Klarlagt om döden på äldreboendena: AKTIV DÖDSHJÄLP i bästa fall, AVLIVNING OCH MASSLAKT i sämsta fall!

Detta är ett utdrag och hela artikeln kan läsas på nedan angivna länk
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2020-07-20
Elisabeth Höglund
https://elisabethoglund.se/blogg/klarlagt-om-doden-pa-aldreboendena-aktiv-dodshjalp-i-basta-fall-avlivning-och-masslakt-i-samsta-fall/?fbclid=IwAR2jtlXUb6f_WpCFO1B_SuS31_HF3VsqqUIcVXNMQ48ssu3FPIx9l6wlTDo

Det har med rätta skrivits mycket om döden på äldreboendena under coronapandemin. Själv har jag många gånger tagit upp ämnet här på min blogg. Orsaken till detta är att döden på äldreboendena är ett historiskt avslöjande av hur usel och inhuman den svenska äldreomsorgen är.

Många av de människor som i vintras och våras insjuknade i covid-19 på våra äldreboenden dömdes till döden i samma ögonblick som diagnosen ställdes – om det överhuvudtaget ställdes någon diagnos.

Enligt ett utmärkt och avslöjande reportage i Dagens Nyheter igår, söndag, har flera regioner i landet erkänt för IVO att man satte in palliativ vård ”alldeles för snabbt” på de gamla  i inledningen av pandemin. Palliativ vård är detsamma som vård i livets slutskede. Den vården (om den kan kallas för vård) syftar inte till att patienten ska bli frisk utan till att hon eller han ska dö så fort som möjligt utan att få någon chans att överleva.

Det var alltså aldrig tal om att sätta in syrgas på de gamla som fick andningssvårigheter när virusinfektionen blev för svår. De fick heller inget näringsdropp när de inte längre kunde äta själva. De fick heller inga blodproppshämmande läkemedel för att slippa dö i lungemboli. De fördes inte ens till sjukhus. De fick i många fall inte ens träffa en läkare. De lämnades att dö på äldreboendena och medicinerades med Morfin mot smärtor och Midazolam mot ångest (och vakenhet).

Jag läser på FASS om dessa läkemedel och konstaterar att den palliativa behandling de covid-19-sjuka på äldreboendena fick var direkt dödlig, ja till och med dödande. Se här vad som skrivs om dessa läkemedel, inte minst när dessa förskrivs samtidigt till samma patient:

Midazolam tillhör en grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Det är ett kortverkande läkemedel som används för att framkalla sedering (ett tillstånd av lugndåsighet eller sömn) och för att minska oro och muskelspänning. Läkemedlet har kramplösande effekt och orsakar minnesförlust.

Tillförsel av Midazolam kan minska hjärtats sammandragningar och orsaka andningsstillestånd. Allvarliga biverkningar på hjärta och luftvägar har förekommit. Dessa biverkningar har inbegripit nedsatt andning, andnings- och/eller hjärtstillestånd.

Samtidig användning av Midazolam Panpharma och opioidläkemedel, till exempel Morfin, ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande.

Biverkningar av Midazolam:

 • Anafylaktisk chock (en livshotande allergisk reaktion, bland annat andfåddhet, väsande andning eller andningssvårigheter
 • Hjärtinfarkt (hjärtstillestånd).
 • Andningsproblem eller andningskomplikationer (som ibland leder till att andningen upphör).
 • Kvävning och plötslig blockering av luftvägarna
 • Livshotande biverkningar inträffar oftast hos vuxna patienter över 60 år och patienter som redan har andningssvårigheter eller hjärtproblem

Samtidig användning av Morfin Meda och läkemedel som Midazolam kan leda till sederingandningsdepressionkoma och död.

Nu när jag har svart på vitt på hur de här läkemedlen fungerar på de gamla brister jag nästan i gråt. Det var alltså så här det gick till på våra äldreboenden under mars och april, där döden skenade där. De gamla blev helt enkelt avlivade. Det handlade i bästa fall om aktiv dödshjälp, i värsta fall om masslakt.Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, , ,

2 svar

 1. Med tanke på omfattningen, så handlar det det inte om något annat än överlagt mord.

  Åtgärd: Indragna licenser och lång fängelsevistelse för berörd vårdpersonal. Även fängelse för övriga involverade beslutsfattare.

  Gillad av 1 person

 2. Nzismens euthanasi har återuppstått!

  Gillad av 1 person

<span>%d</span> bloggare gillar detta: