Carl Norberg 2020-09-02 – Systemet vilar nu blott endast på allmänhetens förtroende!

I Sverige införde man i slutet av 1940-talet “den tyska skolan” varifrån hela dagens utbildningsväsende härstammar, dvs samma indoktrineringsmodell som tyskarna fick genomgå inför upptakten till andra världskriget, något som är ganska talande för vilka intressen som konspirerat i bakgrunden det åtminstone senaste århundradet, då denna naturligtvis inte infördes i Sverige för att man tyckte att den fungerat dåligt på den tyska befolkningen inför vad intressena bakom den djupa staten planerat skulle komma i form av diktatur och världskrig i Tyskland. I Dagens nyheter den 25/11 1944 publicerades alltså en artikel av Vilhelm Scharp, som lät enligt följande.

”Med förundran och beklämning ha många demokratiskt och nationellt tänkande svenskar följt denna [Tyska] skolas tillkomst och utveckling. Samtidigt som stor möda och kostnad nedlägges på att utreda förutsättningarna för en ny svensk skolordning, som skall bli grundvalen för våra barns uppfostran till effektiva och lojala samhällsmedborgare, i vårt fria svenska samhälle, ha samma personer som stått i spetsen för denna skolutredning – statsrådet Bagge, generaldirektör Holmberg och professor Erik Wellander – aktivt lånat sin medverkan till upprättandet av en av de mest effektiva och farliga centraler för öppen eller inlindad nazistpropaganda som tänkas kan. Ha dessa herrar ens tagit del av den första satsen i denna för alla tyska skolor gemensamma och bindande programskriften?

Denna lyder ‘Den tyska skolan är en del av den nationalsocialistiska uppfostringsordningen, den har till uppgift att i förening med andra folkuppfostringsmedel, men med de, för de säregna uppfostringsmedlen, forma den nationalsocialistiska människan.’” Detta i sin tur förklarar en hel del om varför människor i Sverige rent generellt reagerar som de gör när de konfronteras med information som Carl och De Fria talar om – dvs majoriteten av befolkningen är skolade på så vis att hålla ner sina huvuden och göra sitt jobb, och aldrig någonsin ens komma på tanken att kritisera systemet eller de som kontrollerar det – eller omskrivet ett genom utbildningsväsendet implementerat samt uppmuntrat tillstånd av Stockholmssyndrom som underhålls och regleras av befolkningen och samhället själva, en formatering mer känt under benämningen “den svenska modellen”, och som statsminister Stefan Löfven – Wallenbergs handplockade vapenlobbyist från BAE Hägglunds – för något år sedan menade att vi skulle utveckla och inte avveckla.

Så med tanke på den djupa statens planeringshorisonter som sträcker sig över flera decennier, med en befolkning som är generellt sett övertygade om att de lever i en demokrati och tillika humanitär stormakt, som en konsekvens av 12 års indoktrinering i skolan, som upprätthålls genom livet med propaganda via de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, resulterande i ett kollektivt kognitivt tillstånd som bäst beskrivs som ett patologiskt Stockholmssyndrom, där deltagandet i denna inbillade demokrati sträcker sig till att lägga en lapp i en låda vart fjärde år, i dess desperata förhoppningar efter förändring till det bättre för sig själva, i ett system där bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, är det inte vidare konstigt att samhället fått deviera till den punkt vi nu befinner oss gemensamt.

Detta sedan det sammantagna införandet av Federal Reserve 1913, kapningen av den internationella regleringsbanken 1932, och dollarn som världshandelsvaluta vid Bretton Woods 1944, såsom etablerandet av kontrollen över geostrategiska lås såsom konfliktskapande motorer i Mellanöstern såsom Östasien och Sydamerika, för kontroll av strategiska naturresursflöden,samt för att kunna skuldexpandera genom det militärindustriella komplexet. Allt till sin grund för att upprätthålla ett av enskilda intressen kontrollerat kreditbaserat banksystem, som i sin tur kräver en ovillkorlig tillväxtbörda av skuld, med givna konsekvenser för vår planet, samhället, samt människorna i det. Det bör således numera i ljuset av den geopolitiska utveckling vara mycket svårt att inte förstå hur vi alla blivit grundlurade och att samtliga av de politiska fanbärarna oavsett kulör på flaggan, springer utefter en redan snitslad bana, och att utan ekonomisk demokrati kan ej någon form av demokrati råda. Som Napoleon Bonaparte en gång i tiden beskrev det, “historien är en rad införstådda lögner”, och som vi alla vet är det vinnaren som skriver historien!

Dela!Kategorier:Världspolitik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: