Upprop! Svenska kvinnor och män!

Stefan Löfven: ”Vanligt folk ska kunna konsumera”

Olle Ljungbeck
31 aug. 2020

Likheten mellan dagens Sverige och Quislingstidens Norge under den nazistiska ockupationen av Norge är alarmerande och skrämmande. När de nazistiska barbarerna på 40-talet ockuperade Norge fick norrmannen Vidkun Quisling mot löfte om underkastelse under tyskarna,  Hitlers löfte att vara regeringschef i Norge. Men inte endast han svek sitt folk.

För att kunna vara ”regeringschef” måste han ha ett antal norrmän med sig. Dessa som kom att kallas Quislingar var beredda till vilka som helst brott mot det norska folket mot att i gengäld få favörer av nazisterna. I dag (något som ingen trodde vara möjligt) har landets (Sveriges) regering och vissa myndigheter (bl a polisen) med statsminister Stefan Löfven i spetsen underkastat sig de från Afrika och arabländerna ”invandrade”barbarernas ideologi/religion, grymma och omänskliga  samhällssystem innebärande bl a brutalt våld mot svenska kvinnor/flickor, män/pojkar – om regeringen får deras röster och därmed kan behålla makten.

I Norge reagerade emellertid en stor del av folket mot det förtryck nazisterna och deras bundsförvanter Quislingarna utövade under ockupationstiden på 1940 talet. I motsats till dagens Sverige anslöt sig såväl poliser som myndighetspersoner till kampen mot förtryckarna.

Det är ingen överdrift att i dagens Sverige påstå att förhållandena här i hög grad liknar 40-talets Norge. Detta måste varje svensk inse och därför vara beredda att handla som norrmännen för att befria sitt land och folk. Målsättningen måste vara att kasta ut alla dem som bryter mot den svenska grundlagen och dess värderingar och därmed hotar Sveriges folk och samhällssystem och i stället införa sitt eget barbariska samhälle.Vi måste därför nu skapa en befrielsearmé som består av människor som i likhet med de norska frihetskämparna är beredda att offra livet för sitt folk och land.Jag är beredd att ta emot synpunkter och förslag om detta för att forma en befrielsekår.

Detta är jag beredd till trots min ålder. Men den eller de som skall leda organisationen måste vara någon eller några andra.Grundkravet för anslutning till denna organisation måste vara ett demokratiskt förhållningssätt.

Till slut. Kom ihåg. Tiden kan snart vara ute för att förhindra att dina närmaste, familj, släkt etc går samma öde till mötes som norrmän under nazisterna. Du som tvekar. Kom ihåg att internationell rätt ger individen rätt att försvara sig själv och sitt land.

PS. Vidkun Quisling hängdes efter kriget. Stefan Löfvens och vissa svenska myndighetspersoners skuld är inte mindre. DSKategorier:Svensk politik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: