Massdöden vid Äldreboenden – Anmälan mot Statsminister Stefan Löfven för indirekt vållande till massdöd av äldre på äldreboenden

On the Subject of Justice. - MasterWorks

Olle Ljungbeck
2020-07-10

Anmälan till Polismyndigheten, Justitieombudsmannen, samt yrkanden på att de politiska partierna M, KD, SD, L och C riktar misstroendeförklaring mot regeringen och därmed mot statsminister Stefan Löfven.
Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”kan bristande språkkunskaper hos personal inom äldreomsorgen ha bidragit till bristfällig vård och därmed massdöd i Covid- 19. Detta eftersom man inte lyckats få medarbetare att ta till sig skriftlig smittskyddsinformation”.

Statsminister Stefan Löfven måste i sådant fall vara den ytterst ansvarige för massdöden och därmed grovt brottslig. Han har alltsedan 2015 inte endast rekommenderat utan gjort tydliga uttalanden om, att migranterna skall utnyttjas för vård av våra äldre. Han har även använt sådana uttryck som att; ”dessa (migranterna) skall berika oss”.

Kommunernas tjänstemän har inte endast tagit honom på orden utan får också anses ha upplevt hans uttalanden som auktoritativa och som en uppmaning att anställa invandrare. Som vanligt när Stefan lägger förslag eller föreslår åtgärder gör han aldrig några konsekvensanalyser. Detta har ju såväl Riksrevisionen som Lagrådet påpekat så gott som varje gång regeringen lämnar förslag till nya lagar.

Att IVOs åsikter om att personal med invandrarbakgrund generellt haft för dåliga kunskaper för att ta till sig smittskyddsinformation har jag själv erfarit. Min hustru vårdades vid tiden för att Covid-19 blev känd vid äldreboenden. Ett flertal av personalen behärskade svenska språket så illa att de på sin höjd kunde förstå några enstaka meningar. Genom att jag tog hem min hustru undgick hon troligen att drabbas. Men detta var ju sådan personal som anlänt de senaste åren vilket i och för sig inte försvarar att de anställts. Ännu mer förvånad blev jag vid kontakt med en person som kom från en mellanafrikansk stat för som hon påstod 13 år sedan. Hennes språkkunskaper var så dåliga att det inte gick att föra en enkel kommunikation med henne. Min egen uppfattning att det kan vara så illa är att en stor del av migranterna lever i klan-förhållande och därför aldrig lär sig svenska. Sett utifrån detta måste det vara totalt fel att t ex låta invandrare driva egna skolor.

Denna skrivelse innebär sålunda att jag kräver att Stefan Löfven granskas av rättsmyndigheterna om sitt ansvar för massdöden vid våra Äldreboenden. Jag vill också att Justitieombudsmannen granskar rekryteringen av migranter till Äldreboenden. Till slut vill jag till företrädare för nämnda partier påstå att ni är medansvariga till att ett stort antal av de ca 4 000 individer över 70 år som avlidit vid våra Äldreboenden inte lever idag, om ni inte fäller regeringen.Kategorier:Hälsa, Svensk politik

Etiketter:, , , , ,

2 svar

  1. Hur mycket har FHM bluffat svenska folket med falsk statistik om dödsfallen som den avgörande orsaken av VIRUSET?

    Gillad av 3 personer

%d bloggare gillar detta: