Det krävs ett normalt psyke och normalbegåvning för att tolka verkligheten som den är

2020-07-01
Olle Ljungbeck

Ulf-Bjereld - Socialdemokrater för tro och solidaritet

Ni alla som har ett normalt psyke i motsats till de som lider av psykopatologin måste nu agera för att vi skall få en vettig migrationspolitik. Jag är en person som vårdar en anhörig och har inte minst sedan coronan slog till, kunnat konstatera hur de som till stor del skapat det goda Sverige missgynnas till följd av massinvandringen. Ja, det har gått så långt att vi har en överdödlighet bland äldre än 70 år. Detta påstås i hög grad bero på att de ”vårdats” av utomeuropeiska individer som enligt Stefan Löfven skulle rädda vårt lands välstånd men som nu visar sig varit motsatsen, nämligen en katastrof.

Att nu se hur den som främst lider av någon psykopatologisk diagnos bl a ”professor” Ulf Bjereld i föreningen ”Tro och solidaritet” agerar, är inte endast skrämmande utan speglar en falskhet hos dessa med bl a diagnosen ”Godhetssyndrom”. För vad är väl dessa människors moral annat än genomfalsk. Samtidigt som vi tagit in och nu lever med hundratusentals barbarer varav flera tiotusentals främsta målsättning är att förstöra en gång världens fredligaste och trygga land att leva i, vill dessa med psykopatologisk diagnos, inte sätta några gränser för migrationen.

Det märkliga är att dessa godhetsapostlar med sådana som Bjereld i spetsen, kan från dessa barbarers sida, acceptera mord, våldtäkter, rån, terror, sprängningar, skjutningar, bränningar mot det egna folket i en omfattning som ingen trodde var möjlig, utan att ens med ett ord beröra denna slakt på det egna folket. Självklart är de drabbade av sådan psykopatologi som måste klassas som att de inte  förmår tolka kravet på vad normal moral innebär. För hade de ett normalt psyke skulle de ju inte kunna utesluta eller acceptera att tiotusentals svenskar dagligen – av dem de inte vill sätta någon volymgräns för  – drabbas av all denna vidrighet från invandrares sida.

En individ som så totalt ignorerar våldet mot svenskar begånget av invandrare men ändå vill släppa in nya sådana i hundratusental kan omöjligen vara frisk. Men de lurar ju också sig själva om de påstår att deras vilja att ta emot dessa flyktingar från barbarländerna skulle innebära positiva förändringar t ex för invandrarkvinnor/flickor. Vi som ser verkligheten som den är kan ju konstatera att lidandet för invandrar-kvinnor/flickor men också deras barn inte är mindre i Tensta, Rinkeby etc som om de varit kvar i sina hemländer. Men inte bryr sig Stefan Löfven, Ulf Bjereld, MP etc om detta.

Jag skall här visa skillnaderna på moral och förmåga eller oförmåga till verklighetsanalys mellan oss med normal moral och de i avsaknad av moral såväl som förmåga till verklighetsanalys.

Vi vill i första hand värna vårt eget folk i vårt eget land vilket borde vara en självklar sak. Men som för den skull inte vill att de individer som genom migrationen hamnat hos oss skall leva i samma eländiga liv som de levde i hemlandet. Vi verkar därför för att den kvinnofientliga kultur invandrarna fört med sig och drabbar hårdast kvinnor och flickor i form av barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, hedersvåld etc skall förbjudas. Vi är ärliga med att förklara att vi inte vill ha in fler invandrare från kulturer där islam är statsreligion. I stället för att ta hit fler migranter skall vi dra in biståndet om inte staternas regeringar förbättrar situationen för framförallt kvinnor, flickor i dessa länder.

De som kan hävdas ha någon form av sjukdom som kan diagnostiseras med en psykopatologisk diagnos till vilka måste räknas Stefan Löfven, Ulf Bjereld och ett stort antal inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen, liksom ledarskiktet inom Miljöpartiet, riksdagsgruppen och ungdomsförbundet etc. Ingen av dessa förmår tolka verkligheten som den är och därmed handla efter vad denna verklighet kräver av sunt förnuft och moral. Till detta bör givetvis läggas att en mycket stor del av  dessa individer inte minst Stefan Löfven har en intelligensnivå som sannolikt är en konsekvens av deras psykopatologiska diagnos och för flertalet inte ligger i en nivå som borde ge dem tillträde till rikets styrelseorgan.

Det allvarliga är att deras psyke och moral i mycket hög grad sammanfaller med den som nazisterna och kommunisterna i Tredje Riket och Sovjetunionen stod för. Deras sympati och medkänsla är alltigenom falsk eftersom de inte på minsta sätt visar sympati för de tiotusentals etniska svenskar som dagligen utsätts för de invandrade barbarernas terror och grovt våld. Genom detta är de en kopia av nazisters, och kommunisters oförmåga till medkänsla. Och därför farliga för dig, mig och alla svenskar.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: