Trumps ”hemliga vapen” avslöjade: Fourteenth Amendment

Trumps ”hemliga vapen” avslöjade: Fourteenth Amendment gör det möjligt för presidenten att avlägsna elektroniska röstlängdsröster från stater som stöder censur av väljare; möjliggör massarresteringar av borgmästare, guvernörer och domare som stöder BLM.

September 06, 2020 by: Mike Adams
https://www.naturalnews.com/2020-09-06-fourteenth-amendment-trumps-secret-weapon-electoral-college-mass-arrests.html

Image: Trump’s “secret weapon” revealed: Fourteenth Amendment allows the President to strip Electoral College votes from states supporting censorship against voters; enables mass arrests of mayors, governors and judges who support BLM

Resultaten av valet 2020 är redan låsta: Trump vinner, och han fortsätter att demontera det korrupta, kriminella demokratpartiet som försökte (och misslyckades) förstöra Amerika och ersätta det med en kommunistisk regim bestående av vänsterautoritära tyranner.

Hur uppnår Trump detta?

President Trump har ett ”hemligt vapen” som jag har pratat om under flera månader i Health Ranger Report podcasts på Brighteon.com. Tills nyligen kände jag inte till det hemliga vapnets exakta karaktär men fick veta av mycket tillförlitliga källor att det redan fanns planer på att Trump skulle besegra demokraterna och skydda Amerika från vänsterns försök att förstöra denna nation.

Nu har vi kunnat bekräfta innehållet i detta ”hemliga vapen” som kommer att åberopas för att rädda Amerika. Det är det Fourteenth Amendment (fjortonde ändringsförslaget) till USA:s konstitution.

Hur det fjortonde ändringsförslaget ger Trump makten att ta bort makten från de förrädiska inhemska fienderna

Hur det fjortonde ändringsförslaget ger Trump makten att ta bort makten från de förrädiska inhemska fienderna

Det fjortonde ändringsförslaget – se hela texten här – talar direkt till den federala regeringens befogenheter när det gäller att hantera tjänstemän, individer och stater som är engagerade i ”uppror” mot Amerikas Förenta Stater.

Specifikt ger det fjortonde ändringsförslaget USA: s president befogenhet att:

  • Arrestera och på obestämd tid hålla alla offentliga tjänstemän – inklusive borgmästare, guvernörer, statliga lagstiftare, federala domare och brottsbekämpande tjänstemän – som stöder ”uppror” mot USA eller som har ”gett hjälp eller stöd” till Amerikas fiender. (Avsnitt 3)
  • Eliminera Representanthusens positioner för Kalifornien och andra stater som är engagerade i att stödja Big Tech-censurplattformar som stöder uppror mot Amerikas förenta stater och ”förkortar” rätten för medborgare som innehar åldern att delta i valet (via censur). Detta innebär att Elektorskollegiet också skulle minskas proportionellt i dessa stater. (Avsnitt 2) Det skulle också gälla stater som Oregon som enligt uppgift finansierar ”krigsläger” -installationer som hyser upprorsmakare som släpps ut varje natt för att attackera federala byggnader och federala poliser.
  • Eliminera allt federalt ekonomiskt stöd till städer och stater som är engagerade i ”uppror eller revolter” mot USA. Avsnitt 3 säger specifikt att alla sådana anspråk på federala pengar ger förpliktelser gentemot staterna ”ska förklaras olagliga och ogiltiga. (Avsnitt 4)

I huvudsak ger det fjortonde ändringsförslaget amerikanska medborgare ”lika skydd” enligt lag, men för offentliga tjänstemän eller stater som är engagerade i ”uppror eller revolter” mot USA, återkallas dessa lika skydd.

Demokraterna vet allt detta redan, därför utövar de en plan för valkaos, i hopp om att kasta hela valprocessen in i massförvirring, från vilken de planerar att försöka utföra en olaglig kupp för att eliminera Trump från ämbetet och göra anspråk på politisk makt över nationen.

Många demokrat-styrda stater befinner sig redan i öppet uppror och hjälper och stödjer olagliga upprorsmakare som försöker störta USA:s regering.

Det bör vara ganska uppenbart just nu, att Kalifornien, Oregon, Washington, New York, Illinois och många andra stater är engagerade i öppet uppror mot USA, och att tusentals offentliga tjänstemän inom dessa stater – borgmästare, guvernörer, statslagstiftare, polischefer etc. – beviljar ”hjälp eller stöd” till upproret.

Enligt det fjortonde ändringsförslaget behöver Trump bara förklara ett uppror, då kan han få borgmästaren Lightfoot (Chicago), borgmästaren Wheeler (Portland), borgmästaren Durkan (Seattle) och till och med de Blasio (NYC) arresterade och avskedade från ämbetet för att de har brutit mot sin ed till ämbetet. Alla dessa borgmästare (och många fler) har svurit en ed för att upprätthålla och försvara Förenta staternas konstitution, men de har brutit mot denna ed och enligt fjortonde ändringen innebär det att de har upphävt sin egen rätt till lika skydd enligt lagen

Eftersom de bryter mot USA:s konstitution och aktivt engagerar sig i upproret mot USA, med andra ord, åtnjuter de inte längre fördelarna med skydd enligt konstitutionen.

Dessutom kan president Trump eliminera kongressens husplatser för stater som stöder uppror och minska deras fördelning i kammaren. Detta innebär att också staternas elektorsröster minskar, eftersom dess antal baserar sig på antalet representanter för hus + senat för varje enskild stat. Detta baserar sig på det faktum att dessa stater hjälper Big Teachs ansträngningar att förneka de konservativas rättigheter att delta i val och omröstning, via politiskt riktad censur och åsiktsundertryckande taktik som nu rutinmässigt används av Google, Facebook och andra tekniska giganter.

Avsnitt 2 i fjortonde ändringsförslaget behandlar specifikt åsiktsundertryckande. Den säger att stater som stöder undertryckandet av medborgarnas möjlighet att delta i omröstningen, kommer att förlora en del av sina egna platser i kongressen såväl som representanter i Elektorskollegiet. Just nu utförs det mest uppenbara och tydliga väljarundertrycket av Big Tech-plattformar som Facebook, Google, Twitter och YouTube, men liknande censur genomförs också av Microsoft, Apple, Vimeo och andra tekniska giganter. Dessa företag beviljas hjälp och välbefinnande från många vänstersinnade städer och stater som ofta beviljar dessa företag uppskov med fastighetsskatten och rättsligt skydd mot legitima utredningar eller åtal. Med andra ord skyddar stater som Kalifornien aktivt Big Tech-plattformarna som undertrycker väljardeltagande via politiskt riktad censur. Och detta försätter Kalifornien i brottslig gärning enligt avsnitt 2 i fjortonde ändringsförslaget.

Dessutom kan president Trump gripa och fängsla alla statliga och federala domare som har beviljat ”hjälp eller stöd” till upprorsmakare genom att till exempel släppa dem utan anklagelser efter att de arresterats för att ha deltagit i upplopp eller angripit brottsbekämpande tjänstemän. Detta innebär att alla Soros-finansierade distriktsadvokater och anti-amerikanska domare som har stött upproret kan nu arresteras och avlägsnas från ämbetet i ett enda drag.

Kom ihåg att demokratiska tjänstemän i Oregon, Washington, Kalifornien, New York, Illinois och andra stater öppet har beviljat skydd – och i vissa fall faktisk finansiering – till Black Lives Matter-terrorister. Detta innebär att dessa tjänstemän är delaktiga i ”uppror” mot USA. Avsnitt 3 i fjortonde ändringsförslaget säger att de inte kan inneha något offentligt ämbete, ”civilt eller militärt.” Här är språket: (betoning tillagd)

Ingen person ska vara senator eller representant i Kongressen, eller väljare till president och vice president, eller inneha något ämbete, civilt eller militärt, under Förenta staterna, eller under någon stat, som, efter att ha avlagt en ed, som medlem Kongressen, eller som en tjänsteman i Förenta staterna, eller som medlem i någon statlig lagstiftande församling, eller som en verkställande eller rättslig tjänsteman i någon stat, för att stödja Förenta staternas konstitution, ska ha begått uppror eller revolt mot densamma, eller gett hjälp eller stöd till dess fiender.

Slutligen säger avsnitt 4 i fjortonde ändringsförslaget: ”… varken USA eller någon stat ska förutsätta eller betala någons skuld eller skyldighet som uppstått till stöd för uppror eller revolt mot USA.”Detta innebär att städer och stater som lider av extrema ekonomiska förluster på grund av sitt stöd för upplopp och uppror – (såsom Portland, Seattle, Los Angeles, Chicago, New York, etc.) – kan inte ställa något krav på federala pengar för att ersätta dem för deras förluster.

Deras förluster har uppstått som ett resultat av deras stöd för uppror och uppror mot USA, och därmed har USA ingen skyldighet att ersätta dem för sådana förluster.

Allt detta förklarar varför Nancy Pelosi nyligen förklarade president Trump och GOP som ”statens fiender”. Detta är den typ av språk som endast kan användas av parlamentets talman ifall att de tänker försöka utföra en våldsam kupp följt av massutrotningar av sina politiska motståndare:

För att initiera allt detta behöver Trump bara officiellt förklara att ett uppror pågår

Anledningen till att demokraterna blev galna när Trump vann 2016 års val, är att man innehar presidentskapets kansli ger den personen tillgång till alla befogenheter som den amerikanska konstitutionen innehar (och efterföljande lag) tilldelar presidenten. En av dessa makter är makten att förklara uppror mot regeringen. En sådan deklaration släpper loss enorm makt hos regeringen som sedan kan riktas av presidenten mot de inhemska fienderna som inlåter sig i krig mot USA.

Det är nu ganska uppenbart att vi redan befinner oss i det kriget, som utövas av radikala, extrema vänsterterrorister varje natt. Det kriget stöds och bistås av de tekniska jättarna som censurerar alla upprorsmännens kritiker samtidigt som de hjälper sina landsförrädare genom att låta dem använda deras plattformar för att samordna attacker mot Amerika.

Vänstervridna borgmästare, guvernörer, domare, statsrepresentanter och andra ed-svurna tjänstemän är också öppet engagerade i upproret mot USA, och Trumps tillkännagivande om ett öppet uppror gör det möjligt för dem alla att bli arresterade och avsatta från makten.

Detta är vad Trump måste göra för att rädda Amerika. Det är dock osannolikt att han kommer att tillkännage ett uppror före valet. Denna åtgärd verkar sannolikt inträffa efter valet.

Varför Trump borde tillkännage ett uppror dagen före valet

Strategiskt sett uppmanar vi president Trump att utlysa upproret före valet, eftersom detta skulle göra det möjligt för honom att utmana Elektorskollegiets röster från stater som öppet stöder uppror mot USA (av alla anledningar som nämnts ovan). Även om Trump utlyser upproret bara en dag före valet, ger detta honom en grund från vilken han kan bestrida Elektorskollegiens röster från upprorsstater likt Kalifornien.

Det beviljar också Trump möjligheten att gripa alla korrupta, vänstertjänstemän dagen efter valet och stänga av deras kriminella försök till att förfalska valsedlar efter det faktum att de försöker ”vinna” genom fusk under de följande veckorna efter själva valet.Trump kan till stor del stänga ner det kraftprovet genom att helt enkelt tillkännage ett uppror och arrestera alla dessa förrädiska aktörer dagen efter valet. De kan trots allt inte förfalska fler valsedlar om de sitter i fängelse.

Denna åtgärd skulle naturligtvis få den radikala vänstern att antända ett försök till ett rikstäckande kinetiskt krig mot regeringen, men vid den tidpunkten är Trump fri att utfärda eskalerade sammandrabbningsorder för federal rättsväsendet samtidigt som han till och med tar in den amerikanska militären för att stoppa alla inhemska fiender till Förenta staterna som är engagerade i förräderi eller krigföring mot Amerika (utplacering av militären för att besegra inhemska fiender till Amerika bryter inte mot Posse Comitatus).

Kommer du ihåg när jag för ett år sedan talade om att när krigslagar kommer till Amerika, kommer du att be om dem? Nu förstår du varför. När den radikala vänstern släpper ut ännu mer våld, mordbränder, plundring, egendomsförstörelse och anarki över hela Amerika, kommer de mest förnuftiga amerikanerna att stödja fullt ut tillfälliga krigslagar och till och med militär handling på gatorna i Amerika för att rensa upprorsmakarna och återställa hövlighet för denna nation.

Trump har också NDAA, undertecknad i lag av Obama för att fängsla amerikaner som motsatte sig Clinton-regimen


National Defense Authorization Act (NDAA) är namnet på var och en av de amerikanska federala lagarna som specificerar det amerikanska försvarsdepartementets årliga budget och utgifter. Den första NDAA godkändes 1961. – Wikipedia


 

Det fjortonde ändringsförslaget är nyckeln till allt detta. Men vid sidan av det, glöm inte att Barack Obama undertecknade NDAA som var avsedd att överlämnas till Hillary Clinton som ett vapen mot patrioter och konservativa. Nu är regeringsvapnet i Trumps händer, och han kan sprida det mot kommunistiska sympatisörer och förrädiska upprorsmakare.

Faktum är, att en del av FEMA-lägeraktiviteterna som det rapporteras allmänt om nu, tror jag faktiskt handlar om att omvandla dessa läger till att inhysa vänsterförrädare som arresteras i massor under de kommande månaderna. Dessa irrationella, galna, laglösa galningar kan inte rehabiliteras för att återförenas i det civila samhället. I bästa fall måste nationen magasinera dem i fångläger under en förlängd tid.

På samma sätt som du inte kan lära en duva att spela schack, och du inte kan lära en gris att sjunga, kan du inte heller lära en vänsteranhängare om hur man ska fungera i det civila samhället. De verkar inte längre inom förnuft, hövlighet, rättvisa eller frihet. Allt de känner till är auktoritärism och våld, vilket förklarar varför de kommer att behöva isoleras från samhället under resten av livet. Det är vad deras föräldrar, skollärare och högskoleprofessorer lärde dem, naturligtvis: Hur man blir lipsillar och terrorister, inte hur man ska fungera som en förnuftig medborgare i ett fritt samhälle.

Varför demokraterna misslyckas med att förstöra Amerika, men lyckas förstöra sina egna städer och stater

Trots deras bästa ansträngningar för att knäa denna nation kommer demokraterna att misslyckas i sina försök att förstöra Amerika. De kommer dock att lyckas med att undergräva sina egna städer och förorsaka en ekonomisk implosion som kommer att innebära att de flesta av Amerikas vänsterinriktade städer kastas in samma status som den i tredje världen under de närmaste fem åren. Kalifornien kan knappt ens hålla lamporna tända så som det är nu. Vänta bara tills de kommer upp i ett underskott på 100 miljarder dollar i årets budget och de kan inte tvinga Trump till att rädda dem med federala pengar. Massregeringens permitteringar och pensionsnedskärningar börjar i de demokrat-styrda staterna som New York och Kalifornien. Det kommer att bli brutalt, och varje inkomsttagare som har förmågan att fly från sådana stater håller redan på att ta sig ut och lämnar spökstäderna fyllda med brottslingar, hemlösa, vänsterterrorister och fattiga biståndstagare.

I slutändan kommer demokraterna att sluta med att implodera och förstöra sin egen framtid. Efter det misslyckade upproret kommer det demokratiska partiet att upplösas, och tusentals fd demokratiska tjänstemän kommer antingen att bli dödade eller fängslade. Detta är det öde de har valt, eftersom de vägrar att leva i fred med människor som har olika politiska åsikter. (Exakt när blev ”existera samtidigt” till ett ”dödande av alla republikaner?”)

Trump har ansvaret och han har flertalet ”hemliga vapen” att utveckla på bred front mot dessa förrädiska Demokrater, vilket jag förklarar i denna viktiga podcast:

Brighteon.com/ae41783d-4d33-496d-badc-b0dae52507d4

Hur man överlever det eskalerande inbördeskriget

Kriget för novembervalet är bara ett litet kapitel i det mycket större kriget mot Amerika och mänskligheten. Förutom kriget för att förstöra Amerika, finns det ett globalt krig för att utrota mänskligheten och avfolka planeten. Detta krig är knutet till COVID-19-vaccinerna, som konstrueras för att uppnå global avfolkning genom infertilitet och död.

Jag har två online-resurser som hjälper människor att förbereda sig för eskalering av allt detta. Först har jag lagt ut en gratis nio timmars ljudbok som heter Global Reset Survival Guide. Du kan ladda ner det gratis just nu, tillsammans med ett utskriftsbart PDF-transkript av hela ljudboken, på GlobalReset.news.

För det andra lägger jag upp praktiska överlevnadsvideor och podcast varje dag på PrepWithMike.com, som också visar beredskapsprodukter i lager från Health Ranger Store. Den här sidan ger dig instruktionsvideor om hur du väljer rätt skjutvapen, använder skjutvapen i självförsvar, tar dig ut ur städerna, lever utanför nätet och överlever matbristen som ännu inte kommit. I en video lär jag dig hur du rengör och smörjer skjutvapen med kokosnötolja.

Se nya videor och podcast varje dag på PrepWithMike.com.

Bara för att Trump vinner betyder det inte att demokraterna inte kommer att göra våra liv till ett levande helvete så länge de kan. Förvänta dig rikstäckande attacker mot elnätet, livsmedelsförsörjningen, bränsleinfrastrukturen och telekommu-nikationen under de kommande månaderna. Dessutom kommer de förrädiska tekniska giganterna att fortsätta eskalera med sina olagliga censurförsök för att tysta alla proamerikanska röster samtidigt som terrorismens och kommunismens röster förstärks.

Saker håller på att bli riktigt intressanta. Var beredd, annars överlever du inte det. Om du tyckte att 2020 hittills har varit dåligt, har den här festen bara börjat, folkets.Kategorier:Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , , ,

%d bloggare gillar detta: