetslöshet, social upplösning och dålig psykisk hälsa
 Förbjuder människor att lämna hemmet eller åka långt hemifrån för att träna och därmed skada sin hälsa
 Främjar respiratorer genom ekonomiska subventioner som dödar patienterna
 Utfärda order om att driva äldre till döden
 Falsifiera statistik genom att tillskriva ”Covid” för alla dödsfall,
 Lägger ut förvirrande information om att masker är värdelösa och sedan att masker är obligatoriska
 Nekar godkännande till forskare som erbjuder tester för att upptäcka coronavirusinfektion
 Nekar till hjälp från industrimän som är villiga att tillverka andningsskydd
 Tomma fängelser (FN-direktivet) men hotar med fängelse om lagliga medborgare lämnar hemmet utan tillstånd.

Media – och de flesta av de alternativa medierna – ägs och kontrolleras av makteliten.9)
De:

 Skrämmer allmänheten med falsk statistik, bilder av kistor och falska historier om överfulla sjukhus
 Främjar hyresläkare kopplade till läkemedelslobbyn
 Censurerar information från läkare i frontlinjen om behandlingar och information om farorna med det föreslagna vaccinet
 Censurerar alla avvikande åsikter om orsaken till ”pandemin”, ”virusets” natur och potentiella botemedel
 Främjar dyra, ineffektiva behandlingar och Bill Gates / GAVI-vaccinet.

Två saker är tydliga:

 Bakom det uppenbara åtagandet att skydda befolkningar döljer en dubbel önskan om att förorsaka dem ett chocktillstånd och massövervaka dem
 Den utvecklande sociala anarkin organiseras medvetet av de offentliga myndigheterna själva, under falskt påskyndande att stoppa en epidemi.

En pandemi förutsågs, om inte förväntat, av vissa institutioner och figurer:

 Bill och Melinda Gates Foundation
 John Hopkins Center for Health Security
 Världsekonomiskt forum
 Världshälsoorganisationen (WHO)
 Världsbanken
 Framstående politiker
 Rockefeller-dokument 2010-10


9) George Soros: Media mogul: executive summary. www.mrc.org/special-reports/george-sorosmedia-mogul-executive-summary. Top journalists that serve on Soros-funded boards of directors or advisers. www.mrc.org/special-reports/top-journalists-serve-soros-funded-boardsdirectors-or-advisers.
10) Rockefeller Foundation. Scenarios for the Future of Technology.
www.stopthecrime.net/wp/wp-content/uploads/2020/03/Scenarios-for-the-Future-ofTechnologya.pdf.


Och experter som professor Luc Montagnier uttalar att coronaviruset härrör från den assisterade kombinationen av två naturliga virus och kunde bara ha uppnåtts genom noggrant arbete i ett laboratorium.

För att uppnå en global regering behövde ”eliterna” övertyga befolkningar om att händelser måste regleras globalt. Därför kom berättelsen om ”global uppvärmning / klimatförändringar” som initierats och propagerades av Romklubben / Club of Budapest / Club of Madrid / Worldshift och FN, 11),12) som övertalar människor om att det finns för många människor på jorden och att situationen är ohållbar. Agendan för eugenik / avfolkning har pågått sedan slutet av 1800-talet och främjas för närvarande genom miljö-ism 13) och Agenda 21 / 2030.14),15) En pandemi är det fenomen som bäst tillgodoser denna typ av behov.

Således påhejas tillståndet av privata intressen som förbjuder framgångsrika behandlingar i avvaktan på det obligatoriska vaccinets ankomst. Antingen kommer medborgarna att ge efter för rädslan, eller så kommer de att reflektera och förstå att rädslan i sig själv upprätthålls och kontrolleras av deras ledare, som fattar alla beslut som gör det möjligt för coronaviruset att spridas inte bara obehagligt utan också lätt. De gör det genom att neka deras befolkning tillgång till behandlingar och mediciner som är användbara för att underhålla förvanskningsprocessen medan de sätter människor i nedstängning tillräckligt länge för att kunna påtvinga dem – vilket är genomförandet av ”frivillig träldom” – ett framtida mirakelvaccin.

Förutom dess lönsamhet kommer detta vaccinet utan tvekan att förbättras med aluminiumsalter (som har blivit en obligatorisk adjuvant), RNA-budbärare (som kommer att genetiskt modifiera människor för alla kommande generationer), 16),17) och särskilt RFID-chips 18) som kommer att tillåta alla att får sina löner och får tillgång till sitt bankkonto. Detta stadium av obligatorisk vaccination kommer att vara helt avgörande för att försäkra sig om att globalisterna (bankirer, Big Pharma och andra) har direkt kontroll över befolkningen. Varje person måste alltså åtlyda med smärta, genom att berövas tillgången till alla sina livsmedel.

Som ett resultat av den ekonomiska kollapsen finns det en stor risk för att uppehällena i slutändan inte på något sätt kommer att kopplas till produktivt individuellt arbete, utan snarare till ett universiellt stöd som erhålls från marionettstaten helt och hållet på order av de finansiella makterna. Spanien har redan meddelat att man inför en allmän grundinkomst och vill att den ska vara permanent.


11) “Geo-Economics and Geo-Politics Drive Successive Eras of Predatory Globalization and Social Engineering: Historical emergence of climate change, gender equity, and anti-racism as State doctrines”, by Denis G. Rancourt, Ontario Civil Liberties Association, OCLA Report 2019-1, April 2019, http://ocla.ca/OCLA_Report_2019-1/.
12) The Great Global Warming Swindle – Full Documentary.
www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ.
13) Hidden Agendas. Planetary Association for Clean Energy, submission to United Nations Human Rights Council, 2019.
14) Agenda 21: The Plan to Depopulate the World by 2030 . Lukas Magnuson. 2017.
15) Forbidden Knowledge. UN Agenda 21 and Modern Monetary Theory.
https://forbiddenknowledgetv.net/un-agenda-21-and-modern-monetary-theory/.
16 Peter Koenig. Agenda ID2020: The Diabolical Agenda within the Agenda. “Genetically Modified Humanity”. www.globalresearch.ca/agenda-id2020-continued-diabolical-agendawithin-agenda/5721717.
17 Dr. Andrew Kaufman: They Want To Genetically Modify Us With The COVID-19 Vaccine. www.youtube.com/watch?v=qy5FD0XameI&feature=youtu.be.
18) Microsoft Patent 060606: Body interfaced digital currency (patented on 26 March 2020: www.disclose.tv/microsoft-patent-060606-body-interfaced-digital-currency397345?fbclid=IwAR3ysA9pAJTMsd3cVabaJ56GTYuxJrGI9jlOzPqSH4O9WTMIMbN8cBeR10Y.


Det är en form av försäkring för eliten mot sociala uppror, särskilt om miljontals jobb aldrig kommer tillbaka. Kina har haft ett socialt krediteringssystem sedan 2014 och har redan svartlistat 13 miljoner människor.19) Före slutet av 2020 kommer varje kinesisk medborgare att tilldelas sin egen kreditpoäng – en de facto ”dynamisk profil”, utvecklad med omfattande användning av Artifical Intelligence and the Internet of Things (IoT), inklusive allestädes närvarande teknik för ansiktsigenkänning. Detta innebär naturligtvis övervakning dygnet runt, komplett med knivbladsförsedda kringflackande robotfåglar. 20)

Vi befinner oss kollektivt på spänd lina och saker som kan gå åt båda hållen, beroende på medborgarnas förmåga att reagera, antingen i riktning mot full globalism med världsregering eller i fråga om ett politiskt övertagande av deras medborgare i sina länder.

Endast ett politiskt övertagande av deras medborgarorganisationer i sina stater kan leda till ett gynnsamt resultat för befolkningen. Annars kommer vi att se den allmänna förskjutning som önskas av den överstatliga oligarkin mot en världsregering i händerna på finansmakterna, med befolkningar som är avsedda att kraftigt minskas och de överlevande blir slavar.

Det är därför som vissa beslutsfattare i detta imperium motsätter sig detta projekt, vilket kommer att leda till att deras dominerande situationer försvinner. De amerikanska ledarna som är emot kan kallas patrioter. Dessa patrioter har som sina värsta inre fiender de statslösa globalisterna, vars ledare är bosatta i City of London, och som arbetar i hemlighet för att en världsregering ska komma under täckmanteln för socialism. 21)

Denna skillnad mellan patriotiska ledare och statslösa ledare finns också i Kina och Ryssland, där den civila regeringen verkar ledas av anhängare till statslösa globalister, medan armén verkar vara i händerna på patriotiska ledare, och Putin utgör förbindelsen mellan de två motsatta fraktionerna. Under de senaste åren har Kina rensat upp i sitt system för att rensa ut i statsapparaten från elit-kompanjerna, 22) som kan vara kopplade till statslösa ledare med huvudkontor i City of London. Denna opposition mellan patriotiska ledare och köpta ledare finns också i länder som Iran.

Segern skulle vara förkrossande för patrioterna, förutsatt att de allierar sig med sin befolkning och inte försöker dominera den, vilket deras tidigare köpta allierade ingöt i dem.

Ingenting kunde motstå alliansen mellan patriotiska ledare och lokala befolkningar och det är därför den fruktas så mycket av de globalistiska makterna. Åtgärderna som begränsar friheten som de olika regeringarna har beställt för att bekämpa spridningen av coronaviruset strider mot denna naturliga allians som möjliggör patrioternas seger över globalisterna.

Korten är för närvarande i händerna på civila befolkningar som för första gången i historien har möjlighet att ta sitt öde tillbaka i egna händer. De har möjlighet att återinföra politiska regeringar istället för de nuvarande marionettregeringarna, som helt kontrolleras av de finansiella makterna.

Vi börjar se att befolkningen förstår detta, med gemensamma civilrättsliga initiativ som kommer från Australien, Kanada 23), USA 24) och Storbritannien 25).


23) Police State measures outlawed by Common Law Peoples’ Assembly as people empowered to resist. https://www.youtube.com/watchv=nVPFzcj_yfc&feature=youtu.be.
24) Judge Anna von Reitz.
25) New Chartist Movement


 Kategorier:Hälsa, Världspolitik

%d bloggare gillar detta: